Download
sraith 19 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 19 PowerPoint Presentation

Sraith 19

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 19 TáTionchar ag naMeáinagus ag an TeicneolaíochtOrainn

  2. Foclóir • Múinteoir ag téacsáil • Fónpócateicneolaíocht • Nuachtándaltaí • Bláthanna ag plé / phléigh • SeomraRíomhaire ag seoladh • UachtaránnaStáitAontaitheríomhphost • Léachtóir an iomarca • Banríontionchar • Ag caintdrochthionchar • Deathioncharbuntáistí • MíbhuntáistíSasana • rófhiosrach

  3. Pictiúr 1 • Tá an sraithseobunaitheartioncharnameáinagusteicneolaíochtorainn. • Phléigh an múinteoir an cumhachtatá ag nameáinagus an teicneolaíochtorainn. • Bhí an seomradubh le daoine/plódaithe. • Bhí an múinteoirgléasta go proifisiúnta, chaithséculaith, léineaguscarbhat. • Is léir go raibh (Bhí) nadaltaí ag éiteacht go géar/cúramach. • Phléighsiad an t-ábharsuimiúilseo le chéile.

  4. Pictiúr 2 • Sa phictiúrseobhí an fear ag léamhnuacht an laesanuachtán. • Bhícumadáirírear a aghaidh. • Sa seomraeiled’fhéach bean eilear an nuachtar TG4. • Feicimid an léitheoirnuachtaar an teilifís. • Sheolduineeileríomhphostón a fhónpóca. • Feicimid go bhfuilnameáinagus an teicneolaíochtlárnachsasaollaethiúil.

  5. Pictiúr 3 • Sa phictiúrseobhínadaltaí suite saseomranaríomhairí. • Bhínabuachaillí ag obair go dianar an ríomhaire (D’oibrigh) • Chaithsiad an éidescoile, geansaí, brísteagusléine. • Bhícúpladalta ag staidéarar an ríomhaire. • Rinnecúpladuineeiletaighde. • D’usáidbuachailleile an ríomhaire le haghaidhtionscnamh.

  6. Pictiúr 4 • Sa phictiúrseofeicimidnameáin ag leanúintcúrsaíreatha in Eirinn. • TháinigBanríonSasanaarcuairt. Bhísíar an teilifísar TG4. Chraolsiadgachnóiméaddácuairt. • Bhísígléasta go deas le hataaguscótabán-dearg. • Ansin, bhíUachtaránMheiriceáarcuairtfreisin. • Bhí a chuairtargachstaisiúin in Eirinn. • Feicimid é faoiagallamh ag RTE TG4 agus 3. • Labhairsé go poiblí le muintirnahEireann.

  7. Pictiúr 5 • Sa phictiúrseophléigh Liam agus Niamh tioncharnameáinagus an teicneolaíocht. • Cheap Liam go raibh an iomarcationcharacuorainn. • D’aontaigh Niamh leis. Cheap sí go raibhnameáinrófhiosrach. • Chaith an bheirtacuéadaídubhaaguschaith Niamh spéaclaí.

  8. Pictiúr 6 • Sa phictiúrdeireanach lean Niamh agus Liam araghaidh ag caintfaoinameáinagus an teicneolaíocht. • Phléighsiadbuntáistíagusmíbhuntáistí an tionchar sin. • Níféidirlinnársaol a chaitheamhinniugannameáinagus an teicneolaíocht. • Ach nílsiadcinnte an rudmaith é sin, ar an iomlán. • Tágruaigdubhar an mbeirtacu.

  9. Ceisteanna • Cad a phléigh an múinteoiribpictíur 1? • Cémhéaddaltaíatáibpictiúr 3? • Cad a léighPólsadaraphictiúr? • Cénstaisiúinteilifíseatáarsiúlibpictiúr a dó? • Cé a thaínigarcuairtibpictiúr a ceathar? • Cad a chaith an Banríon? • Conas a sheol an duine an ríomhphostsadaraphictiúr? • Ainmnigh an seomraibpictiúr 3?