Download
velkommen protokol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen Protokol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen Protokol

Velkommen Protokol

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen Protokol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen Protokol

 2. Velkommen • Lærerinitialer – præsentation • Kontakt til lærere: initialer@hrs.dk • Elevpræsentationer ( til sidst ) • Befordringsskemaer – hentes i elevadm. • Garderober – dame og herre • Forsikringer - Skolen har ikke nogen forsikring, som dækker ved tyveri.

 3. Informationer • Ordensregler • Mobiltelefoner slukkede i alle undervisningssituationer • Hærværk og vold medfører øjeblikkelig bortvisning • Politiet med hunde kommer på uanmeldte besøg, euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning, som kan medføre udmeldelse fra skolen • Brand • Gå til nærmeste udgang og langs jernbanen ned til Parkeringspladsen længst væk (den nede ad grusstien) • Find jeres lærer, som skal sørge for at alle er der.

 4. Informationer - fortsat • Rygepolitik • Skolen er principielt røgfri ligesom lufthavne, togstationer og restauranter men med klart definerede og bestemte rygeområder. • Der er rygeområder i hver sin ende af cykelparkeringen, ved muren foran elevkantinen og ved bygning A mellem tårn 1 og 2 samt mellem tårn 5 og hegnet. • Se kort – (som også kan hentes i receptionen).

 5. Informationer - fortsat

 6. Informationer - fortsat • Motorkøretøjer må ikke parkeres i gården • Find evt. parkering på offentlig vej • Cykelparkering i gården i stativerne • Frokost 11.35 – 12.20 • Første tid begrænset udvalg 

 7. Fravær • Mødepligt til alle timer • Arbejdsgiver får besked om fravær hver uge. • Sygemelding skal ske via BrugerWeb, før undervisningens start. • Eventuelt kan der sendes en mail til: hrs@hrs.dk eller ringe til receptionen. • Sygemeldingen skal fornyes hver dag. • Reception tlf. 33 86 22 00 • For meget fravær giver Advarsler  Om igen!

 8. Åbningstider • Undervisningen foregår mellem kl. 7.55 og 16.00 • Hoveddør (receptionen) mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00 – fredag kl. 7.30 – 15.30 • Porten ved jernbanen med adgangskort • Oldfrueafdelingen kl. 7.30 – 9.30 og 11.30 – 12.30 • Studie- og erhvervsvejledning • Mandag – to kl. 8.00 – 16.00 • Fredag kl. 8.00 – 15.00 • Elevadministrationen kl. 7.55 og 16.00 • Pædagogisk Center (A bygning – bag i biblioteket) • Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 14.00 – husk at medbringe et skema

 9. Bøger og Foto • Bibliotekets åbningstider • Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 • Fredag kl. 8.00 – 14.00 • Husk sygesikringsbevis • Foto • Elever, der ikke er fotograferet skal henvende sig i receptionen • Studiekortet skal bæres synligt (ID kort)

 10. IT • Når eleverne skal logge sig på, skal deres Brugernavn checkes af lærer på BrugerWeb og Adgangskoden er: Kode + de sidste 4 cifre i cpr. nr. (f.eks. Kode1234) • Skolens hjemmeside: www.hrs.dk • Mail: Webmail.hrs.dk •  Skema kan ses i Elevplan og BrugerWeb • Trådløst netværk over det hele, det ”fanges” ved at vælge HRS-guest.

 11. IT fortsatSådan kommer elever på Intra hjemmefra • I en browser går man på elevintra.hrs.dk • Hermed kommer der en login-boks op, hvor man skal skrive følgende:- Navn: f.eks. hrs\elevnummer eller hrs\maja-27 • Det er samme login, som på skolens pc’er, husk dog ”hrs\” foran (på Mac hrs+altshift7).- Adgangskode = samme kodeord som på skolenFra HRS Elevintra kan eleven starte brugerweb som på skolen. • Kan en elev ikke huske sit login eller kodeord, skal han/hun tale med sine lærere.

 12. IT fortsat • Elevprintere findes: • Biblioteket • 1. sal: Ved trappetårn 1: A101 (I PC området bygning A) samt B144 • 2. sal: A244 samt ved trappen ved siden af C229 (farveprinter) For at printe og kopiere skal man aktivere kortet • Hold kortet hen til kortlæseren og vælg: • Gul boks Blå/hvid boks • Knækket pil Kort nummer • Kort nummer Enter • Knækket pil Kodeord • Kodeord • E mail adresser: • Elevmail: elevlogin@hrs.dk • Klassemail: 2kok1112@hrs.dk

 13. Sms-kæde for elever • Skolen tilbyder vi dig nu en mulighed for at få besked om aflysning af timer, skemaændringer o.a. direkte over telefonen via SMS. • For at tilmelde dig denne service skal du tilmelde dig i BrugerWeb – vælg besked og tilmeld. Samme sted kan du framelde dig. • Ved tilmelding får du efter ca. 5 sek. en kode på sms, som du skal taste i BrugerWeb.

 14. Elevplan • Alle skal inden 1. uge have logget sig på elevplan og set at uddannelsesplanen er korrekt, så kontaktlæreren kan godkende den. • Dette er specielt vigtigt for dem, der skal vælge valgfag (I får besked af jeres lærer). • Du kan komme på elevplan via skolens elevintra.hrs.dk – men også via dit brugernavn og adgangskode.

 15. Kontaktlærer • Kontaktlæreren disponerer over kontaktlærertimerne • Disse kan flyttes såfremt det skønnes nødvendigt • Kontaktlærermodul med UBJ er der mødepligt til (elevtilfredshedsundersøgelse) • 1. samtale • Plan sendes/udleveres

 16. Praktiklektioner • Dukse- (og egenkontrol)skema udleveres • Afhentning af varer i indkøb • Afhentning af linned • Garderober • Korrekt påklædning: ingen smykker og neglelak, ren uniform, kokkehue, skridsikre sko • Oprydning - Fælles fodslag

 17. Rundvisning • Mødested i tilfælde af brand – P plads • Studie- og erhvervsvejledningen • Elevadministrationen • Biblioteket og Pædagogisk center • Indkøb • Affald • Oldfrue • Garderober • Ledere • Andet