Download
sraith 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sraith 2014

Sraith 2014

233 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sraith 2014 1 - 20

 2. Tá an sraith seo bunaithe ar….. Tá an sraith seo faoi….. Sa chéad phictiúr feicimid… Sa dara phictiúr… Sa tríú phictiúr.. Sa cheathrú phictiúr Sa chúigiú phictiúr Sa séú phictiúr Sa phictiúr deireanach Sa chéad phictiúr eile Ansin… Ina dhiaidh sin… Níos déanaí… An lá/maidin/oíche sin An lá/maidin/oíche dár gcionn Tar éis tamaill… Sa tráthnóna… San iarnóin… Is cinnte go/nach raibh….. Is cinnte go/nach bhfuil De réir chosúlachta… Tá an cuma ar an scéal go/gur…. Nathanna Ghinerálta

 3. Nathanna ar lean…. • Tá/Bhí cuma áthasach ar gach duine • (brónach/feargach/sásta/díomách/tuirseach/sceitimíneach/ocrasach) • Tá/bhí an fear/bean gléasta go proifisiúnta) • Labhair siad faoi….. Phléigh siad….. • D’fhoghlaim sé/sí/siad ceacht tábhachtach gan dabht. • Bhain gach duine taitneamh agus tairbhe as.

 4. Briathra Buaigh Sroich Tiomáin Sínigh Fág Feic Téigh Fill Imir Imigh Fan Éirigh Críochnaigh Suairigh – to chant Foghlaim Buail (le) Tosaigh Foclóir Dubh le daoine Cuimhní Eitleán Imreoir leadóg An slua/lucht féachana Turas Aerfort Raicéad Comórtas Ticéad Síniú Réiteoir Leaba Droichead Sceitimíneach Ar fud na cathrach An chathair Atmaisféar leictreach Ag féachaint ar na radharcanna Scrúdú an tsamhraidh Sraith 1 – Turas go dtí Comórtas Leadóige Wimbledon

 5. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar turas go dtí Comórtas Leadóige Wimbledon. • Sa chéad phictiúr feicimid na daltaí ina suí i halla na scoile ag déanamh scrúdú an tsamhraidh. • Bhí gach duine ag obair go dian. • Ina dhiaidh sin, nuair a bhí na scrúdaithe thart, bhí na buachaillí ag caint faoi Wimbledon. • Dúirt Pól gur bhuaigh sé ticéid ar an raidió do Wimbledon. • Beidh an comórtas ar siúl ag deireadh na míosa.

 6. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr bhí na buachaillí san aerfort ag fágáil slán lena tuismitheoirí. • Bhí siad ag eitilt go Londain. • Bhí sceitimíní orthu/Bhí siad ar bís. • Chuaigh siad go dtí an deasc cláraithe. • Thóg siad a málaí taistil leo. • Bhí imní ar na tuistí agus geall na buachaillí téacs a sheoladh.

 7. Pic 3 • Sa phictiúr seo bhí an ghrian ag spalpadh go hard sa spéir i Londain. • Shroich siad an óstán slán sábhailte. • Bhí an óstán suite i lár na cathrach in aice le Droichead Londain. • Bhí cuma áthasach ar na mbuachaillí. • Cheap siad go raibh an seomra fíorchompordach agus go raibh an biachlár go hiontach.

 8. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar bheartaigh na buachaillí dul ar turas timpeall na cathrach. • Chonaic siad na radharcanna go léir. • Thaisteal siad ar an traen agus an bus. • Thug siad cuairt ar Big Ben (Ben Mór), Túr Londain, Súil Londain agus a lán eile. • Bhain siad an-taitneamh as an lá agus bhí an aimsir dochreidte. • (Chuaigh siad ar camchuairt na cathrach)

 9. Pictiúr 5 • Sa phictiúr seo, shroich siad stáid Wimbledon. • Bhí an t-ádh dearg leo mar bhuail siad le imreoirí cáiliúla; Nadal agus Djokovic. • Bhí an bheirt acu gléasta go proifisiúnta. • Fuair siad síniú ón bheirt acu. • Bhí áthas an domhain ar na mbuachaillí.

 10. Pictiúr 6 • Níos déanaí an lá sin, sa phictiúr deireanach, thóg na buachaillí a gcuid suíocháin. • Bhí an stáid plódaithe/dubh le daoine/ Bhí slua ollmhór ann. • Craobh Wimbledon a bhí ar siúl idir Djokovic agus Nadal. • Bhí an atmaisféar leictreach. • Bhí an lucht leanúna ag canadh. • Ar dheireadh bhuaigh Djokovic/bhí an bua ag Djokovic. • Thaitin an turas go mór le na buachaillí. • Bhí díomá orthu ag filleadh abhaile.

 11. Ceisteanna • Cé a bhuaigh an cluiche leadóige? • Cá ndeachaigh siad ar an turas timpeall Londain? • Cén scrúdú a rinne na buachaillí ag tús an scéil/i bpictiúr a haon? • Cá raibh na buachaillí ag dul nuair a shroich siad Londain? • Cé mhéad buachaillí a bhí i bpictiúr a haon? • Conas a bhí an aimsir? • Cad a tharla sa phictiúr deireanach? • Cén imreoirí a bhí ag imirt sa chluiche? • Cén t-am den bhliain a bhí ann? • Conas a bhfuair siad na ticéidí?

 12. Sraith 2Tá an sraith seo bunaithe ar tine sa teach.Foclóir

 13. Ag cur sneachta Otharcharr Ag dul abhaile A haon a chlog Sceallóga Ag cócaireacht Ocrasach/bhí ocras uirthi Iníon Tine pléascadh Tuirseach traochta Fear dóiteán Briogáid dóiteán Ospidéal Dochtúir Teach dóite/scriosta Grianmhar Deatach Lasracha Leaba A codladh Foclóir

 14. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar Tine sa Teach. • Bhí Niamh ag siúl abhaile ón dioscó. • Bhí sé ag cur sneachta go trom. • Shroich sí abhaile ar a haon a chlog ar maidin. • Shuigh sí síos in aice na tine mar bhí sí préachta leis an bhfuacht.

 15. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr bhí tuirse agus ocras ar Niamh. • Shocraigh sí sceallóga a ullmhú. • Shiúil sí isteach sa chistin agus thosaigh sí ag cócaireacht. • Las sí an oighean agus chur sí pota air. • Líon sí an pota l’ola. • Chuir sí ciseán lán le sceallóga isteach sa phota.

 16. Pic 3 • Sa phictiúr seo bheartaigh Niamh luí síos ar feadh cúpla nóiméad. • Chuaigh sí thuas staighre agus luí sí siar ar an leaba. • Ach thit sí a codladh mar bhí sí traochta. • Rinne sí dearmad ar na sceallóga thíos staighre. • Phléasc an phota trí thine. • Bhí lasracha móra ag teacht ón bpota agus bhí deatach i ngach áit.

 17. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar dhúisigh tuismitheoirí Niamh. • Fuair siad an boladh deataigh. • Bhí an alárm ag bualadh. • D’éirigh siad go tapa. • Rith an mháthair isteach i seomra Niamh. • Rinne sí iarracht Niamh a dhúisiú ach bhí sí gan aithne, gan urlabhra. • Thosaigh sí ag tabhairt céad cabhair di.

 18. Pictiúr 5 • Sa phictiúr seo, chuir siad fios ar na seirbhísí éigeandála. • Tháinig an mbriogáid dóiteán agus an otharcharr gan mhoill. • Thosaigh na fir dóiteáin ag iarraidh an tine a mhúchadh. • Chuir siad Niamh ar sínteán isteach san otharcharr. • Bhí a tuistí buartha faoi Niamh.

 19. Pictiúr 6 • An maidin dár gcionn, bhí an teach dóite go talamh. • Bhí gach rud istigh scriosta. • Buíochas le Dia ní raibh aon duine gortaithe go dona. • San ospideál bhí biseach ag teacht ar Niamh. • Thug an dochtúir comhairle do Niamh, ‘Tóg go bog é’ a dúirt sí. • D’fhoghlaim Niamh ceacht tábhacht an oíche sin…Ná bí ag cócaireacht nuair atá tuirse ort.

 20. Ceisteanna • Cén sórt aimsire atá ann i bPic 1? • Cén t-am é ar an gclog sa chéad phictiúr? • Cad a thosaigh sí ag cócaireacht sa chistin? • Cé a rith isteach i seomra leaba Niamh? • Cá raibh Niamh ag dul tar éis an dioscó? • Cé a tháinig go dtí an teach i bpictiúr a 5? • Cad a tharla don teach? • Cén sórt bia a d’ullmhaigh Niamh? • Cén sórt aimsire atá ann i bpictiúr a 6? • Cá bhfuil Niamh i bpic a 3?

 21. Sraith 3Tá an sraith seo bunaithe ar bua ag cór na scoile.Foclóir

 22. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar

 23. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr

 24. Pic 3 • Sa phictiúr seo feicimid imeachtaí na scoile. 1 - D’fhéach slua mór ar dráma san amharclann. 2 - D’imir na buachaillí sacar sa pháirc. • Ghlac foireann na scoile páirt i gcomórtas díospóireachta. 3 - Rinne RTÉ taifeadadh ar gach sórt imeachtaí scoile i gColáiste Phádraig. • *Is léir gur scoil gnóthach é an scoil seo.

 25. Pictiúr 4 1 - I bpictiúr a ceathar bhí na daltaí ag féachaint ar an clár dóibh féin agus imeachtaí na scoile ar RTÉ. • Bhí na daltaí sásta agus bhí siad brodúil. 2 - Chuaigh an cór go Doire, ar an mbus. 3 -Bhraith (Bhí) siad neirbhíseach ach ar bís faoin gcomórtas. • Turas fada a bhí ann. • *Gan dabht chan siad an slí ar fad go Doire.

 26. Pictiúr 5 1 - Sa phictiúr seo, bhí slua mór i láthair i Halla na Mílaoise. 2 - Ar taobh amháin shuigh triúr moltóirí. • Ar an taobh eile bhí RTÉ ag taifead gach rud. 3 - Chan an cór go deas binn. Bhí an múinteoir fíor-shásta leo. • Thug an lucht féachana bualadh bos mór dóibh. • *Bhí faoiseamh ar gach duine sa chór nuair a bhí an amhrán thart.

 27. Pictiúr 6 • Níos déanaí d’fhógair an Príomh Moltóir na torthaí. 1 - Buíochas le Dia bhí an bua ag Coláiste Phádraig. 2 - Léim gach duine le háthas agus thosaigh siad ag béiceadh agus ag gáire. 3 - (Dúirt) Ghabh an príomhoide comhghairdeas leo. • (Thug) Gheall sé cóisir mór dóibh ar ais sa scoil. • *Bhí an bua tuillte go maith acu, gan dabht.

 28. Ceisteanna • Cad is ainm don scoil? • Cén t-am é, sa chéad phictiúr? • Cé mhéad daltaí atá sa chéad phictiúr? • Cad a chonaic siad ar an teilifís i bpictiúr a ceathar. • Cad rinne RTÉ i bpictiúr a 3? • Cén spórt a d’imir siad i bpictiúr a 3? • Cá bhfuil an comórtas ar siúl? • Conas a ndeachaigh siad go Doire? • Cé a ghlaoch ar an bpríomhoide? • Cé mhéad moltóirí a bhí i bpictiúr a 5?

 29. Sraith 4

 30. Foclóir

 31. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar

 32. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr

 33. Pic 3 • Sa phictiúr seo

 34. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar

 35. Pictiúr 5 • Sa phictiúr seo,

 36. Pictiúr 6 • Níos déanaí

 37. Ceisteanna

 38. Sraith 5

 39. Foclóir

 40. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar

 41. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr

 42. Pic 3 • Sa phictiúr seo

 43. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar

 44. Pictiúr 5 • Sa phictiúr seo,

 45. Pictiúr 6 • Níos déanaí

 46. Ceisteanna