Download
waarden en visualisatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het gebruik van indicatoren om het doelbereik van GIDEON te meten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het gebruik van indicatoren om het doelbereik van GIDEON te meten

Het gebruik van indicatoren om het doelbereik van GIDEON te meten

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Het gebruik van indicatoren om het doelbereik van GIDEON te meten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Waarden en Visualisatie Het gebruik van indicatoren om het doelbereik van GIDEON te meten

 2. Wat betekenen de waarden van de indicatoren? • Uitleg waarden • Ondersteuning m.b.v Visualisatie

 3. GIDEON Doel 1Burgers en bedrijven kunnen vanaf elke locatie alle hiervoor in aanmerking komende geo-informatie opvragen en gebruiken. • Indicator 1.1: Gemiddelde aantal bezoekers NGR per dag • Indicator 1.2: Beschikbaarheid van datasets en services • Indicator 1.3: Het gebruik van view-en download services

 4. GIDEON DOEL 1 Indicator 1.1 Gemiddelde aantal bezoekers NGR per dag Hotspots van het aantal terugkerende gebruikers van het NGR Hotspots van het aantal terugkerende gebruikers van het NGR

 5. GIDEON DOEL 1 Indicator 1.2 Beschikbaarheid van datasets en services

 6. GIDEON Doel 2Bedrijven kunnen aan alle hiervoor in aanmerking komende geo-informatie van de overheid economische waarde toevoegen. • Indicator 2.1: Algemeen overheidsbeleid voor het (her)gebruik van geo-informatie • Indicator 2.2: Het % datasets dat beschikbaar is zonder gebruiksbeperkingen • Indicator 2.3: Jaarlijkse omzet van de geo-bedrijfssector in Nederland

 7. GIDEON DOEL 2 Indicator 2.1: Algemeen overheidsbeleid voor het (her)gebruik van geo-informatie

 8. GIDEON DOEL 2 Indicator 2.2: Het % datasets dat beschikbaar is zonder gebruiksbeperkingen

 9. GIDEON DOEL 2 Indicator 2.3: Jaarlijkse omzet van de geo-bedrijfssector in Nederland

 10. GIDEON Doel 3De overheid gebruikt de beschikbare informatie van elke locatie in haar werkproces en dienstverlening • Indicator 3.1: Het samenwerkingsniveau binnen de 5 ketens van de GIDEON-strategie ‘ketensamenwerking’ • Indicator 3.2: Het gebruik van Geo-informatie binnen de overheid

 11. GIDEON DOEL 3 Indicator 3.1: Het samenwerkingsniveau binnen de 5 ketens van GIDEON Gedeelte van de roadmap strategie 5 ‘Ketensamenwerking’ Bron: Voortgangsrapportage GIDEON, december 2008.

 12. GIDEON DOEL 3 Indicator 3.2: Het gebruik van Geo-informatie binnen de overheid RO-Online

 13. GIDEON DOEL 3 Indicator 3.2: Het gebruik van Geo-informatie binnen de overheid GIS & Plannen (1)

 14. GIDEON DOEL 3 Indicator 3.2: Het gebruik van Geo-informatie binnen de overheid GIS & Plannen (2)

 15. GIDEON Doel 4Overheid, bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen werken nauw samen om de basisvoorziening verder te ontwikkelen en te innoveren. • Indicator 4.1: Het aantal geo-events in Nederland per jaar • Indicator 4.2: % bedrijven met onvervulde vacatures binnen de geo-sector • Indicator 4.3: Omzet in de private sector voor onderzoek en ontwikkeling van geo-informatie producten en -services. • Indicator 4.4: Waarde van de Nederlandse geo-informatie- onderzoekssector

 16. GIDEON DOEL 4 Indicator 4.1: Het aantal geo-events in Nederland per jaar

 17. GIDEON DOEL 4 Indicator 4.2: % bedrijven met onvervulde vacatures binnen de geo-sector

 18. Vragen/ Opmerkingen? BarchmanWuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort Postbus 508, 3800 AM Amersfoort + 31 (0) 334 604 100 info@geonovum.nl www.geonovum.nl