Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT

VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VNITŘNÍ VÝBAVA INNENAUSSTATTUNG INSIDE EQUIPMENT Mechanické zabezpečení řazení – 3System Mechanische Wegfahrsperre – 3System Mechanical drive locking system – 3System 1Z0 071 775B Octavia, Octavia Combi (1Z) - pouze pro levostranné řízení - určeno pro vozy s manuální převodovkou a motorem 1,6 TDI CR/77kW - kombinace mechanického zabezpečení řadící páky pomocí zámku pevně spojeným s karoserií a zabezpečení kapoty motoru proti otevření - pomocí mechanismu je uzamykána řadicí táhlo v poloze zpětného chodu, kapota motoru je uzamykána pomocí blokační zarážky - jednoduchá obsluha – otočení klíčem pro blokaci řadící páky a zároveň i kapoty motoru - zámek je umístěn seshora v manžetě řadící páky - systém je odolný proti navrtání, rozlomení a dále vůči tepelným a chemickým vlivům - systém není závislý na stavu autobaterie - v soupravě zabezpečovacího zařízení je zámek řadicí páky a kapoty motoru, dva klíče, spojovací materiál, identifikační karta pro případnou výrobu dalších klíčů, záruční list, montážní a uživatelský návod, příbalový materiál (okenní nálepky,…) - montáž smí vykonávat pouze vyškolený personál - nur für Linkslenkung - für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motor 1,6 TDI CR/77kW - Kombination mechanischer Sicherung des Schalthebels mit Hilfe vom Schloss, mit Karosse fest verbunden, und Sicherung der Frontklappe gegen Öffnen - mit Hilfe des Mechanismus wird die Schaltzugstange in Rückgangposition geschlossen, Frontklappe des Motors wird mit Hilfe der Blockierungssperre geschlossen - einfache Bedienung – Schlüsseldrehen für Blockierung des Schalthebels und zugleich auch der Frontklappe - das Schloss ist oben in Schalthebelmanschette platziert - das System ist gegen Ausbohren, Auseinanderbrechen und weiter gegen Wärme- und Chemieeinflüsse beständig - das System ist vom Stand der Autobatterie nicht abhängig - im Set der Sicherungsanlage gibt´s Schloss des Schalthebels und der Frontklappe, zwei Schlüssel, Verbindungsmaterial, Identifizierungskarte für eventuelle Produktion weiterer Schlüssel, Garantieschein, Montage- und Benutzeranleitung, Beilagematerial (Fensteraufkleber,...) • - Montage darf nur durch geschultes Personal ausgeübt werden • - only for LHD • - for cars with manual gearboxes and engine 1.6 TDI CR/77kW • - combination of gear lever lock, tightly connected with the body and hood lock • gear lever locked in the reverse gear, engine hood locked with block stop • easy handling – gear lever and engine hood to be locked with one key • gear lever lock is situated in the gearshift sleeve • system is resistant against drilling or breaking a furtheragainst heat and chemical attack • system is not dependent on condition of car battery • kit contains gear and hood lock, two keys, fitting material and a security card for eventual production of spare keys, certificate of warranty, fitting and user manual, others (window sticker,…) • the assembly can only be done by trained workers Internet: http://portal.skoda-auto.com