Download
meisjes en wiskunde waarom is wiskunde moeilijk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meisjes en wiskunde (Waarom) is wiskunde moeilijk? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meisjes en wiskunde (Waarom) is wiskunde moeilijk?

Meisjes en wiskunde (Waarom) is wiskunde moeilijk?

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Meisjes en wiskunde (Waarom) is wiskunde moeilijk?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meisjes en wiskunde(Waarom) is wiskunde moeilijk? VHTO Cristien van Dijk Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

 2. Zorg & Welzijn Techniek 5% 7% Landbouw 15% Techniek Economie 31 % 50% Economie 26% Zorg & Welzijn Landbouw 12% 54% Leerlingen vmboVerdeling m/j over de sectoren, 2008/2009bron: Platform Bèta Techniek, CBS Statline meisjes (N=38.096) jongens (N=44.275)

 3. NT CM 7% 7% NT NG 27% CM 22% 30% EM 51% NG 15% EM 42% Leerlingen havo 4Verdeling m/j over de profielen, 2008/2009bron: Platform Bèta Techniek meisjes (N=28.975) jongens (N=28.910)

 4. CM CM 4% NT 16% 23% NT EM 45% 34% EM NG 33% 28% NG 17% Leerlingen vwo 4Verdeling m/j over de profielen, 2008/2009bron: Platform Bèta Techniek meisjes (N=23.092) jongens (N=19.798)

 5. Doorstroom naar bètatechnische vervolgopleiding HO 08-09 (cluster1&2)bron: Platform Bèta Techniek

 6. Percentage vrouwelijke studenten in beta/technische • opleidingen in het HO (science, math, computing) (ISCED 5-6) • in 2007 Bron : Eurostat, 2009

 7. Factoren van invloed op de keuze..… • Zelfbeeld • (On)bekendheid met opleidingen en beroepen/functies • Invloeden vanuit de omgeving

 8. Rolmodellen speeddaten

 9. Verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft rekenen (groep 6),TIMSS-2007 • Bron TIMSS –2007, 2008 • Nederland staat op een 9e plaats in deze internationale lijst van 36 landen. • Alleen leerlingen uit Aziatische landen zijn significant beter. • Nederlandse jongens zijn significant beter in rekenen dan Nederlandse meisjes, hoewel het verschil klein is. • Meisjes hebben veel minder vertrouwen in hun rekenvaardigheden dan jongens

 10. Verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft wiskunde (leerjaar 2),TIMSS-2003 • Bron TIMSS –2003, 2004 • In 9 van de 46 deelnemende landen scoren meisjes hoger dan jongens en in andere 9 landen scoren jongens hoger dan meisjes.(In de overige deelnemende landen waren er geen verschillen.) • Er zijn geen significante verschillen in de wiskundeprestaties van Nederlandse meisjes en Nederlandse jongens. • Meisjes hebben veel minder vertrouwen in hun • wiskundevaardigheden dan jongens.

 11. Verschillen tussen 15 jarige jongens en meisjes in wiskundescores,OESO-2003

 12. Verschil in zelfbeeld tussen 15 jarige jongens en meisjes t.a.v. wiskunde,OESO-2003

 13. Meisjes en wiskunde(Waarom) is wiskunde moeilijk? www.vhto.nl