Download
gruppe 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gruppe 2 PowerPoint Presentation

Gruppe 2

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gruppe 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gruppe 2 Workshop Halden

  2. Oppgave 1Din ønskedrøm • Simulere i en 360grader ”skjermdom”. • Ny teknologi muliggjør bruke av realistisk bakgrunn. • Reduserer utgifter ved datamodellering av miljøer. • Konfigurerbar simuleringsmuligheter. • Lyd er viktig. 360 graders lydgjengivelse. • Uendelig datakraft. Remote datakraft (Compare) • Utvikling av visualisering i samarbeid med hovedprodusenter. Projektor-, grafikk og lerettprodusenter.

  3. Din ønskedrøm • Møterom/undervisningsrom • Kontorer • Restaurant • Hotell • Design av miljø og arkitektur • Domen må være stor

  4. Oppgave 2Hvordan bruke fasilitetene? • Bruke til showcase for kunder. • Markedsføring for klyngen. • Sikkerhetssimulering for ulike bransjer. • Beredskapsøvelser. • Opplæring innen ulike bransjer. • Stimulerer til nye bedrifter, og produkter og tjenester. • Etablere selskaper som skal drifte senteret for simulering, test, visualisering og konsulentvirksomhet for en aktør mellom senteret og kunden.

  5. Oppgave 3Hvilke andre bruksområder kan være aktuelt? • Galleri, kunst • Opplæring av skolebarn energi, miljø, bærekraftigutvikling • 3D modellering for studenter • Mediaproduksjon for HIØ

  6. Oppgave 4Har IT-bransjen noe å lære av opplevelsesbransjen? • 3D briller (i 360 grader) • Spillteknologi

  7. Oppgave 5Bidrag til utvikling av simulering og scenariosenter • Bidra på detaljerte workshops • Timer • Forslag til programvare • Bygge opp merkevaren rundt simuleringssenter