1 / 18

HIV/ SIDA – misiune de stabilitate 8 iulie 2010

HIV/ SIDA – misiune de stabilitate 8 iulie 2010. “ Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România”. România, noi cazuri 2009/CNLAS. România, comportamente tineri/ debut/ studiu ARPS 2010. România, comportamente tineri/ relaţii/ studiu ARPS 2010.

zudora
Télécharger la présentation

HIV/ SIDA – misiune de stabilitate 8 iulie 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HIV/ SIDA – misiune de stabilitate8 iulie 2010 “Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România”

 2. România, noi cazuri 2009/CNLAS

 3. România, comportamente tineri/ debut/ studiu ARPS 2010

 4. România, comportamente tineri/ relaţii/ studiu ARPS 2010

 5. România, comportamente tineri/ prezervativ 1/ studiu ARPS 2010

 6. România, comportamente tineri/ prezervativ 2/ studiu ARPS 2010

 7. România, comportamente tineri/ prezervativ 3/ studiu ARPS 2010

 8. România, comportamente tineri/ prezervativ 4/ studiu ARPS 2010

 9. România, comportamente tineri/ prezervativ 5/ studiu ARPS 2010

 10. RO-0062/Despre ce este vorba? Un proiect derulat de un grup de organizaţii neguvernamentale şi publice: • Promotor: Fundaţia Tineri pentru Tineri • Parteneri: • ARPS (Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii) • UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) • ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA) • ADV România (Fundaţia Alături de Voi România) • CNCD (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării)

 11. RO-0062/Despre ce este vorba? Până la 30 aprilie 2011;18 judeţe: BT, NT, BC, VS, IS, CT, B,DJ, TM,MS, SV, GL, BZ, PH, GR, CS, HD, SB, BV. Scop: Prevenirea extinderii infecţiei HIV/SIDA în rândul tinerilor şi grupurilor vulnerabile Obiective: Informarea corectă şi combaterea miturilor privind infectarea cu HIV Combaterea stigmei şi discriminării cu care se confruntă PLWA Motivarea adoptării unui stil de viaţă sănătos

 12. Grupuri ţintă • La nivel naţional: populaţia generală • La nivelul celor 10/18 locaţii vizate • Autorităţile locale: primării, prefecturi, direcţii de sănătate publică, inspectorate şcolare • Personalul din domeniul sanitar • Personalul din unităţile de învăţământ • Elevi clasele V-XII • PLWA • Jurnalişti din presa naţională şi de la nivelul celor 10 judeţe

 13. Arii de intervenţie Cercetare Intervenţii în comunitate, Cursuri/ Întâlniri de lucru/ Workshop-uri cu autorităţile, cu personalul medical, cu jurnaliştii Media/ Comunicare şi PR

 14. Campanie de vară Batalionul 1 Infanterie “Pisica neagră”, cu misiune de asigurare a stabilităţii şi securităţii din perspectiva responsabilităţii sexuale Durata misiunii: 6 săptămâni, începând cu 19 iulie 2010 Teatru de operaţii: Costineşti Resurse umane: 22 soldaţi (voluntari tineri instruiţi) + 2 locotenenţi + 1 comandant/ serie

 15. Campanie de vară Activităţi principale: Post de control şi observare: cort pe plajă. Activitate: sesiuni de informare şi concursuri în perimetrul dedicat

 16. Campanie de vară Activităţi principale Misiuni de patrulă: discuţii cu tinerii pe plajă, “la cearceaf”; concursuri cu premii; activitate în discotecă

 17. Campanie de vară Rezultate urmărite: peste 40.000 recruţi peste 100.000 persoane asistate (care văd, aud şi înţeleg mesajul campaniei) Vorbim despre viaţă, responsabilizare şi un stil de viaţă sănătos! Nu vorbim doar despre sex!

 18. Vă mulţumim!Din 1 august, www.iubestecucap.ro

More Related