Download
wiskunde d cluster hilversum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
wiskunde D cluster Hilversum PowerPoint Presentation
Download Presentation
wiskunde D cluster Hilversum

wiskunde D cluster Hilversum

145 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

wiskunde D cluster Hilversum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. wiskunde D cluster Hilversum

 2. Itsacademy Samenwerkingsverband van scholen in Noord Holland (geclusterd per regio) en de UvA, VU en HvA, gericht op bevorderen van bèta-onderwijs wiskunde D cluster Hilversum Doel van deze bijeenkomst Informatie uitwisselen over wiskunde D activiteiten gerelateerd aan Itsacademy, van de scholen in de regio Hilversum En natuurlijk: …

 3. Michel Mandjes Uva Over apen en typemachines Je moet er langer op wachten maar toch gebeurt het eerder..... hoe intuïtie je al snel kan misleiden

 4. Nieuwe stof • Martingalen en stoptijden • De martingaal is een begrip uit de kansrekening: het is een proces waarbij de verwachte uitkomst op een bepaald tijdstip niet afhangt van wat er daarvoor allemaal is gebeurd. Het nieuwe verwachte resultaat is de huidige waarde van het proces; wat er daarvoor allemaal is gebeurd doet er niet toe. Martingalen komen ook voor in het dagelijks leven: beurskoersen en het weer zijn te zien als voorbeelden. Omdat martingalen niet te voorspellen zijn met voorkennis, is de beste schatting voor morgen bij een martingaal dan ook de waarde van vandaag

 5. Chris A.J. Klaassen Uva • Interpretatie van Forensische & Statistische • DNA-onderzoeksgegevens • Forensische Statistiek Eilandprobleem: Combineren van Bewijs

 6. . Forensische Statistiek . Chris A.J. Klaassen 13 oktober 2010 . .

 7. . Forensische Statistiek • Moord op de Oriënt Expres • Er is een moord gepleegd op de Oriënt Expres. • Afgezien van het slachtoffer waren er 400 mensen aan boord, • die allemaal even verdacht zijn. Hiervan waren 300 man en • 100 vrouw. • Wat is, gebaseerd op alleen deze informatie, de kans • dat de moordenaar een man is? • In het bloed van het slachtoffer vinden we een schoenafdruk, • waarvan we kunnen aannemen dat die van de moordenaar is. • De afdruk is van een schoen van maat 43. Alle passagiers • zijn verder gereisd zonder dat hun schoenmaten bekend zijn. • Wel is bekend dat 1% van de vouwen en 30% van de mannen • schoenmaat 43 heeft. • b. Wat is, gebaseerd op ook deze extra informatie, de kans • dat de moordenaar een man is? Opgave . . .

 8. . Forensische Statistiek Op een beveiligingscamera is te zien dat een gemaskerd persoon met een lengte tussen de 1,80 meter en 1,90 meter de misdaad heeft begaan. We mogen aannemen dat 10% van de vrouwen en 60% van de mannen deze lengte hebben. c. Wat is, gebaseerd op ook nog deze extra informatie, de kans dat de moordenaar een man is? http://www.studeren.uva.nl/ma-forensic-science/ Vervolg opgave . . .

 9. Ale Jan Homburg Uva • chaos / webgrafieken f(x) = 4x(1-x) f(x) = 4,2x(1-x). Rijen, webgrafieken en limieten’

 10. Eindigen in chaos?

 11. JoriHoenkamp Student natuurkunde

 12. Erik Leppen stagiairevanuitdocentenopleiding Matrices en gamemaker Topwizpoincarre De vierdedimensie

 13. Gastcollege prof. Van de Geer over parametrisatie en pythagoreïsche drietallen Lab over dienstregeling NS wiskunde D cluster Hilversum

 14. Dank voor jullie aandacht wiskunde D cluster Hilversum Internationale Wiskunde Olympiade 2011 Amsterdam