Download
k v i e t i m a s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
K v I e t I m a s PowerPoint Presentation
Download Presentation
K v I e t I m a s

K v I e t I m a s

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

K v I e t I m a s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. K v I e t I m a s Konferencija „Regiono plėtra: dabartis ir ateities perspektyvos” Organizatoriai

  2. „Sėkmės paslaptis – būti pasiruošus galimybei tada, kai ji ateina.“ BendžaminasDizraelis Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Marijampolės apskrities konferencijoje REGIONO PLĖTRA: DABARTIS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS Renginys vyks 2011 m. spalio 26 d. 1400 val. viešbučio Europa Royale Marijampole konferencijų salėje „Vilnius“ J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolėje R.S.V.P. Apie dalyvavimą konferencijoje prašome pranešti iki spalio mėn. 24 d. tel. 8-343-91352 arba el.paštu marijampole.rps@vrm.lt Konferencija „Regiono plėtra: dabartis ir ateities perspektyvos” K V I E T I M A S

  3. Konferencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų, verslo, visuomeninių ir jaunimo organizacijų, rengiant Marijampolės regiono plėtros planą 2014-2020 m. • Uždaviniai: • Apžvelgti 2014-2020 m. Sanglaudos politikos gaires. • Susipažinti su Marijampolės regiono vystymosi tendencijomis ir projektų įgyvendinimo rezultatais 2006-2013m. bei pasirengimu 2014-2020 m. laikotarpiui. • Identifikuoti verslo vystymosi ir regiono plėtros tendencijų sąsajas bei bendradarbiavimo galimybes. • Priimti rezoliuciją dėl valdžios, verslo, visuomeninių ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimo formų, pasirengiant Marijampolės regiono darnaus vystymosi laikotarpiui 2014-2020 m. (regiono plėtros plano rengimui). Konferencijos programa Konferencija „Regiono plėtra: dabartis ir ateities perspektyvos” K V I E T I M A S

  4. Konferencijos PARTNERIAI GERERALINIS RĖMĖJAS RĖMĖJAi Konferencija „Regiono plėtra: dabartis ir ateities perspektyvos” K V I E T I M A S