Download
sraith 15 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 15 PowerPoint Presentation

Sraith 15

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 15

  2. Foclóir • Gaisce • Comórtas an Uachtaráin • Seanóirí/seandaoine • Ag rith • Ag cleachtadhcoirp • Múinteoir • Ag foghlaimscileannanua • Bronnadh • Gradam • Eachtraí • Póstaer • fiúntach • Pléigh • Foghlaim • Tóg • Snámh • Cleachtaigh • Rith • Cabhraigh • Socraigh • Faigh • Can • Seinn

  3. Pictúir 1 • Tá an sraithseobunaitheargaisce. • Bhítriúragléamhpóstaersahalla. • Phléighnadaltaí an póstaeragusbhísuimacu ann. • Bhípictiúr de dhaltaagcabhrú le seanóirar an bpóstaer. • Bhínadaltaí go léirgléasta in éadaíscoile. • Bheartaighsiaddulchuig an múinteoiraguseolasfaoighaisce a iarraidhuaithi.

  4. Pictiúr 2 • Sa phictiúrseobhínadaltaí leis an múinteoirfaoighaisce. • Dúirtsiadléi go raibhsuim ach triail a bhaint as. • Bhí an múinteoirsonasástacabhrúleo. • Shocraighsiadcomórtas an Uachtarán a dhéanamh. • Bhísceitimíníorthu.

  5. Pictiúr 3 • Sa phitciúrseobhínadaltaíagfoghlaimscileannanua. • D’fhoglaimdaltaamháin an feadógstáin. • D’fhoglaimdaltaeilescileannanuaar an ríomhaire. • Bhí an daltaeileagcleachtadhscileannaaisteoireachtar an stáitse. • Bhígachduineagobair go dianagusagbainttairbhe as.

  6. Pictiúr 4 • Sa phictiurseobhínadaltaíidteachaltrannais. • Bhígachduineagcabhrúagusagcaint le naseandaoine. • Thug siadbronntanasdóibh. • Is léir go raibhgachduinesásta. • Bhainsiadtairbhe as cabhrú le naseanóirí.

  7. Pictiúr 5 • Sa phictiúrseorinnenatriúrdaltaí a lánspórt. • Bhí an ghrianagtaitneamh go hard saspéir. • Bhícailínamháinagrith, bhísígléasta in éadaíreatha. • Bhíduineeileagsléibhtóireachtamuighfaointuath. • Bhí an buachailleileagsnámhsalinnsnámha. • Bhí a lán craic aggachduine.

  8. Pictiúr 6 • Sa phictiúrdeireanachbhínadaltaíagsiúlsíos an bhóthair. • Siúlóidfada don Ghaisce a bhí ann. • Is breáleonasiúlóidífada. • Sa daraleath den phictiúrbhínadaltaíagglachadh leis an ngradamgaisce I gCaisleán BAC. • Thug an Uachtaránbonn do ghachdalta. • Bhícumaáthasachargachduine.

  9. Ceisteanna • Cén sort aimsire a bhíannibpic 5? • Cémhéaddaltaí a bhíibpic 1? • An bhfuil an múinteoirsástaibpic a 2? • Cémhéadciliméadar a bhí le déanamhag an grúpa? • Céncabhair a thugannnadaltaí do naseanóirí? • Cénscileanna a d’fhoglaimnadaltaí?