Download
tajuk 5 sektor perkhidmatan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan .

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan .

296 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tajuk 5: Sektor Perkhidmatan.

 2. Rajah 5.1: Pembahagian sektor perkhidmatan - PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PENGAGIHAN - PERHUBUNGAN - PERNIAGAAN BORONG DAN RUNCIT PENGELUARAN 1. KEWANGAN DAN PEMASARAN 2. INSURANS DAN HARTANAH 3. PERAKAUNAN PENGELUARAN 4. PERKHIDMATAN PERNIAGAAN 5. PEKHIDMATAN PERKHIDMATAN GUAMAN 1. KESIHATAN 2. PENDIDIKAN SOSIAL 3. KEBAJIKAN DAN AGAMA 4. PERTU BUHAN SUKARELA 5. PERKHIDMATAN POS 6. PERKHIDMATAN KERJAAN 7. PERKHIDMATAN SISOAL PENGGUNA AN - PERKHIDMATAN HOTEL - MAKANAN DAN MINUMAN - DOBI PERSENDIRIAN - TUKANG GUNTING - PERKHIDMATAN PERSEORANGAN

 3. Kegiatan sektor ini tidak menghasilkan barang. • Tetapi akan membantu, menjalin dan menyelaraskan kegiatan ekonomi sektor pertama dan kedua. • Sektor ini terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor-sektor lain.

 4. Secara kasarnya sektor ini dibahagikan kepada dua kategori, • Perkhidmatan pengeluaran dan pemasaran • perkhidmatan penggunaan.

 5. Di Malaysia, pengelasan dibuat kepada tiga kategori, iaitu; • perkhidmatan pengeluar • perkhidmatan awam • perkhidmatan-perkhidmatan lain. (huraian sub-sektor di m.s.138-140)

 6. Perkembangan sektor perkhidmatan telah dipengaruhi oleh faktor seperti; • Wujudnya peningkatan dalam urusniaga antara pelbagai perkhidmatan khususnya perhubungan, kewangan dan pentadbiran. • Peningkatan taraf hidup rakyat telah mendorong perkhidmatan pengguna seperti; • melakukan kerja-kerja kebajikan • memenuhkan masa lapang dengan hiburan dan rekreasi.

 7. Sumbangan sektor perkhidmatan. • pertumbuhan sektor perkhidmatan dalam tahun 1990 an adalah padar kadar 10% setahun. • Sub-sektor yang mengalami pertumbuhan melebihi 10% termasuklah utilliti awam (elektrik, gas dan air) dan kewangan insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan.

 8. Sub-sektor perkhidmatan kerajaan mengalami pertumbuhan lebih perlahan iaitu 5 % setahun bagi tempun 1990an.

 9. Sumbangan kepada KDNK. • sumbangan kepada KDNK bertambah dari 36% dalam tahun 1970 kepada 44% dalam tahun 1995. • Sub-sektor yang terbesar ialah • Perniagaan borong • Perniagaan runcit • Hotel dan restoren • (Jadual 5.2 (m.s. 141)

 10. Gunatenaga. • Sumbangan sektor ini menyerap gunatenaga adalah besar, iaitu sekitar 45%. • Sub-sektor yang penting dari segi gunatenaga adalah sektor perniagaan borong dan runcit dan hotel dan restoren. Jadual 5.3. M.s 142).

 11. A. Pengangkutan dan perhubungan • kemudahan infarstruktur yang baik dan cekap adalah perlu bagi melancarkan aktiviti perkhidmatan. • Langkah-langkah yang telah dijalankan bagi memajukan subsektor pengangkutan ialah, • menambah bilangan dan memperluas liputan,

 12. 2. memperbaiki dan mempercekapkan perkhidmatan 3. mempercepat dan menambah penjimatan masa.

 13. Jalan raya. • Jalan raya di negara ini terletak sama ada dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. • Beberapa projek lebihraya telah siap dan ada yang sedang dijalankan. • Contohnya, projek lebuh raya Utara-Selatan sepanjang 847 km telah disiapkan dalam tahun 1994.

 14. Projek-projek lain termasuklah • Lebuh raya timur-barat di bahagian barat. • Simpang Pulai- Lojing- Kuala Berang • Naik taraf lebuh raya Kuala Lumpur- Karak • Lebuh raya Hunungan Tengah Utara-Selatan • Jalan Perhubungan Pertama antara Sematan, Kucing, Bintulu, Sibu dan Miri.

 15. Kereta api. • Projek-projek utama yang telah disiapkan ialah; • perkhidmatan sisten Rel Transit Ringan (LRT) • perkhidmatan komuter elektrik • landasan berkembar elektrik

 16. baik pulih landasan • pemodenan sistem semboyan dan komunakasi • pembentukan setesen dan perhenatian baru

 17. Pelabuhan. • Permintaan untuk perkhidmatan pelabuhan telah bertambah dengan pesat • kemudahan perlabuhan yang sedia ada diperbaiki. • Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Johor telah dibesarkan • Kemudahan baru dibangunkan.

 18. Tumpuan adalah untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti operasi pelabuhan • Langkah untuk meningkatkan kecekapan pengendalian kapal dan kargo dilakukan dengan memeperkenalkan • pertukaran data elektronik (EDI) • Sistem pemeriksaan Lebih awal Imigresen

 19. Lapangan Terbang. • Tumpuan pembangunan lapangan terbang adalah untuk meningkatkan kapasiti dan kemudahan tambahan. • Projek terbesar ialah pembinaan labangan tebang baru di Sepang (KLIA). • Ia dibina untuk menampung keperluan jangka panjang.

 20. Kapasiti KLIA adalah 25 juta penumpang setahun, berbanding dengan Lapangan Terbang Antara bangsa Subang 19 juta penumpang setahun.

 21. Projek-projek kecil pula terdiri dari • pemanjangan landasan, • pembesaran terminal • meningkatkan taraf lapangan terbang kecil.

 22. Telekomunikasi • Telefon adalah alat komunikasi asas, di mana penggunaannya akan dapat mempercepatkan pembangunan. • Selain itu telah diperkenalkan juga pekhidmatan keluli dan selular, • Kedua-dua perkhidmatan baru ini telah melengkapkan perkhidmatan telefon.

 23. Aplikasi teknologi maklumat (IT) diperluaskan melalui pembangunan MSC. • Malaysia juga telah melancarkan satelitnya sendiri MEASAT 1 dan MEASAT 2 pada tahun 1996. • Ini telah membolehkan perkhidmatan telekomunikasi, penyiaran dan IT diperolehi secara langsung dan serentak ke seluruh negara. • Satu Pelan Induk Telekomunikasi juga telah dibentuk.

 24. Perkhidmatan Pos. • Jabatan Pos telah dikorporatkan pada 1 Januari 1992. • Ini bertujuan meningkatkan kecekapanya. • Antara perkhidmatan yang diberikan; • menjual alat tulis • memanjangkan waktu perkhidmatan

 25. perkhidmatan kaunter pandu-bayar • perkhidmatan bil setempat • perkhidmatan membayar saman, memperbaharui lesen memandu, cukai jalan, pendaftaran perniagaan • menual borang-borang agensi kerajaan yang lain.

 26. Jadual 5.9 Perbelanjaan Pembangunan bagi infrastruktur bagi 1991-2000(RM juta)

 27. B. Perdagangan Pengedaran. • Sub sektor ini terdiri dari perdagangan borong dan runcit. • Ia telah lama memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. • Bidang ini telah diterajui oleh peniaga Cina.

 28. DEB mengariskan langkah-langkah tertentu bagi mendorong penyertaan peniaga bumiputra. • Contohnya MARA telah menyediakan berbagai bantuan kepada peniaga bumiputra.

 29. Jenis aktiviti borong dan runcit. • Perdagangan borong melibatkan pembelian dan penjualan antara peniaga-peniaga. • Ia melibatkan kuantiti yang besar, harganya adalah lebih rendah dari harga runcit. • Perdagangan runcit pula adalah urus niaga antara peniaga dengan pelanggan atau pengguna akir. • Melibatkan kuantiti yang kecil.

 30. Beberapa jenis aktiviti borong dan runcit; • Gedung raya • Pasar raya dan pasar mini • kedai barangan khusus • Kedai mudah • kedia bekalan keperluan • farmasi

 31. kedai ubat tradisional • Jualan langsung • pasar barangan basah • kedai kaki lima • stesen minyak

 32. pasar tani dan pasar malam telah diperkenalkan untuk menyediakan peluang kepada petani dan peniaga kecil menambah pendapatan.

 33. Milikan pertubuhan borong dan runcit. • Petumbuhan aktiviti borong dan runcit bagi tempoh 1991-1995 didapati sebanyak 21.3% • Sebahagian besar adalah dari jenis runcit. • Pemilikan asing telah mula bertambah, walau pun masih dikuasai oleh rakyat tempatan. • Pemilikan bumiputra masih rendah, tetapi mula bertambah.

 34. Pemenpatan aktiviti borong dan runcit. • Perdagangan pengedaran adalah tertumpu di kawasan bandar. • Pemborong perlu beroperasi di bandar-bandar kerana kemudahan logistik. • Pernigaan runcit didapati di merata tempat

 35. Kemudahan yang disediakan. • bantuan kredit dari institusi kewangan mudah didapati bagi tujuan perdagangan borong dan runcit di negara ini. •  Antara galakan dan program kredit ialah; • Syarikat jaminan kredit - membantu peniaga kecil., melalui • Skim jaminan utama baru (NPGC)

 36. Tabung pinjaman Untuk Penjaja dan Peniaga Kecil (TPPK) • Skim Pinjaman Khas Persatuan. • Pelbagai kemudahan sokongan diberikan oleh pelbagai agensi, terutamanya bagi mengalakkan penyertaan peniaga bumiputra • Contohnya dari segi latihan dan khidmat nasihat teknikal.

 37. C. Sektor Kewangan. • Sektor ini boleh dibahagikan kepada beberapa sub-sektor iaitu • kewangan • insurans • hartanah • perkhidmatan peniagaan

 38. pengelasan mengikut institusi boleh juga dibuat, dimana terdapat • sistem perbankan • institusi kewangan pembangunan • institusi kewangan lain • insurans • pasaran modal

 39. A. Sistem Perbankan. • tiga institusi utama dalam sistem perbankan ialah; • bank perdagangan • syarikat kewangan • bank saudagar.

 40. Bank perdagangan. • merupakan institusi kewangan yang terbesar di Malaysia. • Fungsi utama bank perdagangan ialah menyediakan kemudahan deposit semasa yang membolehkan penyimpan menggunakan cek. • Merupakan sumber utama untuk pembiayaan perdagangan. • Juga terpenting dalam pengumpulan dana tabungan.

 41. Antara bank-bank perdagangan utama ialah, • Bumiputra Commerce Bhd. • Malayan Banking Bhd. • Public Bank Bhd.

 42. Syarikat kewangan. • merupakan institusi kewangan kedua pentingnya selepas bank perdagangan. • Aktiviti pengambilan deposit terdiri dari akaun simpanan dan tetap. • Kegiatan utamanya adalah memberi pinjaman.

 43. Selalunya pinjaman adalah bagi barang-barang tahan lama seperti keanderaan bermotor, rumah dan perabut. • Pinjaman adalah menurut kaedah sewa beli. • Biasanya syarikat kewangan mengenakan faedah yang lebih tinggi untuk pinjaman mereka

 44. Faedah kepada pengdeposit mereka juga tinggi. • Oleh itu mereka dapat menarik lebih ramai penyimpan berbanding bank perdagangan. •  Contoh syarikat kewangan yang besar ialah • Mayban Finance • Arab-Malaysia (Am) Finance • Public Finance

 45. Bank Saudagar. • Bank saudagar tidak menumpukan kepada deposit daripada orang ramai. • Kegiatannya tertumpu kepada urusan bank borong, urusan pasaran wang, menjadi syarikat penasihat dan pembiaya.

 46. Bank saudagar akan mendapat bayaran dari perkhidmatan yang mereka sediakan. • Diantara perkhidmatan tesebut ialah; • bertindak sebagai pendaftaran syarikat keluaran dan syer. • menasihat syarikat atas penyusunan semula atau percantuman syarikat

 47. menggalakkan pelaburan baru dan usaha sama • menguruskan pinjaman • jaminan dan menjalankan kajian-kajian kemungkinan. • Pelanggan Bank saudagar terdiri dari bank perdagangan, syarikat kewangan dan pengantara kewangan lain.

 48. Bank saudagar wujud di negara ini pada tahun 1970. • Walau pun baru tetapi bank sudagar telah berkembang pesat dari segi nilai hartanya. • Contoh bank saudagar termasuklah • Arab Malaysian Merchant Bank • Asian Bankers Malaysian Bhd. • Chartered Merchant Bankers (M) Bhd.

 49. B.Institusi kewangan Pembangunan. • Institut ini melengkapkan sistem berbankan dengan menyediakan pinjaman jangka sederhana dan jangka panjang • Institusi yang paling penting adalah Syarikat Pembangunan Perindustrian Malaysia (MIDF). • Ia merupakan sumber utama tabung pembangunan perindustrian.