Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark

Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark

80 Views Download Presentation
Download Presentation

Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kort statusopgørelse til styregruppenEfterår 2013 Praksisnær offentlig ledelse i SyddanmarkErhvervsakademi Sydvest, Esbjerg og Sønderborg

  2. Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark Fakta om projektet: Formålet med projektet er bedre offentlig ledelse i Syddanmark. Efter dialog med HR-chefer fra en del kommuner, region, politi og militær, var der enighed om, at der var brug or at styrke de offentlige ledere primært med følgende kompetencer: • helheds/politisk forståelse og økonomisk forståelse • Teamledelse • Narrative kompetencer – hvilke historier fortæller vi medarbejderne og borgerne • Innovation, også medarbejderdrevet – tænke ud af boksen EASV fandt, at modulet ”Ledelse i Praksis” kan drejes til særlig fokus på disse kompetencer, så det er dét modul, vi primært har brugt. Derudover har vi arbejdet med et fagspecifikt modul til ”Fra assistent til konsulent”, som også giver 4 ECTS-point – et fag stykket sammen til at dække rolleskiftet til en mere selvstændig, udadvendt, selvkørende konsulentrolle Status økonomi: Budget: kr. 650.000 (Bevilling kr. 500.000 + egenfinansiering kr. 150.000) Forbrug pr. 30.09 2013: kr. 565.335 ( heraf er egenfinansiering 130.600) Rest i alt pr. 30.09 2013: kr . 84.665

  3. Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark Mål/ gennemførte aktiviteter / planlagte aktiviteter: Mål: • Domstolsstyrelsen i Sydvestjylland (2014) • Region Syddanmark • Skat • Kommuner • Militær • Politi • I samarbejde med FOA for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter m.v. • Fra assistent til konsulent – specialforløb for lønkontor for Esbjerg Kommune • Lærerkvalificering, deltager i planlægning Gennemførte aktiviteter: • Aftale underskrevet, og temadag afholdt • Utallige forgæves kontaktforsøg. Forsøger nu at gå direkte til sygehusene i 4. kvt. 2013 • Forgæves indsats. De valgte AMU • 3 hold i Esbjerg Kommune, 2 hold i Varde Kommune • 2 hold afholdt på Sønderborg Kaserne, Organisation og Ledelse i Praksis • 3 hold Organisation, 1 hold Ledelse i Praksis afholdt for Politiet • Særligt hol for ældreplejen i Esbjerg, Ledelse i Praksis, AMR og TR, sikkerhedsrep. M.fl. • Introduktion til ”Fra assistent til konsulent” er afholdt, resten 28/10 og 21/11 • Konference afholdt, nu temadage under afvikling Xx Xx Xx Xx Planlagte aktiviteter (fremdriftsplan) Xx Xx Xx Xx xx

  4. Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark Resultater af udviklingsprojektet: • Masser af gladere og dygtigere ledere • Fokus på førstelinielederne, også alle de usynlige, som teamkoordinatorer, konsulenter, projektledere og andre, som er ”under radaren” hos de offentlige arbejdsgivere • Samarbejde etableret med mange kommuner, og enkelte statslige arbejdspladser • Veletableret samarbejde med de øvrige projekter • Veletableret samarbejde med lærerkvalificering • Fokus på særlige udfordringer for offentlige ledere • Etableret kontakter hos en del offentlige arbejdsgivere Ændringer fra juni 2013 og betydning for det konkrete outcome.: Vi havde håbet at etablere et samarbejde med nogle af de regionale arbejdspladser, men det er trods ihærdig, løbende indsats ikke lykkedes at få et eneste svar på henvendelser • Vi intensiverer forsøget på at komme igennem til de regionale arbejdspladser i resten af projektperioden Anbefalinger vi vil give videre og af disse ønsker institutionen at arbejde videre med?: • Det er et givtigt samarbejde mellem de 4 akademier, der er blevet etableret. Vi er meget fokuserede og kan løse opgaver på tværs af landet • Det sker ganske ofte, at en kommune ikke er klar over, at de har fået midlerne, hvad de er øremærket til , og ikke svarer på henvendelser. Andre er forbilledlige i deres brug af midlerne

  5. Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark Status VI er kommet rigtig langt! Det har indimellem været rigtig svært at få fagbevægelsen i tale. Det har vist sig at være over vores evne at komme i kontakt med regionen Vi arbejder videre med sygehusene direkte Vi arbejder videre med de kommuner, hvor vi endnu ikke er færdige med dialog Vi har deltaget med 4 undervisere på lærerkvalificeringskonferencen, og opnået større kendskab til den offentlige sektor Vi er klar til at arbejde med de folkekirkelige ansatte, som vi mener, der er et stort potentiale i. Vi skønner, at der kan være et stort potential i at arbejde videre med fagspecifikke kurser, hvor folk uddannes, mens man løbende løser deres konkrete udfordringer

  6. Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark Resultater og effekt: Uddannelse af førstelinieledere, og ikke mindst koordinatorer, projektledere, og andre personer uden nødvendigvis at være indehaver af ledertitel, er kommet i fokus, hvor vi er kommet igennem Fokus hos nogle kommuner på de personer, der har koordinerende funktioner, der reelt har indhold, der stiller krav om lederlignende komeptencer, f.eks. Ældreområdet i Esbjerg Kommune, i samarbejde med FOA Tid og rum til at arbejde intensivt med at lærerkræfterne har fokus på offentlige lederes behov, og tid til at arbejde med Offentlig Sektor Version 3.0., og lave specielle tilbud, der adresserer rolleskift i dén anledning. F.s.v.a. Domstolsstyrelsen i det sydlige Jylland, har vi matchet et behov, som skolerne ikke nødvendigvis ville kunne gøre enkeltvis, men som er en succes via projektet. Det samme er sket med politi og militær, og vi arbejder videre på samme vis med Folkekirken og Skat. Der har absolut ingen effekt været i de mange forsøg på at invitere regionerne.

  7. Praksisnær offentlig ledelse i Syddanmark Anbefalinger og forankring: Midlerne har givet anledning til et tættere samarbejde med den lokale fagbevægelse, og vi regner bestemt med at fortsætte dialog om uddannelsesbehov. Lærerkvalificeringen har givet 4 undervisere fra EASV et godt indblik i den offentlige sektor, og de offentlige lederes vilkår. Fortsættes gerne. Der er helt sikkert mange muligheder i at specialtilrette fagspecifikke moduler til den offentlige sektor, de mange steder, hvor rollerne er under radikal forandring. Det helt interessante er at definere lederrollen, så de, der reelt har brug for kompetenceudvikling, får det, uanset om de har en formel lederrolle eller ej. HR-afdelingernes rolle er interessant at se nærmere på: Arbejder de altid i de offentligt ansatte lederes interesse om f.eks. at få ETCS-point for deres kompetencer, eller har de af og til en anden dagsorden, der går ud på, at det er interessant at holde kompetenceudvikling i egen organisation? Der er etableret et godt og givende samarbejde på tværs af akademierne i projektet. Projektledelsen har været proaktiv og effektiv