Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TWIN wiskunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
TWIN wiskunde

TWIN wiskunde

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TWIN wiskunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TWIN wiskunde

 2. TWIN wiskundeStatistiek en kans steekproef waarnemingsgetallen frequentietabel modus STAT EDIT 1:Edit STAT CALC 1:1-Var Stats

 3. TWIN wiskundeStatistiek en kans  gemiddelde σx standaard deviatie gem. abs. afw. Q1 mediaan Q3

 4. TWIN wiskundeStatistiek en kans histogram boxplot frequentiepolygoon 2nd Y= (=STAT PLOT)

 5. TWIN wiskundeStatistiek en kans m = gemiddelde s = standaard afwijking de normale verdeling modus, mediaan, gemiddelde vallen samen grafiek symmetrisch oppervlakte 100% van m-3s tot m+3s 68 % 95 % 100 %

 6. TWIN wiskundeStatistiek en kans -2 -1 0 1 2 de standaard normale verdeling stap 1: -m stap 2: :s met de tabel: Ф(z) = …... Ф(1) = 0,8413 = 84,13 %

 7. TWIN wiskundeStatistiek en kans -2 -1 0 1 2 de standaard normale verdeling DISTR (2nd VARS) 2:normalcdf( normalcdf(-1E99,1.00) met de GRM: Ф(z) = …... Ф(1) = 0,8413 = 84,13 %

 8. TWIN wiskundeStatistiek en kans de standaard normale verdeling tekenscherm schoonmaken met DRAW (2nd PRGR) 1:ClrDraw

 9. TWIN wiskundeStatistiek en kans de standaard normale verdeling DISTR (2nd VARS) DRAW 1:ShadeNorm( ShadeNorm(-1E99,1.00) met de GRM: Ф(z) = …... Ф(1) = 0,8413 = 84,13 %

 10. TWIN wiskundeStatistiek en kans de standaard normale verdeling nu anderom: Ф(z) = 0,6543 = 65,43 % z=? Y= Y1=normalcdf(-1E99,X) Y2=0.6543

 11. TWIN wiskundeStatistiek en kans -2 -1 0 1 2 de standaard normale verdeling Ф(z) = 0,6543 = 65,43 % z=? CALC (2nd TRACE) 5:intersect 3x enter z=0.3970