Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
logo PowerPoint Presentation

logo

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

logo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overordnede betragtninger om OPP • Og konkrete projekter i København v/Karen Mosbech ”OPP i virkeligheden” DFM Konference 28.02.2005 logo KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen

 2. Hvad er formålet med Københavns Ejendomme? • Betjene kunderne bedre (billigere) • Udnytte stordriftsfordele, mulighed for tværgående udbud • Ensartet administration • Bedre udnyttelse af faglig ekspertise • Ensartet anvendelse af IT • Overblik over kommunens aktiver

 3. Porteføljen : • Administrationsbygninger • Institutioner, skoler, fritidshjem, klubber • Kulturbygninger • Biblioteker • Brandstationer • Tekniske bygninger • Diverse arealer • Idrætsanlæg 1000 ejendomme excl. idrætsanlæg 700 lejemål 2.000.000 m2

 4. Økonomi : • Vedligehold ca. 200.000.000 kr. årligt • Anlæg ca. 500.000 kr. årligt • 600 medarbejdere • Indtægter på markedsvilkår • På kort sigt politisk fastsat. Porteføljens værdi Ca. 20 mia. kr.

 5. OPP i Københavns Kommune ? • en ny måde at opfatte kommunens rolle på - en ny organisations- og samarbejdsform logo KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen

 6. Traditionelt offentligt byggeri – udfordringer • Underbudgettering • Brugerindflydelse • Ikke gennemsigtelige regnskaber

 7. Hvad er et OPP-projekt ? • Offentlig-Privat-Partnerskab • Offentligt projekt med privat financiering og driftsaftaler • Udbud af en lejekontrakt i 30 år • Markedet danner en OPP-virksomhed • Servicekontrakter udbydes jævnligt

 8. Hvorfor kan OPP være relevant ? • Behov for investering • Behov for innovation i byggeriet • Behov for udvikling af et projekt • Transport af risiko • Sikkerhed for tid og pris • Udlicitering af vedligehold og service på lang sigt • Smal (billig) kommunal sektor – effektiv administration

 9. OPP – en ny organisations- og samarbejdsform • En form for udlicitering - afbetaling • Finansiering, design, etablering og drift sammentænkes • Systematisk deling af risici • Udvikling af ejendomsområdet i Københavns Kommune • Mangfoldighed

 10. OPP projekter i udlandet Storbritannien 1181 Irland 62 Italien 55 Holland 40 Portugal 21 Sverige 6 Norge 3 Kilde : Berlingske Tidende 21.2.2005 logo KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen

 11. Udfordringer for Københavns Kommune. • Fordomme og myter om offentligt byggeri • OPP-analysernes udgangspunkt • Finde kreative OPP modeller • Deponeringsregler • Ikke kun se på OPP som en bundlinie • Præcise beskrivelser af behov • At udvikle ejendomsområdet til et strategisk værktøj

 12. Konkrete projekter i Københavns kommune : • Svømmehaller i Valby og Bellahøj 225 mill. • Hovedbibliotek – indstilling på vej • Renovering og udvikling af Idrætsanlæg

 13. Københavns Ejendomme - udviklingstrin Innovator Foretrukne samarbejds- partner Aktiv Bygningsejer Bygningsejer merværdi for kunden ! Vicevært Bygningen Udgifter Drift Individuel optimering Kunden Indtægter Samarbejde På tværs Dialog med kunden Optimering Videndeling Udvikling af porteføljen Merværdi for kunden Videndeling med kunder — Udvikling af markedet og branchen Partnerskaber Uddannelse og forskning Fokus på Økonomisk Organisations kultur

 14. Københavns Ejendomme - udviklingstrin Innovator Foretrukne samarbejds- partner Aktiv Bygningsejer Bygningsejer merværdi for kunden ! Vicevært Bygningen Udgifter Drift Individuel optimering Kunden Indtægter Samarbejde På tværs Dialog med kunden Optimering Videndeling Udvikling af porteføljen Merværdi for kunden Videndeling med kunder — Udvikling af markedet og branchen Partnerskaber Uddannelse og forskning Fokus på Økonomisk Organisations kultur