Download
sraith 17 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 17 PowerPoint Presentation

Sraith 17

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 17

  2. Foclóir • An ghrianagspalpadh • Ag taisteal • Ag caint is agcomhrá • Ag glanadh • Buaigh • Ag féachaint • An Iodáil, An Róimh • Atmaisféarleadránach • Dubh le daoine, plódaithe • Daoinebochta, nabochtáin • Radharcanna • Séipéal • Ag obair in óstán • Ag ithe • Ag bainttaitneamh as béilebreáblasta • Gléasta go proifisiúnta • Ag caintfaoipleananna an tSamhraidh • Daoinegandídean • Agallamh • Pictiúrlann • Cluicheceannais • Obairdheonach • Airgead a thuilleadh • Phléighsiad an tSamhraidh • BhíSamhradh den scothagnacailíní • Áineagus Niamh • Éadaíspóirt • An corn • Bhí an buaagnacailíní • Ag tabhairtbia • Pop arbhar • Ag dularsaoirecathrach

  3. Pictúir 1 • Tá an sraithseobunaithearSamhradhiontach. • BhíÁineagus Niamh agseasamhoscomhair an tséipéal. • Bhíséceathrú tar éis a trí. • Phléighsiad an Samhraidhamachrompu. • Bhí an ghrianagspalpadh go hard saspéirsaphictiúr. • Bhí a lánpleanacu le pléfaoinSamhradh.

  4. Pictiúr 2 • Sa phictiúrseofeicimid Niamh agusÁine in oifigbhainisteoir an Óstáin. • Bhínacailínífaoiagallaimh. • Is léir go raibhsiadneirbhíseach. • Bhí an bainisteoirgléasta go proifisiúnta, chaithséculaith, léineaguscarbhatdeas. • Chuirsé a lánceisteannaarnacailíní. • Is léir go raibháthasorthuardeireadhnuair a bhfuairsiad an post agusthosaighsiadagobairganmhoill. • Ghlanagusréitighsiadnaseomraíleaba.

  5. Pictiúr 3 • Sa phictiúrseo, d’fhillnacailíní ó siopadóireachtsachathair. • Cheap Áine go raibh an chathairgleoite. • Bhí an ghrianagtaitneamhanuas. • Thug siadcuairtar an Colosseum.

  6. Pictiúr 4 • Sa phictiúrseobhuaighfoireannnagcailíní an cluichepeile. • Ghlacsiad an corn agusbhíáthas an domhanorthu go léir. • Chaithsiadéadaíspórt, lámhíní, t-léinteagusbrístígearra. • Ansinsaphictiúrlannbhí an áitplódaitheagusbhísceitimíníar an luchtféachana. • Chuaighsiadchunscannánmór an tSamhraidh a fheiceáilagusbhainsiadsiad an-sult as.

  7. Pictiúr 5 • I bpictiúr a cúigfeicimiddaoinebochtaagusnacailíníagcabhrúleo. • Bhísiadagdéanamhobairdeonach do NaomhUinseann de Phól. • Bhí an bheanbocht an-bhuíoch as an bosca a bhfuairsí. • Bhí an boscalán le biaagusdeoch di. • Is léir go raibhnacailíní an-chabhrach.

  8. Pictiúr 6 • Bhí Niamh agusÁineagcaintfaoinsamhraidh. • Bhíáthasorthu leis an samhraidh a bhíacu. • Cheap Niamh gurb é an samhraidhabfhearrriamh. • Phléighsiadnaheachtraí go léir, an spórt, an saoire, an aimsiragus an obair. • Bhainsiadtaitneamhagustairbhe as. • Phléighsiaddulagtaisteal an bhliainseochugainn/dárgcionn.

  9. Ceisteanna • Cémhéadcailíní a bhísachéadphictiúr. • Cáraibhnacailíníibpictiúr a 3? • Cénsórtaimsire a bhíann? • Cad a bhuaighsiadibpic 4? • Cad a thug siad don bheanbocht? • Cád a phléighsiad I bpic 1? • Cén t-am é sachéadphictiúr? • Cad a cheap siadfaoinsamhraidh?