1 / 17

Viaţa cu HIV/Sida

Viaţa cu HIV/Sida. Dobrinaș Andreea-Iuliana Dobra Andreea. Mi se poate întâmpla chiar mie ?. Identificarea problemei. Ce este HIV/Sida Cum se transmite HIV/Sida Cum se manifest ă HIV/Sida Diagnostic Tratament. Ce este Hiv?.

vidar
Télécharger la présentation

Viaţa cu HIV/Sida

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Viaţa cu HIV/Sida Dobrinaș Andreea-Iuliana Dobra Andreea

 2. Mi se poateîntâmplachiarmie?

 3. Identificarea problemei • Ce este HIV/Sida • Cum se transmite HIV/Sida • Cum se manifestă HIV/Sida • Diagnostic • Tratament

 4. Ce este Hiv? Virusul imunodeficienței umane - HIV - atacă sistemul imunitar al omului, reducând capacitatea de apărare a organismului împotriva infecțiilor. Virusul HIV provoacă imunodeficiența organismului. Ca toate virusurile, HIV nu are un metabolism propriu și necesită "celule gazdă" pentru a se putea multiplica. Celulele gazdă ale HIV sunt printre altele, celulele sistemului imunitar, limfocitele, globulele albe și celulele sistemului nervos. Aceste celule au un "punct de ancorare" care dă virusului HIV posibilitatea de a le penetra.

 5. Ce este Sida? SIDA este o afecțiune provocată de virusul imunodeficientei umane, HIV, care atacăși distruge progresiv sistemul imunitar al organismului. Sistemul imunitar este sistemul natural de apărare pe care îl are organismul și care-i permite să lupte împotriva tuturor tipurilor de agresiuni, în special împotriva infecțiilor.

 6. Cum se transmite Hiv/Sida? HIV poate fi prezent, în diferite concentrații, în lichidele biologice - sânge, spermă, secreții vaginale și uretrale, lapte matern, lacrimi, urină, materii fecale (care conțin sânge), secreții nazale, saliva. Pentru a se reproduce, HIV trebuie să pătrundăîntr-o celulă a organismului. Virusul pătrunde în organism prin contactul de fluide infectate cu mucoasele organismului sau cu răni sau ulcerații. În principal prin contact sexual neprotejat, transfuzii de sânge și derivate de sânge și de la mama infectată la făt, în timpul sarcinii, a nașterii și a alăptării. Probabilitatea infectării este cu atât mai mare cu cât ar exista "porți de intrare" - leziuni ale pielii sau ale mucoaselor - care să ușureze trecerea virusului de la o persoană la alta. În termeni medicali aceste "porți de intrare" sunt numite "soluții de continuitate". Pielea intactă constituie o barieră naturală, o picatură de sânge, secreție vaginală sau spermă infectate neconstituind un risc.

 7. Virusul HIV nu se transmite prin : aer (respirație, tuse, strănut), atingere, pupături (sărut "uscat"), îmbrățișare, alimente, apă, băi sau wc-uri publice, ștranduri, înțepături de țânțari sau alte insecte, folosirea în comun a rechizitelor, jucăriilor, tacâmurilor și veselei. Chiar dacă virusul HIV este prezent în saliva, urină, secreții nazale, lacrimi, fecale, cantitatea este insuficientă pentru a putea infecta. Virusul imunodeficienței umane (HIV) nu se transmite prin salivă, urină, secreții nazale, lacrimi, fecale dacă acestea nu conțin sânge.

 8. Prezența într-o colectivitate a unei persoane seropozitive nu constituie un pericol pentru persoanele sănătoase atât timp cât nu există condițiile de transmitere a infecției. Este dovedit faptul că pisicile, câinii sau păsările de apartament nu pot fi infectate cu virusul HIV deci nu pot transmite acest virus. Este posibil să fi auzit de "SIDA pisicii" - este vorba despre un virus asemănător, Feline Immunodeficiency Virus - FIV (virusul imunodeficienței feline), care, la feline, are consecințe asemănătoare infecției HIV la oameni, dar care NU poate traversa "bariera speciilor" adică omul NU poate fi infectat de acest virus.

 9. Și nu trebuie să crezi că HIV face vreo diferență atunci când infectează. Infectează deopotrivă homosexuali și heterosexuali, albi, galbeni si negri, bogați și săraci, cu studii superioare sau cu 4 clase, bărbati și femei, tineri și bătrâni. Indiferent de rasa, religie și statut, dacă nu ești atent și protejat, ești o posibilă victimă. HIV nu afectează numai homosexualii, consumatorii de droguri injectabile sau săracii, HIV afecteazăîn primul rând neatențiiși neprotejații.

 10. Cum se manifestă HIV/Sida

 11. Diagnostic Testul HIV, testul de laborator, pune în evidență infecția în mod indirect. Nu prin evidențierea virusului din organism ci evidențierea anticorpilor, specifici anti-HIV, ce sunt produși de sistemul imunitar ca răspuns la infecție.

 12. Tratament Tratamentul infecției HIV este complex și urmărește atât îmbunătățirea stării de sănătate cât și menținerea ei: medicamentație cu acțiune directă asupra virusului (antiretrovirale), medicamentație cu acțiune asupra eventualelor infecții oportuniste ce ar putea slăbi sistemul imunitar, menținerea stării psihice și eliminarea stress-ului (presopunctura, acupunctura, terapii ajutătoare, meditație), regim de alimentație și igienă corecte. Acest tratament se face numai sub supraveghere medicalăși este gratuit.

 13. Fiecare om îşi joacă rolul pe scena vieţii!!!

 14. Bibliografie: http://www. aras.net.ro Revista „Liceenii”(50, 51), Educaţie sexuală, Ana Sas – Sida o problemă mondială, 1999. D. Bulucea, A. Cupşa – Infecţia cu HIV/SIDA – o criză a sănătăţii mondiale, Ed. AIUS, 1995. ARAS – Bucureşti, telefon: 0800 800 033, Program non-stop, apelabil din toată ţara, gratuit. I. Nedelcu – HIV AIDS SIDA, Ed. Militară, Bucureşti, 1991. GH. Bucur – Bolile venerice pe înţelesul tuturor.

More Related