Download
sraith 8 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 8 PowerPoint Presentation

Sraith 8

549 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 8

  2. Saoire sa choláiste 3 sheachtain Mí Iúil Málaí taistil Clár an lae Cluiche/sraith Timpiste Gortaithe/ghortaigh Turas caoga míle Dea-scéal Níl sé briste Chuir siad fáilte roimhe Dea-chríoch Foclóir

  3. Pic 1 • Sa chéad phictiúr shroich Liam Seán agus Pól an Choláiste samhraidh i gCiarraí. • Bhí siad an-áthasach agus bhí sceitimíní orthu. • D’fhág siad slán lena tuistí. Ghabh siad ádh mór ar na mbuachaillí (luck) • Bhí a lán málaí acu. • Bhí postaer faoin gColáiste ar an mballa. • Mí Iúil a bhí ann.

  4. Pic 2 • Bhí postaer ar an mballa. • Bhí imeachtaí an lae ann. • Thosaigh na ranganna ar a leathuair tar éis a naoi gach maidin. • Ar a leathuair tar éis a haon thosaigh na cluichí ar an bpáirc imeartha. • Tharla/Bhí céilí gach oíche ón a leathuair tar éis a hocht go dtí deich a chlog. • Thóg na múinteoirí an rolla ar a leathuair tar éis a deich.

  5. Pic 3 • Lá amháin bhí Liam ag imirt Peil Ghaelach ar an bpáirc. • Cluiche corraitheach a bhí ann. • Ach go tobann thit/shleamhnaigh sé. • Ghortaigh sé a chos. • Bhí sé in a lán bpian. • Scread sé leis an bpian. • Bhí an pian uafásach.

  6. Pic 4 • Bhí na muinteoirí buartha faoi Liam. • Bhí an cos gortaithe go dona. • Thiomán múinteoir amháin Liam chuig an ospidéal. • Bhí an t-ospidéal suite 50 (caoga) míle ón gcoláiste, turas fada a bhí ann. • D’iarr an príomhoide ar an múinteoir glaoch a chur air ón ospidéal.

  7. Pic 5 • Scrúdaigh an dochtúir cos Liam. • Buíochas le Dia ní raibh sé briste. • Thug siad maidí croise dó. • Cheap an dochtúir go mbeadh (me-uck) an cos níos fearr tar éis seachtaine. • Bhí ar Liam sos a thógaint ar feadh tamaill. • Ghlaoigh siad ar an gColáiste agus d’inis siad an dea-scéal don bpríomhoide.

  8. Pic 6 • Bhí áthas ar gach duine Liam a fheiceáil ar ais. • Chuir siad fáilte roimhe. • Bhí Liam sásta nach raibh a chos briste. • Shiúil sé timpeall lena maidí croise. • Ní dóigh liom go raibh sé ag damhsa sa chéilí an oíche sin.

  9. Ceisteanna • Déan suas do chuid cheisteanna féin…..