Download
sraith 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 14 PowerPoint Presentation

Sraith 14

275 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 14

  2. Foclóir • Nollaig • OícheShamhna • LáFhéilePádraig • Cruinniú • Féile / Féilte • Maisiúcháin • Ag seinmceoil • Ag canadh • Ag ceiliúradh • Feistis/culaith • Tuairisc • Agallamh • Tionscadal • Bob nóbia • Paráid • Taighde a dhéanamh • Labhair • Pléigh • Eist • Déan • Ceap • Smaoinigh • Scríobh • Cuir • Ceannaigh • Can • Buail

  3. Pictúir 1 • Tá an sraithseobunaitheartionscadalarfhéíltenahEireann. • Phléigh an múinteoirféiltenahEireann leis an rang idirbhliana. • Bhínadaltaíagéisteacht go géar. • Bhí an múinteoirgléasta go proifisiúnta. • Bhíidirbuachaillíaguscailínísa rang agusgachduineagcaitheamhéadaíscoile. * Rang an-shuimiúil a bhíannarndóigh.

  4. Pictiúr 2 • Sa phictiúrseo tar éis an taispeántasónmúinteoirthosaighnadaltaíagcaintingrúpaí/I mbeirteanna. • LabhairNiamhagus Liam faointionscadalagusbheartaighsiadceisteanna a churarchlannamháin. • Scríobhfaidhsiadtuairiscfaoifhreagraínaclainne sin. • An ládárgcionnchuaighsiadchuig/go dtí teach Niamhagusthosaighsiadar an tionscadal. • Bhí an clanninasuíagéisteach le Niamhagus Liam. • D’fhreagairsiadnaceisteanna go léirdóibh.

  5. Pictiúr 3 • Sa phictiúrseo, láfhéilePádraig a bhí ann. • Feicimidsluamóramuighar an tsráid. • Bhíatmaisféarleictreachannagusbhí an áitdubh le daoine. • I ndiaidh an paráidd’imighNiamhagus Liam go dtí teach tábhairne. • Bhíbannaceoilagseinmceoltraidisiúnta ann. • Bhaingachduine an-taitneamh as an lá. *Bhícumaáthasachargachéinnesaphictiúr.

  6. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceathairOícheShamhna a bhí ann. • Bhínapáistíagdul ó dhoras go dorasagdéanamh bob nóbia. • Chaithsiadculaithscanrúil. • Bhí a lánmaisiúcháinsahalla; puimpcín, damhanallaagusialtógaarchrochadhóntsíleáil. • Bhícumasástaargachduine.

  7. Pictiúr 5 • Sa phictiúrseobhíNollaigshona á chaitheamhag an gclann. • Chuaigh an clannagsiopadóireachtsachathair. • Cheannaigh said bronntanas. • BhícóragcanadhóscomhaircrannNollagmór. • Bhídaoineagithebéileblastaimbialann. • Atmaisféardeas a bhí ann.

  8. Pictiúr 6 • Sa phictiúrdeireanachfuairNiamhagusLiam a láneolasarfhéiltenahÉireann. • Bhísaid an-bhuíoch as an gclann. • Cheap said go raibh an t-eolas an-chabhrachdóibh. • Bhí an tionscadaldéantaacuagusbhígachduinesásta leis.

  9. Ceisteanna • Cad a bhíarsiúlibpic 1? • Cábhfuilnadaltaíibpic 2? • Cén sort féile a bhíarsiúlibpic 3? • Cémhéadpáistí a bhíibpic4? • Céníomháatá san fhuinneogibpic a 5? • Cad a bhísa spear i bpic 4?