Download
wiskunde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiskunde PowerPoint Presentation

Wiskunde

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wiskunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wiskunde Kevin van Dorssen

  2. Kevin van Dorssen • Scholen • Nieuw-Zuid, Putsebocht • Thorbecke V.O., Tattistraat • Comenius College L2 • Bereikbaarheid • Woensdag, donderdag en vrijdag op school • www.kvdorssen.nl • info@kvdorssen.nl • kvdorssen@tvo-rotterdam.nl

  3. De huiswerkplanner Hier staat per les per week welke opgaven je gemaakt moet hebben Je moet de laatste les van de week je planner laten aftekenen. Dit hou ik bij, zodat ik zie hoe je werkt.

  4. Hoofdstuk 1 • Rekenen met letters • Eerste jaar: • a + a + a = • 3 · a = 3a • a + b = • kan niet! • 5a · 8n = • 5 · 8 · a · n = 40an 3a – 2a = a 10 · 3g = 30g Elly weegt x kg. Marieke is 2,5 kg lichter. Marieke weegt kg X – 2,5

  5. Hoofdstuk 1 • Tweede jaar: • Stel ik krijg elke maand € 600,- op de bank gestort. Mijn vaste laste zijn “x” euro. Hoeveel hou ik dan over? • 600 – x euro’s