Download
sraith 20 focl ir n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 20 - Foclóir PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sraith 20 - Foclóir

Sraith 20 - Foclóir

514 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 20 - Foclóir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith20 - Foclóir • Sláinte An iomarca • PríomhoideSláintiúil • Biaagusdeoch an ghrian ag spalpadh • Cainteoir (aoi-chainteoir) siúlóid • HallaSpóirt ag bailiúairgid • Bialann (gasta) trealamhspóirt • Fógra a cheannach • Idirchum/callairefadhbanna • Cluicheidir… gairmthreoirí • Ag imirtspóirtsásta

  2. Pictiúr 1 (a haon) • Táan sraithseobunaithearseachtainnasláinte. • Bhí an príomhoide ag caintar an idirchumsascoil. • Labhairsífaoiseachtainnasláinte. • Is léirgur cheap sí go raibhsláintenascoiletábhachtach. • Táséleathuair tar éis a deichsaphictiúr. • Tásígléasta go proifisiúntaagustágruaiggearrdubhuirthi.

  3. Pictiúr 2 • Sa daraphictiúrbhíláspórtnascoilearsiúl. • D’imirnadaltaíagusnamúinteoirísacar. • Bhuaighnadaltaí, déarfainn. • Feicimidnadaltaí ag cleachtadhsahallaspóirt. • Chaithgachduineéadaíspóirt. • Bhaingachduinetaitneamh as an lá.

  4. Pic 3 • Sa phictiúrseofeicimiddhábhialann. • Sa chéadbhialannbhíbiasláintiúilarfáil, cosúil le úlla, íogartagusarándonntí. • Ach sadarabhialannbhí an dalta ag itheburgaireagussceallógaagusd’ólsé cola. • Bialanngasta a bhí ann. • Tá an iomarcabiagastamíshláintiúil don chorp.

  5. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceatharbhísiúlóidurraithearsiúl. • Ba mhaith le nadaltaíairgead a bhailiúchuntrealamhspóirt a cheannach. • Bhígachduinesástaagus ag caint le chéile. • Bhí an ghrian ag taitneamhagusníraibhscamallsaspéir. • Is maith le gachduinesiúlsaaimsirálainn.

  6. Pictiúr 5 • Sa phictiúrseo, bhíatmaisféarleadránachsahallaspóirt. • Bhíaoi-chainteoir ag labhairt le nadaltaí. • D’éistnadaltaíléi. • Labhairsífaoifadhbannasláintedaoineógasascoil. • Bhínadaltaígléasta in éadaíscoile.

  7. Pictiúr 6 • Níosdéanaísaseachtainfeicimid an príomhoide ag labhairt leis an scoilarísar an idirchum. • Ghabhsíbuíochas le gachduinesascoil as an seachtainíontach a bhíacu. • D’fhoghlaimsiad a lánfaoitábhachtnasláinte. • Bhísé a ceathrú tar éis a dóar an Aoine. • Seachtain den scoth a bhíanngandabht.

  8. Ceisteanna • Cén t-am é ibpictiúr a haon? • Cad a d’ith an buachaillsatríúphictiúr? • Cad a bhíarsiúlibpictiúr a ceathar. • Cé a bhí ag gábháilbuíochasibpictiúr a sé? • Cénspórt a d’imiribpic 2? • Cábhfuil an buachaillibpictiúr a trí? • Conasatá an aimsirsaceathrúphictiúr? • Cad a labhair an léachtóirfaoisacúigiúphictiúr.