Download
2014 09 09 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014-09-09 PowerPoint Presentation

2014-09-09

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2014-09-09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2014-09-09 • Dalslands kommuner

  2. Agenda • Avtalet • Demo • Organisation • Tidsplan • E-Tjänster • Kommunikation • Övrigt

  3. Mål Organisation • Sätta organisationen så att samtliga deltagare vet sin roll i projektet • Få en kännedom om personerna som kan/kommer vara delaktiga i projektet E-Tjänster • Förslag på e-tjänster som projektet ska utveckla tillsammans samt en prioriteringsordning på dem Tidsplan • Sätta start och slut datum för samtliga aktiviteter • Gemensamt okat tidsplanen och dess aktiviteter Kommunikation • Beslut hur kommunikationen i projektet ska genomföras • Påbörja en plan för information mot medarbetare samt medborgare Go Live • Diskutera hur lanseringen av plattformen ska göras

  4. Projektorganisation Regional Styrgrupp Beställare KAM Abou (Linda Wolrath) Regional projektgrupp PL Kund PL Abou (Mattias Hellblom) Utvecklare (Rikard Gynnerstedt) Applikationskonsult Testare (Åsa Davidsson) E-förvaltningsledare Bengtsfors E-förvaltningsledare Dalsed E-förvaltningsledare Färgelanda E-förvaltningsledare Mellerud E-förvaltningsledare Åmål Kommunala resurser Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kommunikation

  5. Organisation • Vem är ansvariga från respektive kommun för att driva och projektleda, de kommun specifika aktiviteterna? • Vilka olika intressenter finns det i varje kommun? • Hur kommer dessa personer att påverkas av projektet? • Finns det några som vi behöver ha i beaktning inför starten? • Hur informeras dem om arbetet som pågår? • Hur ser beslutsfattningsprocessen ut? • Vem har yttersta beslutsfattningsmandat från respektive kommun? • Vilket mandat har kommunernas medarbetare?

  6. Projektplan - förslag v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 Aktiviteter Navigerings- möte Organisering av projektgrupp Utbildning Demo Uppstarts- möte Redo ”GO LIVE” LIVE Teknisk Miljö -a3 uppe Korrigeringar Deploy 1 Setup av test & prod Deploy 2 Redaktionsmaterial GUI Workshop/möte Konfigurering E-Tjänster Workshop/möte Konfigurering

  7. Tidsplan Aktiviteter • Sätta projektorganisationen • Uppstartmöte • Navigeringsmöte • Demo • Utbildning – handläggare • Utbildning - byggaren Tekniska miljö • Uppsättning av test/prod • Deploy 1 • Deploy 2 GUI (grafiskanpassning) • Workshop • Acceptanstest E-Tjänst • Workshop • Acceptanstest Redaktionellt material • E-Tjänst • Portalsidorna Test och Korrigeringar

  8. E-Tjänsten - Förslag Felanmälan: • Enkel att komma igång med • Kan beröra många förvaltningar • Digitalisering av en normalt e-postbaserad process • Stort påbyggnadspotential (integrationer, Appar) • Bra case för att sätta processer och organisation internt • Hög användarfrekvens hos medborgare (kräver dock marknadsföring ) • En tjänst för allt • Förenkla för medborgaren Vad mer finns det? Hur ser behoven ut? Var vill man börja? Vilken strategi vill ni använda er utav? Hur fattas beslut om e-tjänsteutveckling?

  9. Kommunikation • Vem/vilka ansvarar för kommunikationen hos varje kommun? • Har de mandat att besluta om: • Gui utformning? • Navigeringsstrukturen? • Hur ofta vill styrgruppen ha avstämningsmöten?

  10. Kontaktperson Projektplan: ProjektledareMattias HellblomTelefon: 0701 – 43 19 40 E-post mattias.hellblom@abou.se