Download
gecijferdheid en wiskunde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gecijferdheid en wiskunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gecijferdheid en wiskunde

Gecijferdheid en wiskunde

386 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gecijferdheid en wiskunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gecijferdheid en wiskunde Tavi Vromans, Ruud Hazen, Jan Lips.

  2. De Nieuwste School • Magister • Lesplanner • Determinatietoets • Antwoorden • Padlet • Uitleg • Niveaus • Opdrachten • Vragen? • Padlet • magistermail

  3. Gecijferdheid • Waarom krijg je gecijferdheid en wiskunde? • Gecijferdheid? • Kijk om je heen! • Wiskunde? • is overal toepasbaar • helpt je bij andere vakken • geeft je ruimtelijk inzicht • leert je logisch denken en redeneren

  4. Gecijferdheid • Wat moet je bij je hebben elke les?!?! • Laptop • Geo-driehoek • Potlood • Gum • Pen • Ruitjespapier (grafieken altijd op ruitjespapier!!!!) • In je kluisje • passer

  5. De lesplanner Hier staat de link voor niveau 2 en de te maken opdrachten Hier staat de link naar de startpagina