Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kernvraag van Psalm 121: Wie helpt mij? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kernvraag van Psalm 121: Wie helpt mij?

Kernvraag van Psalm 121: Wie helpt mij?

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kernvraag van Psalm 121: Wie helpt mij?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kernvraag van Psalm 121: Wie helpt mij?

  2. Het antwoord van Psalm 121: God helpt mij!

  3. Wie helpt mij? God helpt mij! Psalm 121: Niet het hele verhaal over ‘de voorzienigheid’ Psalm 121 voegt een onmisbaar accent toe. God is heel dichtbij; helemaal om je heen. Hij bewaart je

  4. Gods bewaring De Bijbel leert ons geen welvaartsevangelie (= ‘geloof in God en er zal nooit iets ergs gebeuren’) Zie o.a. Psalm 23: een dal van diepe duisternis. Dus geen blind toeval. Heel vaak bewaart God ons! Zien we dat ook?!

  5. En als het anders gaat? De pelgrim uit Psalm 121 zou zeggen: ‘ook dan zal God je bewaren’. Geen haar zal van je hoofd vallen buiten God om. (Mat. 10) Je zult iet boven vermogen verzocht worden – dat zal God niet toestaan. (1 Kor. 10) De Heer zal me troosten. (Psalm 23) Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Fil. 4)

  6. God waakt over je leven Vs. 7b: je leven of je ziel = je hele wezen. Diepte in de psalm: van nu tot in eeuwigheid Ons leven als pelgrimsreis naar de eeuwigheid ‘Er wacht u, die door Gods kracht wordt bewaard, in de hemel een erfenis die nooit vergaat.’ (1 Pet. 1)