Download
sraith 9 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 9 PowerPoint Presentation

Sraith 9

269 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 9

  2. Liathróid Cluiche rugbaí Lón Éire Buaigh Bus Ag ithe Dubh le daoine Plódaithe Daltaí Stáid Turas (camchuairt na cathrach) Brat na Fraince Brat na hÉireann Áthasach Sceitimíní Sásta Éadaí scoile Aerfort BAC Eitleán, eitilt Siopa rugbaí Sroich Mála scoile Atmaisféar leictreach Ag imirt Imreoirí réiteoir Túr Eiffel Arc de Triomphe Ag caint…ag plé Bhuaigh Foireann na hÉireann An scór (fiche haon go cúig déag) Fuair BO’D úd iontach Foclóir

  3. Pictiúr 1 (a haon) • Tá an sraith seo bunaithe ar Lá ag cluiche rugbaí i Stade de France. • Bhí Liam, Pól agus Eoin ag ithe lóin i gceaintí na scoile. • Phléigh siad cluiche rugbaí i bPáras Dé Sathairn i gcoinne An Fhrainc. * Bheartaigh na buachaillí dul go dtí an cluiche. • Cheannaigh siad ticéidí. * Bhí sceitimíní áthas ar na buachaillí.

  4. Pictiúr 2 • Sa dara phictiúr shroich na buachaillí Aerfort BAC agus bhí málaí taistil agus ticéidí acu. • D’eitil siad go dtí Páras agus gan mhoill thaistil siad go lár na cathrach. • Chonaic siad an Túr Eiffel agus L’Arc de Triomphe ar camchuairt na cathrach. • Bhí brat na Frainc ag damhsa sa ghaoth. 4. Chuaigh Liam isteach go siopa rugbaí agus cheannaigh liathróid rugbaí d’á Mham.

  5. Pic 3 • Sa phictiúr seo shiúil na buachaillí go dtí an stáid; Stade de France. • Bhí an áit dubh le daoine (ag caitheamh bán agus gorm nó glas bán agus oráiste). • Cheap siad go raibh an atmaisféar leictreach mar bhí an lucht féachana ag béiceadh agus ag canadh. * Ag leath ama bhí an Fhrainc chun tosaigh 12 - 3. (dodhéag go dtí a trí)

  6. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathar bhí an dara leath ar siúl. • Bhí scrum ag Éire. D’imir na himreoirí go dian (díograiseach). • Go tobann, rug Heaslip ar an liathróid ag rith sé ar nós na gaoithe go dtí an líne. • Léim sé thar an líne agus fuair sé úd. * Bhí an slua ag búiríl agus ag béiceadh.

  7. Pictiúr 5 1. Sa phictiúr seo, sheas Johnny Sexton taobh thiar den liathróid agus (thug sé cic ollmhór dó.) 2. D’imigh an liathróid thar an trasnán agus léim an slua Éireannach san aer le háthas. 3. Bhuaigh Éire an cluiche (bhí an bua ag Éire) 21 – 15. * Lá stairiúil a bhí ann. 4. Bhí áthas an domhain ar na buachaillí.

  8. Ceisteanna • Cé a bhuaigh an cluiche? • Cé mhéad buachaillí a bhí i bpic 1? • Cad é an scór deireanach sa chluiche? • Cad a cheap siad faoi Pháras? • Cad é an scór ag leathama? • Cé a bhí ag imirt? • Cad a cheannaigh Liam sa siopa spóirt? • Conas a thaisteal na buachaillí go Páras?