1 / 55

BAZE PODATAKA

BAZE PODATAKA. 8. OBRAZAC 9. UPITI I KRITERIJI 10. IZVJEŠĆA 11. IZVOZ OBJEKTA. OBRAZAC. Izrada obrasca pomoću čarobnjaka. pokretanjem čarobnjaka za neki objekt se otvara dijaloški okvir koji nas vodi u koracima kroz izradu tog objekta

pillan
Télécharger la présentation

BAZE PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BAZE PODATAKA 8. OBRAZAC 9. UPITI I KRITERIJI 10. IZVJEŠĆA 11. IZVOZ OBJEKTA

 2. OBRAZAC

 3. Izrada obrasca pomoću čarobnjaka • pokretanjem čarobnjaka za neki objekt se otvara dijaloški okvir koji nas vodi u koracima kroz izradu tog objekta • na kartici “Stvaranje” u grupi naredbi “Obrasci” se nalazi “Čarobnjak za obrasce”

 4. Obrazac je objekt koji ima posebno sučelje za unos i izmjenu podataka u BP • korisnik koji će unositi podatke preko sučelja ima ograničen pristup podatcima u bazi, jer samo onim poljima koja su u obrascu može mijenjati podatke i stvarati nove slogove

 5. DIJALOŠKI OKVIR – ČAROBNJAK ZA OBRASCE padajući izbornik s popisom objekata koji sadrže polja npr. Tablica: drzava se odnosi na objekt pod nazivom “drzava”, a vrsta tog objekta je tablica popis polja koja će se pojaviti u obrascu popis polja koji se nalaze o dabranom objektu gumbom > postavljamo odabrano polje desno na popis polja u obrascu gumbom >> postavljamo sva polja iz odabranog objekta na popis polja u obrascu gumbima < i << radimo suprotno, tj. uklanjamo odabrana polja s popisa polja za obrazac

 6. DIJALOŠKI OKVIR – ČAROBNJAK ZA OBRASCE IZGLED OBRASCA u drugom koraku čarobnjaka za obrasce biramo izgled sučelja obrasca i kako će biti raspoređena polja izgled obrasca za unos kada smo odabrali izgled “Stupčasto” pregled slogova je pojedinačno, tj. vidimo samo jedan slog koji uređujemo na obrascu na dnu obrasca su gumbi za navigaciju kroz slogove

 7. DIJALOŠKI OKVIR – ČAROBNJAK ZA OBRASCE IZGLED OBRASCA u drugom koraku čarobnjaka za obrasce biramo izgled sučelja obrasca i kako će biti raspoređena polja niz znakova # znači da polje nije dovoljno široko za prikaz podataka u obrascu izgled obrasca za unos kada smo odabrali izgled “Tablično” imamo pregled nad svim slogovima koje uređujemo u obrascu na dnu obrasca su gumbi za navigaciju kroz slogove

 8. UREĐIVANJE OBRASCA U PRIKAZU DIZAJNA U prikazu dizajna možemo mijenjati tekst u natpisu zaglavlja obrasca, dodavati natpise, mijenjati svojstva natpisima i ostalim objektima Svojstva mijenjamo u oknu koje je prikazano desno u radnom prostoru Također možemo dodati ili ukloniti polja Lista svojstava se nalazi na alatima za određeni objekt koji uređujemo, u ovom slučaju je to objekt obrazac

 9. Prije izmjene: Nakon izmjene: Primijetimo da sam u zaglavlju promijenio tekst, proširio natpise i razmještaj natpisa koji sadrže nazive polja U pojedinostima sam poljima za unos podataka promijenio razmještaj i dimenzije U podnožju sam proširio područje podnožja i postavio natpsi sa podatcima

 10. Nakon uređivanja obrasca u prikazu dizajna, primijetimo da se sada podatak o datumu rođenja može prikazati te da natpis s nazivom polja je postavljen tako da je tekst vidljiv u potpunosti Zaključimo da je čarobnjak za izradu obrasca dobar, ako na brzinu trebamo sučelje za unos podataka, ali u konačnici ćemo morati ga dodatno oblikovati, jer Access ne vodi računa o tome jesu li svi podatci vidljivi, već samo o tome da su polja vidljiva na obrascu

 11. DIJALOŠKI OKVIR – ČAROBNJAK ZA OBRASCE IZGLED OBRASCA Odaberemo li izgled obrasca “Podatkovna tablica”, tada će prikaz biti sličan prikazu tablice u “Prikaz podatkovnog lista”, jedino dodavanje polja nije moguće U ovom izgledu obrasca lako mijenjamo širinu polja tako da pokazivač miša postavimo između crte koja se nalazi između naziva polja te možemo pomicati lijevo i desno za promjenu širine polja ili dvostruki lijevi klik da prilagodi širinu polja najdužem zapisu u stupcu

 12. DIJALOŠKI OKVIR – ČAROBNJAK ZA OBRASCE IZGLED OBRASCA Odaberemo li izgled obrasca “Obostrano” primijetimo da je natpis polja iznad okvira polja sa sadržajem polja i podosta su široki od jednog kraja obrasca do drugog, tj. obostrano poravnati, po zadanom je širina približno 15,5 cm

 13. Kontrole obrasca • kada postavimo obrazac u prikaz dizajna, tada je moguće mijenjati izgled i dodavati/uklanjati kontrole Natpis – okvir koji sadrži tekst Gumb – crtanje objekta za kontrolu s objektima, npr. ispis obrasca Hiperveze – stvaranje hiperveza: e-mail, datoteka, web…. Kontrola web-preglednika – crtanje okvira unutar kojeg se učita web stranica s URL kojeg smo upisali Slika – postavljanje slike iz datoteke unutar nacrtanog okvira na obrascu Crta – crtanje crte na obrascu

 14. Izgled obrasca u prikazu dizajna s dodatno postavljenim kontrolama: slika, gumb (postavljen ispis obrasca), crta, hiperveza (na e-mail) i kontrola web-preglednika

 15. Izgled obrasca u prikazu obrasca s dodatno postavljenim kontrolama: slika, gumb (postavljen ispis obrasca), crta, hiperveza (na e-mail) i kontrola web-preglednika

 16. UPITI I KRITERIJI

 17. Izrada upita pomoću čarobnjaka • izradu upita pomoću čarobnjaka ćemo koristiti kada želimo prikazati sve podatke iz odabranih polja određenih tablica naše relacijske baze podataka • naglasak na relacijske, jer polja koja su primarni i vanjski ključ se sa svojim vrijednostima pojavljuju dvaput pa nije potrebno postaviti oba polja u upit, već je dovoljno postaviti jedno polje kako bismo izbjegli da nepotrebno se prikazuju isti podatci dvaput • stvarat ćemo jednostavan put preko čarobnjaka, a kasnije uređivati upit u prikazu dizajna

 18. Izrada upita pomoću čarobnjaka pokrenut ćemo “Čarobnjak za jednostavne upite” Odabir objekta koji sadrži polja i polja koja želimo da se prikažu u upitu Slično kao i kod kreiranja obrasca

 19. U našem primjeru uzet ćemo sva polja iz tablica, a samo jednom polje ID_drzave, jer se to polje dvaput pojavljuje u BP “Otvori upit za prikaz informacija” – prikazuje sve podatke u svim odabranim poljima bez ikakvog kriterija izdvajanja podataka, tj. svi mogući slogov u BP će biti vidljivi, prikaz u jednoj tablici “Izmjeni dizajn upita” – možemo mijenjati kriterije i sortiranje podataka, te ostale postavke NAPOMENA: Imena objekata moraju biti različita!

 20. Prikaz dizajna upita U gornjem dijelu prikaza dizajna upita je prikaz tablica (s poljima) i njihovih veza (vanjski i primarni ključ) Tablice i polja iz tablica koja će se koristiti u upitu Polje možemo koristi ti u upitu, ali ne mora biti vidljivo nakon izvedbe upita – opcija “Prikaži” Podatke možemo sortirati uzlazno ili silazno u određenom polju

 21. Prikaz dizajna upita Unutar retka “Kriterij” upisujemo kriterij/uvjet koji je se odnosi na određeno polje Unutar retka “ili” dodajemo nove kriterije Kriteriji u jednom retku se zajedno kombiniraju Klikom na gumb “Izvedi” će se izvesti upit i prikazati rezultati izdvajanja upitom

 22. Pravila za kriterije • ako polje sadrži vrstu podatka tekst, tada možemo postaviti kriterij za određeni niz znakova tako da stavimo između navodnika, npr. za ID_države stavimo “BIH” te će izdvojiti sve slogove kod kojih je podatak u polju ID_države “BIH” • NAPOMENA: svejedno je pisali malim ili velikim slovima u kriteriju • NAPONEMA: objekt upit “Ucenici – prikaz svih” sam samo kopirao i mijenjao kriterije izdvajanja da skratim vrijeme izrade

 23. Pravila za kriterije • kod podataka koji su tekst, niz znakova u kriteriju izdvajanja možemo zamijeniti simbolom * • npr. svima kojima prezime završava na “ić” možemo kriterij zapisati “*ić” ili Like “*ić”

 24. Pravila za kriterije • kod podataka koji su tekst, jedan znak u kriteriju izdvajanja možemo zamijeniti simbolom ? • npr. ime počinje sa T i ukupna dužina imena je 4 znaka (u tablici sam dodao još učenika s imenom Tin tako da ih imam više koji počinju sa slovom T, ali Tin ima dužinu imena 3 znaka)

 25. Pravila za kriterije • npr. ime počinje sa T i ukupna dužina imena je 3 znaka (u tablici sam dodao još učenika s imenom Tin tako da ih imam više koji počinju sa slovom T, ali samo Tin ima dužinu imena 3 znaka)

 26. Pravila za kriterije • ako želimo izdvojiti sve kojima prezime počinje abecedom od A do F, tada uvjet izdvajanja možemo pisati “[A-F]*” • dakle, zagradama i crticom naznačimo da tekst počinje slovima A do F, a * iza zagrade ] postavimo da nam nije bitan niz znakova nakon početnog slova

 27. Pravila za kriterije • za podatke koji su brojevi i tekst, možemo koristiti operatore usporedbe: veće >, manje <, jednako =, veće ili jednako >=, manje ili jednako <=, različito <> • vrste podataka datum i valuta su također brojevi pa možemo upotrijebiti operatore usporedbe • npr. izdvojiti sve učenike koji su sa današnjim datumom 14.11.2012 punoljetni

 28. Pravila za kriterije • punoljetni učenici imaju navršenih 18 godina i više • dakle, da bi bio punoljetna, osoba mora biti rođena 14.11.1994 i ranije • dakle, možemo pisati izraz <=14.11.1994 gdje je 14.11.1994 također uključen, jer <= govori manje ILI jednako

 29. Pravila za kriterije • punoljetni učenici imaju navršenih 18 godina i više • dakle, da bi bio punoljetna, osoba mora biti rođena 14.11.1994 i ranije • dakle, možemo izraz zapisati i na način <15.11.1994 jer dan prije ako je osoba rođena je punoljetna

 30. Pravila za kriterije • ako želimo izdvojiti sve kojima prezime počinje abecedom od A do F, tada uvjet izdvajanja možemo pisati <“G” • dakle, kod ovakvog načina izdvajanja slogova u polju koje je vrste tekst, tada možemo upotrebljavati samo <, > i = • stoga sam stavio za slovo više kojim počinje prezime, prema abecedi

 31. Pravila za kriterije • ako je potrebno, možemo upotrijebiti i logičke operatore u izdvajanju slogova upitom • Logički operator OR: • uvjet1 OR uvjet2 • dovoljno je da jedan od uvjeta bude zadovoljen kako bi se slog izdvojio upitom • npr. želimo izdvojiti sve kojima je ID_drzave BIH ili DE, to ćemo zapisati “BIH” OR “DE” • ovim izrazom upit izdvaja slogove kojima se u polju ID_drzave pojavljuje BIH ili DE

 32. Pravila za kriterije • ovim izrazom upit izdvaja slogove kojima se u polju ID_drzave pojavljuje BIH ili DE

 33. Pravila za kriterije • Logički operator AND: • uvjet1 AND uvjet2 • oba uvjeta moraju biti zadovoljena kako bi se slog izdvojio upitom • npr. kada bi zapisali izraz “bih” AND “de” tada bi kao rezultat dobili 0 slogova, jer ne postoji osoba koja je u isto vrijeme rođena u dvije države • npr. želimo izdvojiti sve koji su rođeni 1993. godine, izraz možemo zapisati >=1.1.1993 AND <=31.12.1993 • gornji uvjet također možemo zapisati >31.12.1992 AND <1.1.1994

 34. Pravila za kriterije • za datum • npr. želimo izdvojiti sve koji su rođeni 1993. godine, izraz možemo zapisati >=1.1.1993 AND <=31.12.1993 • gornji uvjet također možemo zapisati >31.12.1992 AND <1.1.1994

 35. Pravila za kriterije • želimo li izdvojiti sve slogove kojima je u jednom polju raspon između dva broja, tada možemo pisati izraz: Between BR1 AND BR2 • npr. za datum • želimo izdvojiti sve koji su rođeni 1993. godine, izraz možemo zapisati BETWEEN 1.1.1993 AND 31.12.1993

 36. Pravila za kriterije • želimo li izdvojiti sve slogove tako da se ne prikažu sa određenim uvjetom, tada koristimo logički operator NOT • npr. ne želimo prikazati sve kojima ime počinje sa slovom T, taj izraz možemo zapisati NOT “T*”

 37. Pravila za kriterije • npr. želimo prikazati sve kojima ime počinje sa slovom T, ali ne i ime Tina, taj izraz možemo zapisati “T*” AND NOT “Tina”

 38. IZVJEŠĆA

 39. Kreiranje izvješća • izvješće kreiramo alatom “Čarobnjak za izvješća”, jer je lakše • u prikazu dizajna na objektu izvješća dodatno ćemo uređivati izvješće i njegov izgled • “Čarobnjak za izvješća” se nalazi na akrtici “Stvaranje” u grupi naredbi “Izvješća”

 40. u primjeru ćemo izraditi objekt izvješće od polja koja se nalaze u objektu upita • uzet ćemo upit “Ucenici – BIH i DE” za ovaj primjer i sva polja koja sadržava • (NAPOMENA: u zadatku ću možda tražiti pojedina polja iz pojedinih tablica!)

 41. prikaz podataka ćemo postaviti po tablici “drzava” tako da će podatci tablice “ucenici” biti uvučeni kao što se i vidi u pregledu desno

 42. dodatno ćemo sve podatke grupirati prema polju “drzava” (NAPOMENA: u zadatku ću možda tražiti da ne grupirate prema nekom polju!)

 43. dodatno ćemo sve podatke prema datumu rođenja i to uzlazno (od manjeg prema većemu) • (NAPOMENA: u zadatku možda neću tražiti da sortirate prema nekom polju!)

 44. izgled izvješća postavite prema zadatku koji zadam, ovdje ćemo koristiti stupnjevito i usmjerenje/orijentacija stranice će biti postavljena na pejzaž • (NAPOMENA: u zadatku možda neću tražiti da nešto mijenjate pa ostavite po zadanom kako ste zatekli u ovom koraku!)

 45. na posljednjem koraku upisujemo naslov izvješća te možemo odmah otvoriti izvješće u prikazu dizajna ili pretpregledati kako izgleda izvješće • (NAPOMENA: naziv/naslov objekta je dobro postaviti različito od naziva bilo kojeg drugog objekta!)

 46. pretpregled izvješća za ispis, tj. prikaz “Pretpregled ispisa” • otvara se kartica “Pretpregled ispisa” i vrpca s naredbama

 47. prikaz “Prikaz dizajna” za izvješće, slično kao i za objekt obrazac

 48. proširit ćemo polje za datum rođenja tako da datum bude vidljiv, a ne da se prikazuje niz # • datum rođenja sam poravanje postavio na desno, a za matični broj učenika poravnanje sredina

 49. nakon uređivanja izvješće u pogledu “Prikaz izvješća” • primijetimo da je sada datum vidljiv

 50. IZVOZ OBJEKTA

More Related