Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vtipy PowerPoint Presentation

Vtipy

408 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vtipy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vtipy Janka Kováčiková ZŠ Lovinobaňa VII.A.

  2. Anekdoty Anekdota je krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti ktorá ma neočakávaný záver s humorným vyznením. Podmienkou dobrej anekdoty je krátky rozsah, vtip a nečakaná pointa. Príklad : Básnik zakončil svoj život smrťou. Aforizmus je stručný výrok ktorý obsahuje vtipnú všeobecne platnú myšlienku. Príklad : Iba príroda robí veľké veci zadarmo

  3. Tu je zopár vtipov na pobavenie: • Podriadený nadriadenému: • - Šéfe, ak sa vám nepáči ako pracujem, tak dajte výpoveď. • - Pán minister, odkiaľ beriete toľko peňazí? • - Z nočného stolíka. • - A kto vám ich dáva na nočný stolík? • - Moja žena. • - A odkiaľ ich má vaša žena? • - Odo mňa. • - A vy ich máte odkiaľ? • -Veď vravím, že z nočného stolíka. • - Koľko je hodín? • - Ráno bolo sedem, vypočítaj si.

  4. Koniec

  5. Zdroje: http://www.internetovakniznica.estranky.sk/clanky/anekdota-a-aforizmus/anekdoty-a-aforizmy.html http://www.funny.sk/vtipy/ http://www.nzweb.estranky.cz/img/mid/19/hot_line.jpg http://likeit.sk/wp-content/uploads/vtipne-obrazky-233-12.jpg http://nd04.jxs.cz/181/213/b73e2b9f5f_75099583_o2.jpg