Download
geguritan saka papan lawas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

956 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GEGURITAN SAKA PAPAN LAWAS

 2. Yen daketungdinakayawissewunanmranaYen daketungwarsakayawiskakehanangkaYen daketungabadkayawisseprapatkliwat

 3. WiwitakumacacethangantinganggokacamataSabendinamulangwurugmarangparasiswaGonta-gantitekalungambuhkabehwispirangangkaWiwitakumacacethangantinganggokacamataSabendinamulangwurugmarangparasiswaGonta-gantitekalungambuhkabehwispirangangka

 4. Ikimangsaakehbocah sing padhamaturcetha Pak olehsalamsakaibukuLhaibumusapa ....?nDhisikkowulanghanacaraka

 5. Pak olehsalamsakapakdhekuLhapakdhemusapa ...?Dhisikkowulangmbenakkelistrik

 6. Pak olehsalamsakasimbahkuLhasimbahmusapa ...?nDhisikkancamulungguhsamejaOooooooodaktampa … bales salamaturna

 7. Kaya-kayakabehmaunggugah rasa .....NgelingkemarangumurjebulwistuwaIya le ... iyanduuuk ....nDhisikkae-kaedakwulangisihbubarsunat

 8. Ana sing nyanthelnanginganauga sing ngeyelPiyemanehpancenwayaheisihpadhasenengmbanggelOrauruspancenkabehdurungmikirbutuh

 9. NangingjebulkahanansaikiwispadhamapanmBangunkulawargamawadahsakinahlanbarokahNyandhangdrajatpangkatsartalungguhkursijabatanNangingjebulkahanansaikiwispadhamapanmBangunkulawargamawadahsakinahlanbarokahNyandhangdrajatpangkatsartalungguhkursijabatan

 10. Sijilorotelu sing wadonyaayu-ayuPapat lima enem sing lanangyanggantheng-nggantheng

 11. Atikebak rasa maremlan rasa senengNgungkuliwong sing dipunjungberkatlanarem-aremMeruhikahanankabehwispadhaayem-ayem

 12. Amiin ... Amiin ... Amiin