1 / 26

BAZE PODATAKA

BAZE PODATAKA. 5. NORMALIZACIJA 6. ODNOSI / RELACIJE 7. ČAROBNJAK ZA TRAŽENJE…. NORMALIZACIJA. baza podataka može biti sačinjena od više tablica međusobno povezanih odnosima / relacijama takve baze zovemo relacijske baze podataka

chipo
Télécharger la présentation

BAZE PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BAZE PODATAKA 5. NORMALIZACIJA 6. ODNOSI / RELACIJE 7. ČAROBNJAK ZA TRAŽENJE…

 2. NORMALIZACIJA

 3. baza podataka može biti sačinjena od više tablica međusobno povezanih odnosima / relacijama • takve baze zovemo relacijske baze podataka • potreba za relacijskim bazama i upotrebom više tablica se javlja kada želimo smanjiti zalihost podataka i time smanjiti veličinu baze na uređaju vanjske memorije (HDD) • polja/atribute koji se ponavljaju je potrebno izdvojiti u zasebnu tablicu • taj proces raščlanjivanja u više tablica se naziva normalizacija

 4. Primjer normalizacije: • zamislite da se kod većine učenika pojavljuje za polje koje sadrži državu rođenja “Republika Hrvatska” • to polje je potrebno izdvojiti u zasebnu tablicu koja će sadržavati države rođenja te povezati s glavnom tablicom učenika • kreirana tablica “drzava” bi izgledala u primjeru: • postavimo da je unos u ova polja potreban

 5. također je i u tablici “ucenici” potrebno stvoriti polje kojim će se povezati tablice “ucenici” i “drzava” • to polje će biti sekundarni ili vanjski ključ, a podatci u tom polju će odgovarati primarnom ključu tablice “drzava” • najjednostavnije je nazvati polje isto kao i u tablici gdje je primarni ključ

 6. Access će nas upozoriti da smo možda utjecali na podatke u tablici te potvrdimo “Da” • pošto smo dodali polje “ID_drzave” i postavili da je unos potreban, sada nas Access upozorava da kršimo pravilo, jer je polje prazno te potvrdimo “Da”

 7. ODNOSI

 8. odnose kreiramo klikom na gumb “Odnosi” koji se nalazi:

 9. otvara se alat za odnose i vrpca s naredbama te objekt za uređivanje odnosa u kojemu je prvo potrebno umetnuti tablice kojima ćemo uređivati odnose - označimo tablicu koju želimo dodati u objekt odnosi - kliknemo da dodamo u objekt odnose označenu tablicu u popisu tablica iznad

 10. u objektu odnosi ćemo imati dodane tablice između kojih stvaramo odnose i uređujemo odnose • odnos možemo stvoriti tako da kliknemo na polje “ID_drzave” u tablici “drzava” i držeći lijevi klik prenesemo iznad polja “ID_drzave” u tablici “ucenici” te pustimo lijevi klik miša • automatski se otvara dijaloški okvir “Uređivanje odnosa”

 11. u dijaloškom okviru “Uređivanje odnosa” automatski se prikažu povezana dva polja u tablicama i njihova vrsta odnosa prema postavljenom svojstvu indeksiranja • potrebno je postaviti i nametnuti pravilo referencijalnog integriteta kako bi bili sigurni da se slog iz tablice “drzava” neće izbrisati ako još uvijek ima slogova koji koriste isti zapis u tablici “ucenici” ta da zapis u tablici “ucenici” mora biti identičan zapisu istog polja u tablici “drzava”

 12. kod stvaranja odnosa treba zatvoriti sve objekte tablica koje koristimo u odnosima te ponovno kreirati odnose

 13. Access će nas upozoriti upišemo li krivo podatak za polje koje se nalazi u odnosu s poljem u drugoj tablici te potvrdimo “U redu” i ispravimo unos

 14. ČAROBNJAK ZA TRAŽENJE

 15. ova vrsta podataka je vrlo korisna kada ne želimo ručno unositi vrijednosti polja/atributa, već koristiti već postojeće vrijednosti iz neke tablice u bazi • za naš primjer ćemo to učiniti sa poljem “ID_drzave” u tablici “ucenici” kako bi bili sigurni da unosimo točne vrijednosti te si olakšamo unos podataka • prvo ćemo morati ukloniti odnose, ako mijenjamo u vrstu podataka “Čarobnjak za traženje…”

 16. prvo izbrišemo odnose • zatim spremimo promjene i polju “ID_drzave” u tablici “ucenici” promijenimo u “Čarobnjak za traženje…” čime se otvara dijaloški okvir “Čarobnjak za traženje vrijednosti” - odabrat ćemo vrijednost iz druge tablice i zatim kliknemo na gumb “Sljedeće>”

 17. povezat ćemo se sa tablicom “drzava” i kliknemo zatim gumb “Sljedeće>”

 18. od dostupnih polja odabrat ćemo samo “ID_drzave” klikom na gumb > i zatim kliknemo na gumb “Sljedeće>”

 19. sortirat ćemo po polju “ID_drzave” i to uzlazno (A do Z) te kliknemo na gumb “Sljedeće>”

 20. prilagodimo širinu stupca te kliknemo gumb “Sljedeće>”

 21. naziv naljepnice ostavimo isti te omogućimo integritet podataka s ograničenim brisanjem te kliknemo gumb “Sljedeće>” Kaskadno brisanje – ako izbrišete zapis iz jedne tablice, odgovarajući zapisi brišu se i iz druge tablice Ograničeno brisanje – ako pokušate izbrisati zapis iz jedne tablice, a odgovarajući zapis postoji u drugoj tablici, operacija brisanja neće biti moguća

 22. potrebno je spremiti tablicu prije stvaranja odnosa

 23. sada postavimo “Prikaz podatkovnog lista” za tablicu “ucenici” i spremni smo unositi podatke za polje “ID_drzave” pomoću padajućeg izbornika

 24. pogledajmo odnose između tablica • automatski su se stvorili stvaranjem “Čarobnjak za traženje…”

 25. dodajmo u tablicu “drzava” novi slog: SLO Slovenija • u tablici “drzava” klikom na + na početku sloga se otvaraju slogovi koji pripadaju tom slogu u tablici “ucenici”

More Related