Download
sraith 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 4 PowerPoint Presentation

Sraith 4

241 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith4 Obairdhian: torthaímaithe san Ardteistiméireacht.

  2. Pictiúr 1 • Tá an sraithseobunaitheartorthaímaithe san Ardteist. • Feicimid Niamh in oifig an Gairmthreoraí. • Bhísíneirbhíseach mar bhísíagfáileolaisar a cúsaítríúleíbhéal. • Bhí Niamh aglorgeolaisfaoingcúsaCeimice I nGaillimh. • Fear díograiseach é an Gairmthreoraíagusbhífaoileacheolaisaige. • Mhínighsé le Niamh go gcaithfidhsíobair go dianchun 400 pointe a fháil.

  3. Pictiúr 2 • Sa phictiúrseobhí Niamh agus a cara I gclósnascoileagdeireadh an laeagsiúlabhaile. • Thug a caracuireadh do Niamh dulamach an oíche sin. • Níraibhsíábaltadulamach an oíche sin agusdiúltaighsí an cuireadh. • Is dochagurchailíndíograiseach í Niamh agusbhí a lánobairbhaile le déanamhaici. • Feicimidbeirtbhuachaillsachúlraagimirtcispheile.

  4. Pictiúr 3 • Chuir a caraPólglaochar Niamh saphictiúrseo. • Labhairsiad le chéilear an bhfónpóca. • Bhíscannániontacharsiúl ach bhíaiste le scríobhag Niamh. • Thug síleithscéal do Phól. • Bhíbrónar an mbeirtacu. • Bhíaidhmag Niamh agusbamhaithléi a cuidpointí a bhaintamach.

  5. Pictiúr 4 • BhíCumatuirseachar Niamh saphictiúrseo mar chaithsí an láar fad agstaidéar. • Bhísí an-neirbhíseachagullmhú do nascrúdaithe. • Sheas a tuistísachistinagól tae agusaglabhairt le chéile. • Is léir go raibhsiadbuarthatoisc go raibhsíagdéanamh an iomarcaoibre. • Ardeireadhshocraighsiadgan a bheithróbhuarthafaoi Niamh mar bheadhnascrúdatihethartigceanncúplamí.

  6. Pictiúr 5 • Ardheireadhfeicimdcairde Niamh, Niamh agus a tuismitheoiríagplétorthaínahArdteiste. • Bhígachduinearbís mar fuair Niamh pointíairde. • Fuairsí 450 pointe, bhígliondarcroíuirthi. • Is léir go raibh a tuistíbrodúilasti. • Cheap gachduine go raibhnatorthaítuillte go maithaici. • Gandabht, d’oibrigh Niamh go dian, irithnabliana.

  7. Ceisteanna • Cénoifiginabhfuil Niamh sachéadphictiúr? • Cábhfuil Niamh agus a caraibpictiúr a dó? • Cémhéad pointe a bhíuaithidácúrsa? • Cénfáthnachraibh Niamh ábaltadul go dtí an scannánibpictiúr a trí? • Cábhfuilsíagstaidéaribpictiúr a ceathar? • Céncúrsa a bhíagteastáil ó Niamh? • Cémhéadphointe a fuairsí san Ardteist? • Cénspórt a d’imirnabuachaillíibpictiúr a dó? • Cénollscoilinabhfuil Niamh saphictiúrdeireanach? • An gceapanntú go raibhsísástalenatorthaí?

  8. Pictiúr 6 • Shroich Niamh OllscoilnaGaillimheibpictiúr a sé. • Fuairsí a cúrsaagusbeidhsíagtosnúarchúrsaCeimicesaRoinnEolaíochta. • Bhíáthas an domhainuirthi ach fósbhísísaghasneirbhíseach. • Is léir go raibhfaoiseamhuirthi an Ardteist a bheithcríochnaitheaici. • D’fhoghlaim Niamh gurfiú an obairdian a rinnesí le linn a laethantascoile.