1 / 4

VM I VINTERMORO Aktiviteter

Bergenhus barnehage har den glede å invitere alle dere 5 åringer i Kirkeng, Fladstad og Byggeklossen barnehage på en herlig vinterdag på skøytebanen og i akebakken vår! Vi har rett og slett et VM i VINTERMORO!. VM I VINTERMORO Aktiviteter. Skøyteløp Isbowling Curling Slalomaking

nerita
Télécharger la présentation

VM I VINTERMORO Aktiviteter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bergenhus barnehage har den glede å invitere alle dere 5 åringer i Kirkeng, Fladstad og Byggeklossen barnehage på en herlig vinterdag på skøytebanen og i akebakken vår!Vi har rett og slett et VM i VINTERMORO!

  2. VM IVINTERMOROAktiviteter • Skøyteløp • Isbowling • Curling • Slalomaking • Skøytelek: Hauk og due, stiv Heks, sisten Kongen befaler osv

  3. VM IVINTERMOROMat og litt annet, husk å ta med: • Grillmat • Drikke, dersom det ikke holder med vann • Ting å spise og drikke av • Sitteunderlag kan være lurt • Akebrett • Skøyter og hjelm

  4. VM IVINTERMOROProgram for dagen • Vi møtes på uteplassen hos oss kl.10.00 • Dere går til de ulike aktivitetene litt som dere vil. Bergenhus har voksne som står på isbowling og curling samt i akebakken. De voksne som er med dere hjelper til på stasjonene. • Kl. 11.30 blir det grilling på grillplassen vår • Lek og moro fram til kl. 13.00 • Et pittelite værforbehold bare 

More Related