Download
sraith 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sraith 2015

Sraith 2015

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 2015 Sraith 9

  2. Pictiúr 1 – Ag campáilcoisfarraige • Tá an sraithseobunaithear… • Leagtarsíosbunchloch an scéilsachéadphictiúrle clann Liam agusPól ag caintsabhaile. • Is léirónbhféilire go bhfuil an Ardteistcríochnaithe ag an mbeirtacu. • Feictear Liam agusPól ag caintlenamáthairagusathair. • Is dócha go dteastaíonn ó nabuachaillídul ag campáil I Loch Garman. • Aontaíonn Mam leoagus is léir go gceapannDaidgursmaoineamhmaith é freisin.

  3. Pic2 • Forbraítear an scéalsadaraphictiúr le Liam agusPólcoislocha I Loch Garman. • Bhí an bheirtacu I mbunoibre ag cur suas an puball. • Láiontach a bhíanngandabht, leis an ngrian ag taitneamhagusseoltóireachtar an loch. • Is soiléir go raibh an-áthasarnabuachaillí mar is áitálainndeas é an t-ionadhcampála. • Cheap Liam go raibh an puball an-chompordachagusbhísé an-shásta leis an loistínnua.

  4. Pic 3 • Sa chéadleath den phictiúrfeictearnabuachaillí ag ligint a scíthar an trá. • Bhí an ghrian ag scoilteadhnagclochanuasorthuagusníraibhaonscamaill le feiceáilsaspéir. • Luigh Liam artuaille ag léamhleabhair. • Forbraítear an scéalsadaraleath den phictiúrnuair a thosaigh ag stealladhbáistí. • Theith an bheirtacuóntráarluaslasrach. • Níorchreidsiad an aimsirobanndona.

  5. Pic 4 • Leananndráma an scéilaraghaidhsachéadphictiúreile. • Shroichsiadaraischuig an t-ionadcampála. • Chonaicsiad an eachtrauafásach a tharla. • Bhí an puballleagthaar an talamh ag an drochaimsir. • Bhícumadíomáchorthuagusiadfluich go craiceann. • Ansin, bhíionadh an domhainorthuchomhmaith le brón mar thuigsiadnachraibhaonáitacuchundul a chodladh. • Bhíodaribponcceart!

  6. Pic 5 • Sa phictiúrseofeicteargurchuirPólglaochar a Dhaid. • D’inissédó cad a tharlaagus go raibh an bheirtacufluichbáite. • Thug Daideolas do Phólfaoióstándeas in aiceláimhe. • Is dócha go raibhsécairdiúil leis an mbainisteoir. • BhífaoiseamhagusáthasarPólagus Liam agusd’imigh an bheirtacu go sástachuig an óstán.

  7. Pic 6 • Ardeireadhthiarthallfeicimidnabuachaillíslánsábháilte san óstán. • Tar éiscithbhíbeíledeasblastaacuoscomhair an bheirtacuar an mbord. • Feictearlúcháir an domhainaraghaigh Liam agusPólsaphictiúrseo. • Bhéidís ag fanacht san óstánghalántatharoícheI bhfadónmbáisteachagus an gaoth. • Is dócha go mbeadhcuimhnínaheachtraí a tharlatríd an deireadhseachtainegreanntaina n-intinn le bliantafada.

  8. Ceisteanna • Cémhéadduinea bhísaphictiúrseo? • Cad a tharla don phuball I bpic 4? • Cad a tharlasadaraleath den tríúphictiúr? • Cad is ainm don óstán? • Cad a bhíar an mbord san óstán? • Céndáta a mbeadh an Ardteistthart? • Cénphlean a bhí ag nabuachaillí? • Cad a bhísachúlra I bpic 2?