Download
sraith 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 5 PowerPoint Presentation

Sraith 5

431 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sraith 5

 2. Scuaine / líne Aerfort Teilifís Géarchéim Cúlú Post Tg4 Seomra suí Caillte ciorruithe Drochscéal Eitleán Ríomhaire Idirlíon Milleán Rialtas Folúntais CV Litir iarratais Dífhostaithe Cúnamh imirce Foclóir

 3. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar an ghéarchéim eacnamaíochta. • Bhí triúr fear ag siúl amach ón monarcha. • Chaith duine amháin clogad. • Bhí siad ag caint faoi/ ag plé na poist caillte, ciorruithe agus an cúlú. • Bhí cuma brónach orthu. * Ní raibh siad dóchasach faoin todhchaí.

 4. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr chuaigh Seán abhaile agus d’inis sé an drochscéal dá bhean chéile. • Bhí sí an-bhrónach. • Níor chreid siad an nuacht. • Shuigh siad ar cathaoireacha sa seomra suí.

 5. Pic 3 • Sa phictiúr seo thosaigh Seán ag scríobh CV nua. • Ansin chuardaigh sé postanna ar an idirlíon. • Líon sé amach a lán foirm iarratais. • Chuir sé culaith deas air. 3. Bhuail sé le bainisteoir monarcha. • Drochscéal eile a bhí ann. 4. Ní raibh aon folúntais acu.

 6. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar sheas a lán daoine i líne/scuaine lasmuigh den/in aice leis an oifig an phoist. * Bhí postaer ar an bhfuinneog ag fógraíocht cúnamh dífhostaíochta. • Chaill a lán daoine a bpost. • Bhí cuma brónach agus díomách orthu.

 7. Pictiúr 5 1. Sa phictiúr seo, bhí Seán agus a bhean chéile ag féachaint ar an teilifís. 2. D’fhéach siad ar an nuacht ar TG4 ar a hocht a chlog. • Labhair an láithreoir faoi fadhb na dífhostaíochta. • Dúirt sí sa tuairisc go raibh 450,000 dífhostaithe in Éirinn. (ceithre céad caoga míle) * Gan dabht bhí fadhb ollmhór in Éirinn agus chuir Seán an milleán ar an Rialtas.

 8. Pictiúr 6 • Cúpla seachtain ina dhiaidh sin bhí Seán agus a bhean chéile in Aerfort na Sionainne. • Ní raibh siad ábalta post a fháil in Éirinn. • Bhí orthu dul ar imirce. * Bhraith Seán brónach ag fágáil ach ní raibh aon rogha aige. • Thóg siad eitilt go Méiriceá chun post a lorg.

 9. Ceisteanna • Cé mhéad fir a bhí sa chéad phictiúr? • Cad a bhí ar an teilifís i bpic a cúig? • Cá raibh siad ag dul i bpic a sé? • Cá raibh siad i bpic a sé? • Cé mhéad duine a bhí dífhostaithe i bpic a cúig?

 10. Sraith 6 Comhoibriú an Phobail

 11. An tsráid Siopaí Ag canadh Ceol Obair an phobail Ag cócaireacht Bláthanna Ríomhairí airgead Ag glanadh Corn Seic Ranganna Gléasta go proifisiúnta Bhí cuma áthasach orthu Bhí gach duine brodúil. Foclóir

 12. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar comhoibriú an phobail. • Bhí beirt bhean ag caint ar an sráid. • Cheap siad go raibh an sráidbhaile déistineach. • Chonaic siad bruscar i ngach áit. * Bheartaigh siad rud éigin a dhéanamh faoi. • Ba mhaith leo feabhas a chur ar an áit.

 13. Pictiúr 2 1. Sa dara phictiúr bhí cruinniú comhairle an phobail ar siúl. • Pléigh bean amháin tábhacht an timpeallacht (Dúirt bean amháin go raibh an timpeallacht tábhachtach). • Ní raibh siad sásta leis an saol soisialta sa bhaile mar bhí sé lofa le bruscar. * Shocraigh siad ar ghlantachán a dhéanamh.

 14. Pic 3 • Sa phictiúr seo bhí a lán daoine ar an sráid ag glanadh an bhaile. • Phioc siad suas an bruscar….agus chuir siad é i málaí dubha. • ‘Ní neart go cur le chéile’, a dúirt fear amháin….agus bhí an ceart aige. * D’fhéach an sráidbhaile go hálainn. * D’oibrigh gach duine go dian le chéile.

 15. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar bhí obair an phobail ar siúl. • Bhí duine amháin ag cabhrú le seanóirí. * Chan sí amhráin agus sheinn sí ceol. • Bhí Garda ag caint le grúpa faoi Pobal ar Aire agus Slándáil. * Bhí sé gléasta go proifisiúnta. • Bhí gach duine ag éisteacht go géar.

 16. Pictiúr 5 • Sa phictiúr seo,

 17. Pictiúr 6 • Níos déanaí

 18. Ceisteanna

 19. Sraith 7

 20. Uachtarán Micheál D Ó hUigín Cur báistí Cur fearthainne Ag stealladh Fluich báite/go craiceann Comhoibriú Príomhoide Cathaoirleach Sheinn siad.. Shroich Ghlan D’eagraigh Comhairle na nDaltaí Bheartaigh siad Cuireadh a thabhairt Teacht ar chuairt Lá stairiúil Brodúil Tábhachtach Beag Oráid Fáilte Ghabh sé buíochas le… Taispeántas Phléigh Foclóir

 21. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar cuairt an Uachtarán. • An Máirt a bhí ann. Bhí cruinniú Comhairle na nDaltaí ar siúl. • Bhí gach duine ag scríobh/glacadh nótaí. • Bheartaigh siad cuireadh a thabhairt d’Uachtarán na hÉireann teacht ar chuairt chun na scoile. • Chuaigh Áine chun labhairt leis an bpríomhoide. • Chuir sí ceist ar an bpríomhoide an cuireadh a sheoladh. • Thug sí cead di. Bhí áthas uirthi.

 22. Pictiúr 2 • Cúpla seachtain ina dhiaidh sin fuair siad freagra. • Tháinig litir chun na scoile sa phost. * Litir oifigiúil ó Áras an Uachtarán a bhí ann. 3. Ghlac an tUachtarán leis an gcuireadh. * Bhí gliondar croí ar na ndaltaí go léir.

 23. Pic 3 • Sa phictiúr seo bhí pobal na scoile an-ghnóthach an 17ú Eanáir a bhí ann. • Thosaigh siad ag glanadh an halla. • D’eagraigh siad gach rud don cuairt. • Bhí cúpla daltaí ag eagrú na cathaoireacha. • D’ullmhaigh na múinteoirí a lán ceapairí. 3. Is léir go raibh na daltaí, na tuistí agus na múinteoirí ag comhoibriú don cuairt.

 24. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar thosaigh sé ag stealladh báistí. • Tháinig Micheál D O hUigín, go dtí an scoil (i gcarr oifigiúil). • Bhí an príomhoide agus na daltaí ag beannú don Uachtarán. • Bhí siad go léir ar bís agus gléasta go neata san éide scoile. • Chuir siad suas a lán scáth fearrthaine.

 25. Pictiúr 5 • Sa phictiúr seo, sheas Cathaoirleach Comhairle na nDaltaí os comhair an slua sa halla. • Chuir sí fáilte roimh an Uachtarán. • Labhair sí faoin onóir don scoil é a bheith ann. • Ansin thosaigh Micheál D ag caint. • Ghabh sé buíochas le gach duine. * Ghabh sé buíochas leis an bpríomhoide, na daltaí agus go háirithe le Comhairle na nDaltaí. * Bhí sé lán sásta glacadh leis an gcuireadh.

 26. Pictiúr 6 • Níos déanaí chuir na daltaí ceolchoirm ar siúl don Uachtarán. • Bhí banna ceol traidisiúnta ag seinm agus bhí daltaí ag damhsa. * Bhí banna ceol traidisiúnta ar an stáitse agus bhí daltaí eile ag rince. 3. Bhain an tUachtarán an-taitneamh as an lá. • Bhí pobal na scoile fíor-shásta leis an cuairt. * Ocáid den scoth a bhí ann agus lá stairiúil gan dabht.

 27. Ceisteanna • Cé a tháinig go dtí an scoil? • Conas a bhí an aimsir i bpic 4? • Cad a bhfuair na daltaí i bpic 2? • Cé mhéad daltaí a bhí bainte le comhairle na ndaltaí? • Cad a tharla i bpic a 2? • Cé mhéad duine a bhí i bpic a 4? • Cad a rinne na daoine i bpic a 3? • Cad a tharla ar an stáitse sa phictiúr deireanach?