Download
sraith 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sraith 2015

Sraith 2015

222 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 2015 Sraith17

  2. Pictiúr 1 – • Tá an sraithseobunaithearSheóTallaine. • Leagtarsíosbunchloch an scéilsachéadphictiúrnuair a fheicimidbuachaillí ag breathnúarfhógrafaoiSeóTallaineÁitiúil. • Táduaismíle euro le fáilagusceapannPólgurduais an-mhaith é sin. • Feictearsceitimíní an domhainarnaleaids. • Tuigeannsiad go bhfuilseansacusaseótoisc go seinneannsiadceoil. • Socraíonnsiadtriail a bhaint as an gcomórtas.

  3. Pic2 • Forbraítear an scéalsadaraphictiúrle nabuachaillí ag cleachtadh go diandíograiseach le chéile. • Táceathrarceoltóirsaghrúpa. • An CriúCraiceálte an t-ainmatáar an mBanna. • Is léirgurchaithsiadtrímhí ag cleachtadh don chomórtas, Feabhra, MártaagusAibreán. • Seinneannnabuachaillíuirlisídifriúla, nadrumaí, an giotáragus an veidhlínchomhmaith leis an bpríomhamhránaí ag canadh. • Gléasannsiadiadféin in éadaícompordacha.

  4. Pic 3 • Forbraítear an scéalníosmósachéadleath den phictiúr le nabuachaillí ag cleachtadh. • Éisteann an múinteoirceoil leis an mbanna go cúramach. • Ceapannsé go bhfuilfeabhasmórtagthaorthu ach go cúplarudfós le ceartúacu. • Sa daraleath, is léir go bhfuiloíchechinniúna an seótagtha. • Tá an sluamóroscomhair an hallaarbíschun an tallannáitiúil go léir a fheiceáil. • Is dócha go bhfuilnabuachaillí ag tnúth go mór leis.

  5. Pic 4 • Is dóchago bhfuil an seótosaithe. • Feictear an láithreoirar an stáitsesachéadleath. • Gléasann an fear in éadaífaiseanta. • Níldabhtarbith ach go bhfuil an halladubh le daoineidirógagusaosta. • Feicimid an CriúCraiceáltefaoilán-sheoilsadaraleath den phictiúr. • Taitíonn an ceol leis an luchtéisteachta.

  6. Pic 5 • Sa phictiúrseo, is léir go bhfuil an mbua ag nabuachaillísachomórtas. • Bronann an láithreoirseic do €1000 arnabuachaillí. • Gabhannsiadbuíochas le gachduine in oráidar an stáitse. • Feictearlúchair an domhainaraghaidhgachduineanseo. • Is cinnte go bhfuilbródarnambuachaillí as an mbuaiontachseo. • Is iomaírudgurféidirleo a dhéanamh leis an airgead. • Cleachtadh a dhéanannmáistreacht, mar a deirtear.

  7. Pic 6 • Críochnaíonn an scéalarnótaiontach. • Sa cheádleathfeicimidnaleaidssasiopaceoil ‘An Fonn Mall’ ag ceannachuirlisínuadóibhféin. • Gabhann an bainisteoircomghairdeas leis an mbannaagusinsíonnsédóibh go bhfuil an-chuidearraíarleathphraghastoisc go bhfuilsladmhargadharsiúl. • Tádhágiotár le feiscintar an mballa, is iontach an roghaatáacu. • Sa daraleathfeicimidbuachaillamháin, buachaillciallmhar is dócha, ag cur a chuid den seicidtaiscesabhanc. • A léithéidde taithíatá ag nambuachaillíanois!

  8. Ceisteanna • Ca bhfuil an bannasadaraleath de phic 4? • Cémhéadduineatásaghrúpa I bpic 2? • Ca bhfuil an buachaill ag dulsadaraleath de phic 6? • Cémhéadairgidatá I gceistsachomórtas? • Cén t-ainmatáar an ngrúpa? • Cén t-ainmatáar an siopaceoil? • Conasatá an láithreoirgléasta? • Conas a mhothaíonnnaleaids I bpic 5? • Cémhéadduineatá I bpic 1? • Cénáit a ndeachaighnabuachaillísacheádleath de phic 6?