Download
kvantov mechanika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvantová mechanika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvantová mechanika

Kvantová mechanika

188 Views Download Presentation
Download Presentation

Kvantová mechanika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvantová mechanika

 2. Kvantová mechanika: • je časťou teoretickej fyziky • je súčasťou kvantovej teórie • skúma a vysvetľuje správanie hmoty a energií na subatomárnej úrovni • spája Newtonovskú mechaniku a Maxwellovu teóriu elektromagnetizmu

 3. Albert Werner Paul Erwin Michael • Einstein Heisenberg Dirac Schrödinger Faraday • Niels John Wolfgang Max Max • Bohr von Neumanna Pauli Born Planck

 4. QUANTUM: • najmenšia ďalej nedeliteľná jednotka hmoty, energie alebo inej fyzikálnej veličiny • veľkosť: Planckova konštanta

 5. Bohrov model atómu

 6. Častice hmoty: baryóny mezóny leptóny ČASTICE • Častice prenášajúce interakciu: • fotóny • gravitóny

 7. Časticovo-vlnový dualizmus • subatómové častice sa správajú ako častice aj vlny zároveň • dôkaz: dvoj-štrbinový experiment

 8. Leptóny • 6 druhov leptónov • 3 s nábojom, 3 bez náboja • nabité: elektrón, mión, tauón • nenabité: neutrína

 9. jeden kvark + tri kvarky • jeden antikvark

 10. Kvarky • 6 typov kvarkov: horný/dolný, pôvabný/podivný, vrchný/spodný • pre každý kvark existuje antikvark • majú elektrický a farebný náboj

 11. Interakcie • gravitačná -medzi všetkými objektami • elektromagnetická -medzi časticami s el.nábojom • silná jadrová -medzi „farebnými“ časticami • slabá -spôsobuje rozpad ťažších častíc na ľahšie

 12. Základné princípy • princíp neurčitosti • Pauliho vylučovací princíp • princíp superpozície • princíp komplementarity

 13. 30. júna 1908 o 7. hodine a 17. minúte v tajge pri rieke Podkamennaja Tunguska vo východnej časti Sibíri obrovská explózia zničila 2 200 km štvorcových tajgy, milióny stromov bolo zváľaných a v centre výbuchu zhorených. Tunguzská katastrofa

 14. pád nejakej kométypád nejakého meteoritupád úlomku z jadra Enckeho kométy - podľa slovenského astronóma Ľubora Kresákasopečný výbuch 10 miliónov ton zemného plynu - podľa Wolfganga Kundtavýbuch antihmoty - napr. podľa Cowan, Atluri & Libbyvýbuch prirodzenej vodíkovej bomby (deutéria v kométe) - napr. podľa D'Alessio a Césara Sirventaatómový výbuch - napr. podľa geofyzika Alexeja Zolotova, či bývalého podpredsedu Moskovskej akadémie vied Borisa Konstantinovavýbuch mimozemskej kozmickej lode - napr. podľa Alexandra Kazanceva (1946) a v skôr populárnej literatúrevýsledok pokusu Nikolu Tesly - v populárnej literatúrestretnutie Zeme s malou čiernou dierou - v populárnej literatúre Možné príčiny

 15. domnelý experiment Spojených štátov (Projekt Dúha) realizovaný 28.októbra 1943 bojová loď USS Eldridge zneviditeľnená, dematerializovaná a teleportovaná z Filadelfie, štát Pennsylvania do Norftolku, štát Virginia, a zasa späť do námorného prístavu experiment mal vraj hrozné vedľajšie účinky napr. neviditeľní námorníci sa napokon zbláznili a tak vojenské námorníctvo zanechalo výskumy tejto vzrušujúcej novej technológie Filadelfský experiment

 16. AUTORKY: Petranka Gibaľová Aninka Kúkoľová