1 / 12

aktiviteter

aktiviteter. værker. baggrund. fakta. Formidling af udsmykning vejledning og workshop. vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail. aktiviteter. værker. baggrund. fakta. vejledning. Vejledning gives både

jolene-dyer
Télécharger la présentation

aktiviteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. aktiviteter værker baggrund fakta Formidling af udsmykning vejledning og workshop vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 2. aktiviteter værker baggrund fakta vejledning Vejledning gives både individuelt samt i grupper indenfor kunsthåndværk, kunst og design mere info bestil folder workshop kalender vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 3. aktiviteter værker baggrund fakta vejledning workshop kalender Bestil folder vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 4. aktiviteter værker baggrund fakta [ 2006 ] Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Stipendiat i Japan August Stipendiat i Japan September Oktober November December vejledning workshop kalender vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 5. aktiviteter værker baggrund fakta kunsthånværk installation skulptur maleri 1 2 3 4 5 6 7 Bundløst kar h. 35 cm vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 6. aktiviteter værker baggrund fakta kunsthånværk installation skulptur maleri 1 2 3 4 5 6 7 Bundløst kar h. 35 cm vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 7. aktiviteter værker baggrund fakta kunsthånværk installation skulptur maleri 1 2 3 4 5 6 7 Bundløst kar h. 35 cm vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 8. aktiviteter værker baggrund fakta kunsthånværk installation skulptur maleri 1 2 3 4 5 6 7 vígdis petersen, dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 kbh. k. tlf. +45 2383 8199 mail

 9. aktiviteter værker baggrund fakta Uddannelser IT-universitet 2006 Danmarks Designskole 1996 Teknisk Skole 1989 Udstillinger Nordiske Hus 2005 Runde Tårn 2005 Den Nordatlantisk Brygge 2005 Udenrigsministeriet 2004 Kulturministeriet 2004 færøerne cv Vígdis Petersen, Dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 Kbh. K. Tlf. +45 2383 8199 mail

 10. aktiviteter værker baggrund fakta færøerne Vígdis Petersen er født og opvokset på Færøerne. Siden 1991 har hun boet i Danmark, og rejser jævnligt til Færøerne for at arbejde med udstillingsprojekter samt for at afholde workshop cv Vígdis Petersen, Dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 Kbh. K. Tlf. +45 2383 8199 mail

 11. aktiviteter værker baggrund fakta anmeldelse avisklip Udklip fra Birkerød Avis Vígdis Petersen, Dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 Kbh. K. Tlf. +45 2383 8199 mail

 12. aktiviteter værker baggrund fakta Færøsk kunst på Den frie ”Det stoflige” fra Politiken ”De mange kunstnere man lærer at kende på udstillingen har ikke landskab højest på dagsordenen. De fleste af dem synes at komme fra kunsthåndværket hvor interessen for det stoflige er legitim, f.eks stærkt hos Astrid Andreasen, Vígdis Petersen, Gudrid Poulsen og Tita Vinter. Det er kunstnere som stimuleres af en mere indirekte og uforpligtende kunstform.” anmeldelse avisklip Vígdis Petersen, Dronningensgade 47, 3, - 25, 1420 Kbh. K. Tlf. +45 2383 8199 mail

More Related