Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia Dydaktyki Matematyki, UPH w Siedlcach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia Dydaktyki Matematyki, UPH w Siedlcach

Pracownia Dydaktyki Matematyki, UPH w Siedlcach

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia Dydaktyki Matematyki, UPH w Siedlcach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracownia Dydaktyki Matematyki, UPH w Siedlcach

 2. W.Zawadowski Figury stylu czy błędy? Sylepsa McCalluma Prezentacja na Seminarium im. Zofii Krygowskiej 27 maja 2013

 3. Na wspólnej konferencji Polskiego Towarzystwa Matematycznego i The American Mathematical Society 2 lipca - 31 sierpnia 2007 była sesja poświęcona dydaktyce matematyki

 4. McCallum postawił tam następujące pytanie

 5. Student zrobił błąd co Ty na to? co Ty na to, jako nauczyciel?

 6. Student wykazał się pewną wprawą w przekształcaniu wyrażeń algebraicznych

 7. ale nie zauważył, że zmiennej x nadał dwa znaczenia w jednym zdaniu

 8. takie zjawisko spotyka się w języku potocznym i w literaturze odpowiednie wyrażenie nazywa się sylepsą lub zegmą

 9. Przykłady: wpadł do studni i w długi ukradł całusa i zegarek stracili tempo i zaufanie w katastrofie kolejowej: miał pociąg do nieba wstrzymał oddech i autobus

 10. siali kartofle i nienawiść siali zboże i nienawiść farmers grew potatoes and bored

 11. miał dobre stosunki z rodziną i kochanką złapał trzy pstrągi i grypę Zbił dobry interes i filiżankę

 12. Te niestosowności są śmieszne często spotyka się je w literaturze wyłapujemy je natychmiast naciągają znaczenia słów lub naruszają składnię

 13. moja obserwacja: do podobnych nieporozumień dochodzi gdy przy słabo rozwiniętym pojęciu liczby uczymy algebry przypuszczalnie u cytowanego studenta nie nastąpiła jeszcze reifikacja liczby

 14. i stąd niedorozwinięty formalizm

 15. Wyczerpałem cierpliwość publiczności czas i swój repertuar Dziękuję