1 / 44

Hazai felsőoktatási intézmények kilátásai és lehetőségei az évtized második felében

Hazai felsőoktatási intézmények kilátásai és lehetőségei az évtized második felében. Rudas Imre a Magyar Rektori Konferencia társelnöke. Tartalom. Az évtized első felének fő jellemzői A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások A felsőoktatás globális piacának kialakulása

neva
Télécharger la présentation

Hazai felsőoktatási intézmények kilátásai és lehetőségei az évtized második felében

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hazai felsőoktatási intézmények kilátásai és lehetőségei az évtized második felében Rudas Imre a Magyar Rektori Konferencia társelnöke

 2. Tartalom • Az évtized első felének fő jellemzői • A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége • Az évtized tanulságai

 3. Az évtized első felének fő jellemzői • Permanens reformizgalom • Nem múlik el tanév, hogy ne változzon a törvény, az intézmények szerkezete, valamely egyetemi, főiskolai tevékenység (oktatás, kutatás, ösztöndíjak stb.). • Fiskális pénzügyi nyomás • Zárolás, maradványképzés stb. • Adminisztrációs terhek jelentős növekedése Forrás: Szabó Gábor - A felsőoktatási intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiterjedése, megújítása

 4. Az évtized első felének fő jellemzői • Turbulens környezet • Az intézmények az újgazdaság tudásmunkásait képezik a globalizációs hatások mellett. Új fogalmakat sajátítanak el (Bologna, Life Long Learning, KKK, RET, stb.) új rendszereket vezetnek be (kredit, ETR, VIR, stb.) és új technikákat tanulnak meg (e-learning, menedzserizmus, PPP, stb.). Forrás: Szabó Gábor - A felsőoktatási intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiterjedése, megújítása

 5. Az évtized első felének fő jellemzői „Mindig új recepttel álltunk elő, de a hosszú előkészítési és „sütési idő” miatt sosem ettük meg, amit főztünk, ráadásul nem volt elég pénzünk a recetúrában foglalt hozzávalókra sem.” Forrás: Szabó Gábor - A felsőoktatási intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiterjedése, megújítása

 6. A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége

 7. A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége

 8. A felsőoktatás globális piacának kialakulása Jellemzői • A felsőoktatás üzleti vállalkozássá is vált. • Világméretű verseny indult meg a felsőoktatási piacért. A felsőoktatás értékes árucikké vált. Aki a piacon meg akar élni, annak jól eladható, minőségi szolgáltatást kell nyújtania!

 9. Verseny • A meghatározó régiók között • NAFTA (North American Free Trade Agreement – Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) • Európai Közösség • Távol-kelet • Verseny a régiók országai között. • Verseny az egyes országok intézményei között.

 10. Hazai hatásai • Elszívó hatás – a külföldön tanuló magyar hallgatók száma növekszik. • Külföldi felsőoktatási intézmények betörése a hazai piacra.

 11. Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények listája 2006-08-24 • Anglia Polytechnic University (Nagy-Britannia) • Anglia Ruskin University (Nagy-Britannia) • Buckinghamshire Chilterns University College (Nagy-Britannia) • Case Western Reserve University of Cleveland, Ohio (Amerikai Egyesült Államok) • Central European University, New York (Amerikai Egyesült Államok) • Champlain College (Amerikai Egyesült Államok) • FernUniversität Gesamthochschule in Hagen (Németország) • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Németország) • Liverpool John Moores University (Nagy-Britannia) • McDaniel College (Amerikai Egyesült Államok) • Oxford Brookes University (Nagy-Britannia) • Swinburne University of Technology (Ausztrália) • University of Durham (Nagy-Britannia) • University of Hertfordshire (Nagy-Britannia) • University of San Francisco (Amerikai Egyesült Államok) • University of Sunderland (Nagy-Britannia) Forrás: Oktatási Hivatal Felsőoktatási Regisztrációs Központ

 12. Hazai felsőoktatási intézmények lehetőségei • Nyitás a nemzetközi piac irányába • Idegen nyelvű képzések növelése. • Képzések indítása külföldön (kiemelten a környező országokban). • Közös képzések indítása külföldi egyetemekkel.

 13. Hazai felsőoktatási piac kihívásai • A munkaerőpiac elvárásai, az elhelyezkedési lehetőségek meghatározóvá válnak. • A hallgatók a FER bevezetésével (de anélkül is) fizető szolgáltatás vásárlókká válnak.

 14. Piaci igényekA hallgató mint vásárló igényei • Képzési szolgáltatások • képzés színvonala • oktatói kar minősége • hallgatói bánásmód • oktatás infrastruktúrája • Képzés színvonala

 15. Piaci igényekA hallgató mint vásárló igényei • Képzés szerkezete • rendelkezésre álló alapszak • mesterképzés lehetősége • doktori képzés lehetősége • Intézmény ismertsége, elismertsége • Diploma értéke • Elhelyezkedési lehetőségek

 16. Piaci igényekMunkaerőpiac igényei • Intézmény ismertsége, elismertsége • Korábban végzettek beválása • Ismeretanyag korszerűsége • Végzettek azonnali alkalmazhatósága (gyakorlati képzési háttér)

 17. A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége

 18. Elvárások a magyar felsőoktatástól, a hazai intézményektől • Megújuló képzési szerkezet - Bologna-folyamat adaptálása, • új szervezeti keretek, • hatékonyabb működés, • környezeti folyamatokra történő gyorsabb reagálás.

 19. Bologna-folyamat

 20. A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége

 21. Demográfiai változások, 2000-2006

 22. Demográfiai adatok

 23. Érettségizettek várható száma 2007 és 2013 között

 24. A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége

 25. Államilag finanszírozott keretszámok

 26. Államilag finanszírozott beiskolázási létszám csökken

 27. Képzés létszámát befolyásoló tényezők • Állami finanszírozás struktúrája változik • Informatika és műszaki képzés finanszírozott létszáma növekszik, • Bölcsészképzés, gazdasági képzés finanszírozott létszáma csökken.

 28. Képzés létszámát befolyásoló tényezők • Demográfiai hullámvölgy miatt merítési alap csökken. • Új beiskolázási algoritmus: a jobb intézmények először töltik fel a létszámukat.

 29. A hazai felsőoktatás előtt álló kihívások • A felsőoktatás globális piacának kialakulása • Csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez • Demográfiai hullámvölgy • Államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése • Intézményhálózat túlméretezettsége

 30. Felsőoktatási intézmények (72)

 31. Nyilvántartásba vett, működési engedéllyel nem rendelkező felsőoktatási intézmények listája(2006-08-24) • SOTER Nemzetközi és Informatikai felsőoktatási intézmény, állami elismerése folyamatban • Euroszféra Nemzetközi Menedzserképző Intézet és Üzleti felsőoktatási intézmény, állami elismerése folyamatban • Teller Ede felsőoktatási intézmény, állami elismerése folyamatban Forrás: Oktatási Hivatal Felsőoktatási Regisztrációs Központ

 32. Működési engedéllyel rendelkező, államilag nem elismert felsőoktatási intézmények listája (2006-08-24) • Wekerle Sándor Üzleti felsőoktatási intézmény, állam elismerés folyamatban Forrás: Oktatási Hivatal Felsőoktatási Regisztrációs Központ

 33. A magyar felsőoktatás lehetőségei • Intézmények számának csökkentése! • Állami intézmények integrációja • parlamenti döntéssel • piac által diktált saját kezdeményezésű intézményi integrációk • Állami és nem állami intézmények integrációja – jogszabályi háttér kell!! • Indirekt beavatkozás – felvételi rendszer

 34. Felvételi rendszer A 2007-es felvételi eljárás tapasztalatai /elemzés és javaslatok a Magyar Rektori Konferencia számára/

 35. Összefoglaló javaslatok I. a) A Magyar Rektori Konferencia nyilvánítsa ki, hogy nem tartja szükségesnek a felvételi eljárás már korábban elhatározottakon túli megváltoztatását. (Egy kísérleti év után ez egyébként is irracionális lenne.) b) A Magyar Rektori Konferencia, annak nem kívánatos következményei miatt, megfontolásra javasolja az 2007-es felvételi rendszer felülvizsgálatát és átalakítását. (lásd. az előterjesztés függeléke)

 36. Összefoglaló javaslatok II. • A MRK kapjon tájékoztatást az FTT irányításával folyó projektről, amely hosszabb távon a képzési területekhez rendelhető hallgatói létszámok eldöntésének megalapozását szolgálja. • A MRK tegyen meg mindent, hogy az általa kidolgozott és elfogadott kapacitásszámítási elvek kapjanak támogatást az illetékeseknél. Tartalmazza az új számítás, a képzési területeken belüli átcsoportosíthatóság lehetőségét is.

 37. Összefoglaló javaslatok III. • MRK kérje fel az OFIK-ot, hogy az elmúlt évben észrevételezett technikai hibákat javítsa ki és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az intézmények és a jelentkezők bizalma maximális legyen az eljárás minden lépcsőfokánál. • A felvételi eljárás során, az intézményi magatartásokat szabályozandó, készüljön etikai kódex.

 38. Összefoglaló javaslatok IV. A MRK hívja fel az intézmények figyelmét az alábbiakra: • az intézmények alkalmazkodjanak jobban a megváltozott képzési területi felvehető létszám arányokhoz és növeljék a toborzás aktivitását azokon a területeken, ahol kevés a jelentkező; • a felsőfokú szakképzési lehetőségeket jobban használják ki azok az intézmények, ahol a kapacitások megvannak hozzá; • általában az intézmények gondolják át és az új felvételi rendszernek megfelelően dolgozzák ki a szakindítási, jelentkező-toborzási stratégiájukat, gondolva pl. az együttműködések lehetőségére.

 39. Az évtized tanulságai – hogyan tovább? • Permanens reform „izgalom” helyett permanens innováció Forrás: Szabó Gábor - A felsőoktatási intézmények gazdasági szerepének, kapcsolatainak kiterjedése, megújítása

 40. A permanens innováció lehetséges gyújtópontjai SZOLGÁLTATÓ EGYETEM ÉLMÉNY EGYETEM Gazdálkodó egyetem Gazdálkodó egyetem KUTATÓ EGYETEM VÁLLALKOZÓ EGYETEM

 41. Az évtized tanulságai – hogyan tovább? • Fiskális pénzügyi nyomás helyettközéptávú (3-5 éves) szerződések a fenntartókkal, finanszírozókkal, érintettekkel • Turbulens környezet mellett mérhetőség és átláthatóság • A teljesítmény értékelés és a minőségbiztosítás alapja a mérhetőség, mely megteremtése olyan eszközrendszerhez juttatja a döntéshozókat, ami az intézményrendszer illetve az egyes intézmények irányításának sarokköve.

 42. Köszönöm a figyelmet!

More Related