Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiskunde PowerPoint Presentation

Wiskunde

243 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wiskunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wiskunde Kwadratische Verbanden

  2. Inhoudsopgave Wat zijn kwadratische verbanden Hoe los je kwadratische formules op Parabolen Extreme Waarden

  3. Wat zijn kwadratische verbanden? Kwadratische verbanden zijn verbanden waarbij in de formule een kwadraat staat. Bij een kwadratisch verband zijn de 2e verschillen altijd gelijk. (Zie fig. hieronder) Bij de grafiek van een kwadratische formule onstaat er een parabool

  4. Oplossen van kwadratische formules

  12. De ABC-Formule

  15. Parabolen

  16. Parabolen

  17. Parabolen

  18. Parabolen

  19. Snijpunten x-as berekenen

  20. Extreme waarden

  21. Parabolen De top van een parabool kun je als volgt uitrekenen: Xtop= -b : 2a (in de formule Y = ax +bx+c) Nu je de X-coordinaat van de top hebt uitgerekend, kun je ook de Y coordinaat uitrekenen door de X coordinaat in te vullen in de formule.