Download
sraith 13 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 13 PowerPoint Presentation

Sraith 13

197 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 13

  2. Foclóir • scammallach • Cóisir • Málaídroma • Chuirséfiosar • Fónpóca • Heileacaptar • Seirbhísíéigeandála • Faoiseamh • Buartha • Ceo/ceomhar • Oighear / leacoighir • Tosaigh • Tar • Téigh • Feic • Déan • Abair • Beartaigh • Socraigh • Cuir • Freastal • Caith • Ceap

  3. Pictúir 1 • Tá an sraithseobunaitheardaoinecailltesnasléibhte. • Feicimidgrúpamórdaoineag bun sliabhmór. • Thosaigh an grúpasléíbhteoiríagsiúlsuas an sliabh. • Bhímapaaguscompásinalámhaacu. • Drochaimsir a bhí ann. Bhíleacoighirar an dtalamh. • Cheap Seán go raibh an ceodainséarach.

  4. Pictiúr 2 • Shiúil an grúpaaraghaidhsuas an sliabh. • Thosaighnabuachaillíagcaintagusdúirt Liam go raibh an ceoagéiríníostroime. • Mhothaighsiadsaghasbuartha. • Chaith Liam hata, cótamór, brístísléibhteoireachtaagusmáladrom. • Ach is léir go raibhsiadpréachta leis an bhfuachtfós. *D’éirigh an aimsirníosmeasasaphictiúrseo.

  5. Pictiúr 3 • Go tobannthitsiadtaobhthiar den ghrúpa. • Rinnesiaddearmadfanacht leis an bpríomhghrúpa. • Bhí an bheirtacuagcaintganstad. • Mhothaighsiadsaghasneirbhíseach. • Is léir go raibhsiadcaillte. • D’éirighsiad an-bhuartha.

  6. Pictiúr 4 • Thug duinefaoidearanachraibhsiadábaltabeirtónghrúpa a fheiceáil. • Chuirceannaire an príomhghrúpafiosarnaseirbhísíéigeandálaar an bhfónpóca. • Thosaigh an príomhghrúpaagcuardú do nabuachaillíag an am céanna. • Ghlaoighagusbhéicsiadamachósar do nabuachaillí. • Ach níbhfuairsiadaonfhreagrauathu. • D’éirigh said an-bhuratha.

  7. Pictiúr 5 • Ganmoillshroichnaseirbhísíéigeandála an láthair. • Bhíheileacaptarageitilttimpeallnasléibhte. • Go tobannchonaicduine san heileacaptarnabuachaillícailltesuasarshliabhamháin. • Buíochas le Diabhí fear tarrthálaábaltanabuachaillí a shábháil. • Bhícumaáthasachar an mbeirtacu.

  8. Pictiúr 6 • Ardeireadhbhífaoiseamhargachduinegandabht. • Shocraighsiadarféastachaitheamh. • Bhímaisiúcháinarnamballaí. • DúirtPól, ‘Buíochas le Diatágachduineslánanois’. • Bhaingachduinetaitneamh as an gcóisir ach nírachaidhaonduineagsiúlsacheoarís.

  9. Ceisteanna • Inisdomfaoinaimsiribpic 1? • Céa tháinigibpic 5? • Conas a mhothaighnabuachaillíibpic 4? • Cáraibhnabuachaillíibpic 6? • Cad a rinne an ghrúpaibpic 4? • Cad a bhíarsiúlibpic 6? • Cénfáth a raibhnabuachaillíbuartha? • Cad a chaithnabuachaillí? • Cad a dúirt Liam ibpic 2? • Cad a tharlaibpic 5?