Download
obecn pravidla n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obecná pravidla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obecná pravidla

Obecná pravidla

214 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Obecná pravidla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Obecná pravidla Správná technika titrace (postavení rukou pro praváky) Vhodné pozadí – bílé – pro senzorické posouzení průběhu titrace

  2. Obecná pravidla Byretu vždy plníme více

  3. Obecná pravidla Častá chyba při plnění zcela prázdné byrety – vzduchová bublina pod vypouštěcím kohoutem

  4. Obecná pravidla Proto se byreta cíleně plní více.Odpouštěním přebytečného objemu se dosáhne odstranění vzduchové bubliny.

  5. Obecná pravidla Také se lépe nastaví správný objem

  6. Obecná pravidla Chyba – meniskus sahá pod rysku označující nulu

  7. Obecná pravidla Správné odečtení výsledku titrace – 7,2 ml.