Download
david n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DAVID PowerPoint Presentation

DAVID

197 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DAVID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DAVID de verworpen koning

  2. Stel je voor: • je bent de grote held • hofmusicus • generaal • schoonzoon van de koning • koningszoon als boezemvriend • gezalfd tot koning ... • en je moet vluchten ........

  3. OVERZICHT • type van de Heer Jezus • David en Jonathan • de lessen van een vluchteling • de les van Abigail • David en Saul • de lessen van Siklag • Saul en David

  4. Type van de Heer Jezus • verworpen door de natuurlijke mens • verzamelde een zootje ongeregeld • deze krijgen een nieuw middelpunt • vertoont de ootmoed van de Heer • gaat door woestijnervaring

  5. David en Jonathan • persoon van David • komt voor David op • stelt zich onder David • bemoedigt David • hij gaat weer naar huis ...

  6. Lessen van een vluchteling • de les van Nob: toonbrood en zwaard • de les van Gat: de waanzinnige • leiding van de Heer: profeet en efod • overwinning in Keila: moed vatten • de Heer beschermt hem: ervaring

  7. De les van Abigail • Nabal, Abigail en de toekomst • moorddadige gedachten • de Heer zendt Abigail • gered van bloedschuld • Mij is de wrake, zegt de Heer

  8. David en Saul • God gaf David niet in de macht van Saul • Saul komt in de macht van David • David spaart zijn leven - bibberend • Wie wil met mij afdalen? • David zegeviert en spaart Sauls leven • Gezegend zijt gij, mijn zoon David

  9. Lessen van Siklag • David verliest de moed • wordt een bedrieger • gekastijd • keert terug naar de Heer • treurt om het volk • De les van de slaaf van Amalek

  10. Saul en David