Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
David PowerPoint Presentation

David

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

David

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. David In God is mijn redding Psalm 62

 2. De 5 boeken van de Psalmen1-41 Genesis de mens 42-72 Exodus het volk73-89 Leviticus het heiligdom90-106 Numeri Israël en volken107-150 Deuteronomium God en Zijn woord

 3. Psalm 62 2-3 Vertrouwen in God4-5 Vijandschap van mensen6-9 Vertrouwen in God10-11 Valsheid van mensen12-13 Vertrouwen in God

 4. David en zijn familie: Absalom!

 5. 2. Alleen tot God (Alueim) is mijn ziel stil; van Hem komt mijn redding Alleen = zeker (slechts) – (2,3,5,6,7,10)God = Onderschikkers (Alueim)mijn ziel = denken, willen, voelenstil = stilheid, geen geluid ( onrust)

 6. van Hem komt mijn redding mijn redding  jesjuathi

 7. 3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn redding, mijn onneembare toevlucht; ik zal niet al te zeer wankelen. ik zal niet al te zeer wankelen: vast staan - geloof scherpe rots onneembare toevlucht

 8. 4. Hoe lang zullen jullie vijandig zijn tegen een man? Jullie allen, dat jullie hem mogen vermoorden Alsof hij een hellende wand, een instortende muur is? Absalom en anderen tegen DavidHet volk en anderen tegen de Zoon van DavidVurige pijlen vd tegenwerker op gelovigen/zonen

 9. 5. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij keuren leugen goed; met hun mond zegenen zij, en in hun binnenste verwensen zij.  doel heiligt middelen beraadslagen keuren leugen goed hun mond zegenthun binnenste verwenst

 10. oude mens…. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog,  addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn scherp om bloed te vergieten.

 11. Selah op/in de rots

 12. 6. Alleen tot God (Alueim): wees stil, mijn ziel want van Hem komt mijn verwachting. Verwachtingtiqva storm stilte vrede van God (Fil.4:6,7)

 13. niet wankelen: wij wandelen in geloof/vertrouwen, zoals ….. Redding  gisteren, vandaag, morgen! 7. Zeker, Hij is mijn rots en mijn redding, mijn onneembare toevlucht; ik zal niet wankelen.

 14. 8. Op God (Alueim) rust mijn redding en mijn heerlijkheid; de rots van mijn sterkte, mijn toevlucht is in God (Alueim). heerlijkheid

 15. 9. Vertrouw op Hem in alle tijden, volk; giet jullie harten uit voor Zijn aangezicht. God (Alueim) is ons een toevlucht.

 16. Selah Woestijn van Paran

 17. 10. Gewone zonen van Adam zijn slechts ijdelheid, opmerkelijke zonen van een man een leugen; Indien in de weegschaal gewogen, zijn zij tezamen lichter dan ijdelheid/leegte.

 18. 11. Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op.

 19. 12. God (Alueim) heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte van God isen U OIeuebehoort goedgunstigheid toe. spreken = dabar, woorddaadHij roept dat tevoorschijn alsof het er al was God eer geven: in geloof niet twijfelen aan de beloften van God

 20. 13.en U OIeuebehoort goedgunstigheid toe. want U zult eenieder vergelden naar zijn daden. תשלם vergelden: compleet, een toestand van heelheid,herstellen of rechtzetten door betaling