Download
kunst i offentlig rom koro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunst i offentlig rom - KORO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunst i offentlig rom - KORO

Kunst i offentlig rom - KORO

271 Views Download Presentation
Download Presentation

Kunst i offentlig rom - KORO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kunst i offentlig rom - KORO Humanistisk kompetanse

 2. KORO • Statens fagorgan for kunst i offentlige rom • Norges største produsent av visuell samtidskunst • Landets største kunstsamling • Bredt publikum over hele landet • Stedsrelatert kunst • Kunst både instrumentell verdi og egenverdi

 3. Rikshospitalet Kunstner: Odd Tandberg

 4. Offentlig rom som kunstarena • Sammensatt og utfordrende kontekst • Hva er offentlig rom – nye forståelser • Hvem eier det offentlige rommet? • Internasjonalisering, globalisering – stedstap • Vesentlige følger for kunsten

 5. Jessheim trafikkstasjon Kunstner: Jon Gundersen

 6. Høgskolen i Østfold Kunstner: Ole Martin Lund Bø

 7. Nye kunstforståelser • Spiller kunsten en samfunnsmessig rolle? • Kunst i en estetisert verden • Kunst mellom form og innhold • Nye medier • Genreoverskridelser • Kompleks kunstproduksjon

 8. Asker stasjon Kunstner: Sven Påhlsson Komponist: Erik Wøllo

 9. Nettsiden ODIN Kunstner: Marius Watz

 10. KORO som fagorgan • Hva innebærer det å være fagorgan? • Hvem er KORO fagorgan for? • Hva er faglighet i KORO-sammenheng?

 11. Forventninger til KORO • Oppdragsgiver Stortinget, KKD • Offentligheten, ”bruker”, publikum • Arkitektstanden/produsenter av fysiske strukturer • Kunstfeltet, kunstoffentligheten, fagmiljøet = demokratisk struktur og organisasjon

 12. Kunst i offentlige rom/sosial kunst Møter/reiser problemstillinger innen ulike disipliner: 1. Estetikk 2. Etikk 3. Sosiologi/antropologi 4. Historie 5. Politikk 6. Jus

 13. Villa Grande Kunstner: Arnold Dreyblatt

 14. Kunstens kontekster Som betydningsprodukt, som meningsprodusent: 1. Fysisk 2. Arkitektonisk 3. Topografisk 4. Geografisk 5. Sosialt 6. Politisk

 15. Utfordringer, strategiske mål • Produksjon: premissleverandør og kunnskapsutvikler på feltet • Formidling: ledende kompetansesenter for kunst og stedsutvikling • Forvaltning: kunsten framstå på en forsvarlig måte mht tilstand og presentasjon • Organisasjon: fleksibel struktur, åpenhet, utvikle kunstfaglig kompetanse

 16. Faglige utfordringer • Identitet som kunstinstitusjon: sette kunstfaglig dagsorden, etablere diskurs innen feltet • Bli Norges senter for diskusjon, debatt og tenkning omkring kunst i off. rom • Utvikle relevante og interessante kunstprosjekter

 17. Lars Ramberg, ”Liberté, Egalité, Fraternité”, Venezia biennalen/Oslo/ Eidsvoll