Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NIKE PowerPoint Presentation

NIKE

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NIKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NIKE

  2. Øyvin Wormnæs Nytt om Exchange

  3. Arbeidsløp • Vi har vedtatt ikke å ha koeksistens av Notes og Exchange • Vi må migrere Notesbrukere i en samlet omgang • Vi setter opp Exchange på produksjonsmaskinene • De har OS, mangler Exchange • To maskiner flyttes deretter midlertidig til testmiljøet for å måle reell migrasjonshastighet fra Cyrus til Exchange • Vi tror fortsatt vi kan gjøre migrasjon av Notesbrukere i løpet av tre døgn • Vi forbereder vedtak av selve migrasjonsplanen

  4. Teknisk migrasjon - forutsetninger • Vi må forutsette at migrasjonshastigheten kan gå ned når flere allerede bruker Exchange • Vi føler oss rimelig trygge på den tekniske delen av migrasjonen • Vi vet hvilke problemer vi vil få med migrasjon av e-post • Vi har en relativt sett ganske ukomplisert Notesmigrasjon • Vi tror teknisk migrasjonshastighet vil være tilstrekkelig høy

  5. Brukermigrasjon - forutsetninger Brukerne representerer den største usikkerheten ved migrasjonen • Det er vanskelig presist å beregne organisasjonens kapasitet • Noen gjør uventede ting • Noen vil føle seg usikre og trenge hjelp • Noen må ha data flyttet etter migrasjonen • De kan fortsatt ha lokale foldere • De må migrere adressebøker • Ny kalender krever nye innstillinger i de forskjellige klientene • Desktop, bærbar, mobil, annet

  6. En mulig ikke vedtatt rekkefølge blant flere mulige Migrasjonsstart • USIT og testbrukere Ca to uker senere • Natt til tirsdag • Pilotbrukere i lokalmiljøene Påfølgende helg • Fredag 12:00 – mandag 12:00 (avhengig av testresultater) • Notesbrukere Deretter • Utenfor arbeidstid fra onsdag kveld og utover (totalt inntil omkring to uker) • Gruppevis flytting av resterende brukere