Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sieć informacyjna EUROPE DIRECT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sieć informacyjna EUROPE DIRECT

Sieć informacyjna EUROPE DIRECT

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sieć informacyjna EUROPE DIRECT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa EUROPE DIRECT Katowice Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Sieć informacyjnaEUROPE DIRECT

 2. Czym jest EUROPE DIRECT? EUROPE DIRECT to ogólnoeuropejska sieć ośrodków informacyjnych utworzona we wszystkich 25 krajach członkowskich UE.Zastąpiła dotychczasowe sieci informacyjne: - Info Point (powstała w 1994 roku)- Carrefour.

 3. W poszerzonej Unii Europejskiej w 2005 roku rozpoczęły działalność 393 punkty informacyjne EUROPE DIRECT. Sieć w Europie

 4. Ośrodki EUROPE DIRECT mają charakter ogólny i kierują swoją działalności do wszystkich grup społecznych i obywateli, którzy poszukują informacji we wszelkich dziedzinach działalności instytucji europejskich. Charakter sieci

 5. Cel działania Celem nowej sieci informacyjnej EUROPE DIRECT jest zapewnienie jak najlepszej wiedzy na temat instytucji, prawa i programów Unii Europejskiej z punktu widzenia obywatela – zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich. Zakres zadań stojących przed nowymi punktami informacyjnymi jest bardzo szeroki.

 6. - umożliwienie obywatelom regionu dostępu do informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące prawodawstwa, polityk, programów i dostępnych środków UE, Zadania ośrodków Zadaniem ośrodków EUROPE DIRECT jest upowszechnianie informacji na temat polityk i programów Unii Europejskiej poprzez:

 7. Zadania ośrodków - umożliwienie obywatelom regionu przekazanie instytucjom UE informacji zwrotnej o funkcjonowaniu UE w postaci pytań, opinii i sugestii,- umożliwienie instytucjom UE poprawę w zakresie dostępności informacji oraz jej dostosowania do potrzeb lokalnej społeczności.

 8. Wybór ośrodków nastąpił w drodze konkursu otwartego.Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz formularze dokumentów dostępne były w formie elektronicznej na stronie Reprezentacji KE oraz instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za koordynację projektu. Wybór ośrodków

 9. - opis posiadanych zasobów lokalowych i sprzętowych, które zamierzają przeznaczyć na działalność ośrodka,- opis kwalifikacji kadry, która będzie zatrudniona w ośrodku (wraz z życiorysami),- opis planowanej działalności ośrodka,- szczegółowy budżet wraz ze wskazaniem źródła finansowania. Oferenci zobowiązani byli do złożenia ofert ramowych obejmujących lata 2005-2008 i oferty szczegółowej obejmującej IV-XII 2005 r., która zawierała:

 10. Jak to działa? Obywatele mogą uzyskać odpowiedzi na pytania na kilka sposobów Można połączyć się telefonicznie Poprzez e-mail wypełniając formularz e- mailowy  - Serwis Web-Assistance

 11. Telefon • ogólny numer bezpłatny:                           00 800 6 7 8 9 10 11 W godzinach od 9.00-18.30. W pozostałych godzinach można zostawić wiadomość głosową • zwykły numer telefoniczny +32-2-299.96.96 Z każdego miejsca na świecie (opłata jak za standardowe połączenie lokalne)

 12. http://europa.eu.int/europedirect • W każdym oficjalnym języku Unii europejskiej Formularz e-mail

 13. Co to jest Serwis Web-Assistance? • Jest to interaktywny działający w czasie rzeczywistym serwis dla osób odwiedzających stronę internetową EUROPA. Pozwala on na indywidualną konsultację z operatorem i uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na pytania w języku angielskim i francuskim.

 14. Pomoc przy poruszaniu się na stronie internetowej EUROPA oraz udzielanie praktycznych wskazówek, jak odnaleźć: • Konkretne dokumenty UE na serwerze EUROPA (prawodawstwo, publikacje, komunikaty dla prasy itd.) • Ogólne informacje zainteresowania publicznego na temat konkretnej polityki UE (zestawienia, raporty, dane statystyczne, dokumenty robocze itd.) • Informacje na temat integracji europejskiej (historia, symbole, instytucje, dane kontaktowe itd.) Cel serwisu Web-Assistance

 15. Inne serwisy 1) Signpost: Biuro Porad dla Obywatela http://europa.eu.int/citizensrights/signpost 2) SOLVIT: Skuteczne rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego - http://europa.eu.int/solvit 3) Twoja Europa - http://europa.eu.int/youreurope Informacje dla obywateli Informacje dla przedsiębiorców 4) EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej http://europa.eu.int/eures

 16. Serwis Signpost • Jest to ogólnoeuropejski serwis udzielający obywatelom informacji dotyczących konkretnych sytuacji, w jakich się znaleźli, oraz porad w zakresie praw obowiązujących na Rynku Wewnętrznym • Można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat praw obywateli zamieszczonymi na stronie „Dialog z obywatelami”. Można również poprosić o przesłanie broszury lub informatora, dzwoniąc do Europe Direct. Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi materiałami, nadal potrzebna jest pomoc, może jej udzielić serwis „Biuro Porad”.

 17. Serwis Signpost - kontakt Z serwisem Biuro Porad można się skontaktować na 2 sposoby: • Telefon należy wybrać bezpłatny numer telefonu Europe Direct (00800 67 89 10 11), wyjaśnić swoją sprawę i poprosić o otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem serwisu „Biuro Porad”. • E-mail należy wysłać wiadomość e-mail do ekspertów za pośrednictwem strony internetowej. Eksperci odpowiedzą w ciągu tygodnia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w zależności od opcji wybranej przez osobę pytającą.

 18. Serwis • http://europa.eu.int/solvit • SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracują dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej • SOLVIT zajmuje się każdym problemem o charakterze transgranicznym między przedsiębiorstwem lub obywatelem z jednej, a organem krajowej administracji publicznej z drugiej strony, który dotyczy ewentualnego niewłaściwego stosowania prawa UE • Czas na znalezienie rozwiązanie sprawy wynosi10 tygodni

 19. Sieć w Polsce Sieć EUROPE DIRECT obejmuje 19 punktów informacyjnych na terenie Polski. W województwie śląskim zlokalizowane są 3 ośrodki w następujących miastach: - Katowice - Częstochowa - Bielsko Biała

 20. EUROPE DIRECT Katowice

 21. Europe Direct Katowice • Funkcjonuje w ramach sieci Europe Direct, skupiającej 19 ośrodków na terenie Polski • Prowadzony przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

 22. Europe Direct KatowiceFormy działania • Prowadzenie otwartego punktu informacyjnego • Aktywne działanie w terenie • Współdziałanie z innymi regionalnymi ośrodkami Europe Direct

 23. Punkt Informacji • Stała obsługa prowadzona przez wykwalifikowanych konsultantów • Informacje udzielane na zapytania: • Na miejscu w siedzibie • Telefonicznie • E-mailowo

 24. Punkt Informacji Udzielamy informacji na temat: • Instytucji Unii Europejskiej • Polityki regionalnej • Funduszy strukturalnych • Programów unijnych • Unii gospodarczo-walutowej i EURO • Rynku pracy za granicą • Edukacji w krajach UE • Kierunków rozwoju Unii Europejskiej

 25. Punkt Informacji • Stanowiska obsługi odwiedzających • Stanowisko dostępu do internetu • Bogato wyposażona czytelnia • Punkt ksero • Serwis informacyjny – kanał telewizyjny „Europe by Satellite’s”

 26. Działania w terenie • Lekcje europejskie • Organizacja szkoleń (m.in. dla nauczycieli, samorządowców, przedsiębiorców, bibliotekarzy) • Spotkania otwarte • Aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z informowaniem społeczności lokalnych o Unii Europejskiej • Dystrybucja materiałów informacyjnych • Zbieranie informacji zwrotnych poprzez skrzynki kontaktowe

 27. Kontakt z Europe Direct Nasza siedziba:KatowiceUl. Kościuszki 6Od poniedziałku do piątkuW godz. 8:30 – 16:30

 28. Kontakt z Europe Direct Katowice Telefon:032 209 17 01Telefon bezpłatny Europe Direct0 800 6 7 8 9 10 11

 29. Kontakt z Europe Direct Katowice On-linewww.europe-direct.katowice.plE-mailEurope-direct@europe-direct.katowice.pl

 30. Departament Informacji EuropejskiejUrząd Komitetu Integracji EuropejskiejAl. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawatel. (022) 455 54 88, fax (022) 455 54 89EUROPE DIRECT Katowiceul. Kościuszki 6, 40-049 Katowicetel. (fax) (032) 209 17 01

 31. Dziękujemy za uwagę