Download
wiskunde d n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WISKUNDE D PowerPoint Presentation

WISKUNDE D

170 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WISKUNDE D

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WISKUNDED DESTUDIESTIJGERSVERTELLEN:

 2. Studiestijgers …? … is een netwerk van docenten exacte vakken uit het vo ism de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen: • nieuwe ontwikkelingen volgen • lesmateriaal ontwikkelen en uittesten • Groepen voor Wiskunde D, NLT, Nieuwe Scheikunde, de Nieuwe Natuurkunde, de Nieuwe Biologie en het Technasium

 3. Onze experimenten rondom complexe getallen • Materialen in de klas getest • Aanvullend materiaal ontwikkeld • Toetsen ontwikkeld en uitgewisseld • Praktische opdrachten • Uitstapje naar de universiteit (daarover zo meer…) • Enquête onder leerlingen • Onze conclusies

 4. Extra materiaal • f(x) = x² + 6x + 13 • De parabool heeft geen nulpunten • x² + 6x + 13 = 0heeft wel complexe antwoorden • Waar zijn die antwoorden dan?

 5. Ter illustratie

 6. evaluatie • 1. Er werd een beroep gedaan op je wiskundige voorkennis. Geef bij elk van de onderdelen aan of het project geholpen heeft om die voorkennis weer op te frissen.

 7. Vraag 2

 8. Vraag 3

 9. Vraag 4

 10. Vraag 5

 11. Vraag 6

 12. Vraag 7

 13. Hoe zit dat nou met de samenwerking tussen HO en VO?? • schoolmodel? • samenwerkingsmodel? Nog even kort hoe cTWO het ziet….

 14. HAVO samenwerkingsmodel Kansrekening en statistiek ( 80 + 40) Toegepaste analyse ( 80) Keuze- onderwerp(40) Wiskunde in technologie (80)

 15. HAVO schoolmodel Kansrekening en statistiek ( 80 + 40) Toegepaste analyse ( 80) Keuze- onderwerp(40) Ruimte meetkunde (80)

 16. VWO samenwerkingsmodel Statistiek en kansrekenen (120 + 40) Meetkunde (80) Keuze Onderwerp (40) Dynamische modellen (80) Wiskunde in Wetenschap (80)

 17. VWO schoolmodel Statistiek en kansrekenen (120 + 40) Meetkunde (80) Complexe Getallen (40) Dynamische modellen (80) Dynamische Modellen 2 (40) Keuze Onderwerp (40)

 18. Wat “samenwerking” NIET is: • De universiteit gooit een syllabus met “hogere wiskunde” over de schutting van de school en laat het verder aan de wiskundedocent over. • De school gooit een groepje leerlingen over de schutting van de universiteit en krijgt ze met een cijfer weer terug.

 19. Wiskunde en wetenschap ? Wiskunde en technologie ? In de cTWO-plannen wordt samenwerking tussen HO en VO gekoppeld aan de twee modules WinW en WinT van 80 slu. Maar samenwerking kan ook bij andere domeinen plaats vinden. Bijvoorbeeld: Dynamische modellen (80)

 20. Samenwerking integreren = + + Dynamische modellen (80) Dynamische modellen (60) middaguniversiteit (5) verwerkingop school (15)

 21. Samenwerking integreren In Groningen hebben we hier nu eenmaal ervaring mee opgedaan: de ‘Scholierenacademie’ Op 9 februari 2007 kwamen meer dan 200 leerlingen van 11 scholen uit Groningen (op de fiets) en Friesland, Drenthe (met de bus) naar een middag an de Rijksuniversiteit voor twee hoorcolleges over C. De leerlingen hadden zich vooraf moeten verdiepen in de basisoperaties van C. NB. ‘Complexe getallen’ is verplicht domein uit het schoolmodel

 22. Samenwerking integreren Voordelen voor de school: • oriëntatie krijgen op exacte studie • een schoolreisje met wiskunde! Voordelen voor de bèta-faculteit: • gegarandeerde deelname met voorbereide leerlingen • oriëntatie op exacte studie geven Voordelen voor beide: niveau-afstemming

 23. Stellingen • Universiteiten die materiaal voor wiskunde D ontwikkelen, moeten ook het bijbehorende onderwijs (mede-) uitvoeren. • Het domein “Wiskunde in Wetenschap” moet leerlingen leren hoe wiskunde in de (natuur-)wetenschappen gebruikt wordt. Dat is iets anders dan een de stof van een afgebakend wiskundig onderwerp (bijv “sterrenkunde” of “grafentheorie”) voorleggen.

 24. Hulpbronnen • Commissie toekomst wiskunde onderwijs http://www.fi.uu.nl/ctwo/ • Vereniging van wiskunde lerarenhttp://www.nvvw.nl/ • De methode schrijvers/uitgevers • Studiestijgers