1 / 1

Aktiviteter

Bydelsmødre. Udfordringer: 1)Marginaliserede kvinder med anden etnisk baggrund, som kommunen ikke kan nå 2)Bydelsprojektet mister finansiering og koordination og skal forankres i foreningen. Målgruppe: Marginaliserede kvinder 2) Bydelsmødre med anden etnisk baggrund. Aktiviteter.

paige
Télécharger la présentation

Aktiviteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bydelsmødre Udfordringer: 1)Marginaliserede kvinder med anden etnisk baggrund, som kommunen ikke kan nå 2)Bydelsprojektet mister finansiering og koordination og skal forankres i foreningen • Målgruppe: • Marginaliserede kvinder • 2) Bydelsmødre med anden etnisk baggrund Aktiviteter Resultater Effekter Ressourcer Danne 3 foreninger med frivillige bydelsmødre i Kbh. Kortsigtede: Selvbærende koncept for forankring af bydelsmødreindsats i Kbh. Langsigtede:Større kendskab til bydelsmødre og udbredelse af projektet. Flere kunder og deres familier kan få et bedre liv. 1,4 millioner (600.000 fra fonden+ 800.000 fra KK). Uddanne 15 lokale frivillige foreningskoordinatorer På landsplan og i styregruppen - fælles skriftligt værdisæt for bydelsmødre. Indsamle undervisningsmateriale 1 projektleder - Fælles koncept for uddannelse -undervisningsmaterialer Ansætte en fuldtidskoordinator Stor viden/netværk Etablere et landssekretariat Koordinere uddannelse af bydelsmødre i Kbh.

More Related