1 / 8

A VÁLLALKOZÁSOK TERVEZÉSE Stratégiai tervezés Stratégiakészítés folyamata Stratégiai változatok

A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület, a Svájci – Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása tématerületére 2013-ban benyújtott

chandler
Télécharger la présentation

A VÁLLALKOZÁSOK TERVEZÉSE Stratégiai tervezés Stratégiakészítés folyamata Stratégiai változatok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület, a Svájci – Magyar Civil Alap Szociális szolgáltatások nyújtása tématerületére 2013-ban benyújtott „Tanítsuk egymást – szociális program megvalósítása Nyírgyulaj településen”, SMCA-2013-0770-S azonosító számon nyilvántartott és támogatott pályázat programja Vállalkozások létrehozásának lehetőségei

  2. A vállalkozó fogalma kibővült, ide kell érteni az egyéni vállalkozót, aki egy személyben vállalatvezető, üzletember és újító is. Tágabb értelemben ide tartoznak a társas vállalkozások, a gazdasági társaságok is.A vállalkozó a vállalkozási munkafolyamat során valamilyen új és értékes vagy csak egyszerűen keresett (eladható) dolog gyártására (szolgáltatásra) vagy értékesítésre törekszik. Ennek érdekében biztosítja a szükséges erőforrásokat (anyagokat, eszközöket, tőkét) idejét és energiáját nem kímélve vállal pszichikai, társadalmi, de legfőképpen pénzügyi kockázatot. Siker esetén azonban megkapja az anyagi, személyes és erkölcsi elismerést, környezete és a társadalom megbecsülését.

  3. A VÁLLALKOZÁSOK TERVEZÉSE • Stratégiai tervezés Stratégiakészítés folyamata Stratégiai változatok 2. Az üzleti terv elkészítése  Azonosító adatok és alapinformációk Az üzleti terv bemutatása Megvalósíthatósági tanulmány               3. A vállalkozás arculatának megtervezése  Az ötlettől a kivitelezésig                                Arculatteremtés                                        Kiadványok szerkesztése, előállítása                         Megjelenés kiállításokon és vásárokon

  4. Az oktatáson összehasonlítottuk a vállalkozói légkört és az alkalmazotti légkört

  5. Néhány kérdést feltettünk a résztvevőknek a vállalkozásokkal kapcsolatban. Bele kezdene-e egy vállalkozásba? A többség teljesen idegenkedik a vállalkozástól, hiszen félnek a nagy kockázattól, attól, hogy nem tudnának sikeresen működtetni egy vállalkozást. 2. Szerinte mik az előnyei a vállalkozásnak? Sokaknak az lehetne a motiváció a vállalkozásban, hogy egy idő után magasabb életszínvonalon tudnának élni, és rugalmas időkeretben dolgozni.

  6. 3. Milyen típusú vállalkozást képzelne el magának? Eltérő elképzelések voltak, van aki szolgáltatásban, és van aki termékértékesítésben látja a lehetőséget. 4. Elképzelései szerint miben változna meg az élete ha vállalkozó lenne? Az elmondások alapján sokkal több munkát, odafigyelést, szervezést, kivitelezést kíván meg ez az életforma, ezért eleinte több időt kellene ráfordítani, de ezzel együtt az elismerés is nagyobb lenne, mert a sikeres vállalkozás esetén jobb életkörülményeket tudnának kialakítani maguk és családjuk számára.

  7. A vélemények alapján azt a következtetést vontuk le, hogy kevés nagyvállalkozó van a térségben, kevés olyan család, ahol vállalkozás működik, illetve ahol a szülők is az alkalmazotti légkört szokták meg, ott a gyerek is ebbe nevelkedik, és félnek a kockázatvállalástól.

  8. Az oktatás folyamán az vált bizonyossá, hogy a résztvevők kevésbé vállalkozó szelleműek, talán a pénzügyi kultúra hiánya miatt. A térségben sokak megszokták, hogy minden hónapban ugyanannyi bért, járandóságot kapnak, és erre vannak berendezkedve. Emellett kényelmetlennek gondolják, hogy ebből az életformából kitörjenek.

More Related