Download
planowanie miejsc powstawania koszt w og lnych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych

Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych SAP Best Practices

  2. Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu • Cel • Podczas rocznego procesu budżetowania kierownicy miejsc powstawania kosztów nieprodukcyjnych, takich jak jednostki zajmujące się sprzedażą, marketingiem, administracją, badaniami i rozwojem itp., planują koszty różnych rodzajów w odniesieniu do odpowiadających im miejsc powstawania kosztów. • Korzyści • Możliwość porównania kosztów planowanych i rzeczywistych oraz monitorowania kosztów w miejscach powstawania kosztów • Kluczowe kroki procesu • Sprawdzenie danych podstawowych miejsc powstawania kosztów • Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego • Kopiowanie danych rzeczywistych lub budżetu z poprzedniego roku jako podstawy planowania • Przeniesienie amortyzacji planowanej z aktywów • Ustawianie profilu planisty • Zapis rodzajów kosztów w arkuszu kalkulacyjnym na potrzeby budżetu przychodów/wydatków • Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji • Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji • Planowanie kosztów kalkulacyjnych, wskaźników statystycznych i rozłożeń • Potwierdzenie budżetu miejsca powstawania kosztów nieoperacyjnych • Kopiowanie wersji rocznego planowania operacyjnego do wersji rzeczywistej 0 i blokowanie obu wersji do planowania

  3. Wymagane aplikacje SAP oraz role • Wymaganeaplikacje SAP • EHP5 for SAP ERP 6.0 • Role • Kontroler kosztów • Kierownik miejsca powstawania kosztów

  4. Szczegółowy opis procesu • Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych • Po sprawdzeniu danych podstawowych i wersji miejsc powstawania kosztów można skopiować rzeczywiste zeszłoroczne wydatki dla tych miejsc powstawania kosztów do wersji budżetu rocznego planowania operacyjnego w rachunkowości miejsc powstawania kosztów. Inna możliwość: zeszłoroczne dane budżetowe mogą być również wykorzystane jako podstawa planowania. • Stała lub zmienna amortyzacja planowana według miejsc powstawania kosztów jest przenoszona oddzielnie do wersji rocznego planowania operacyjnego. • Dane w tej wersji są zapisywane do arkuszy kalkulacyjnych według każdego rodzaju kosztów i miejsca powstawania kosztów. Odpowiedni kierownicy miejsc powstawania kosztów przeglądają i aktualizują wartości budżetowe zgodnie z wymaganiami i planami. Zweryfikowane wartości są ponownie wczytywane do systemu SAP. • Planowanie miejsc powstawania kosztów w systemie SAP jest sprawdzane i finalizowane (koszty kalkulacyjne, wskaźniki statystyczne i rozłożenia). • Planowane dane wersji rocznego planowania operacyjnego są kopiowane do wersji aktywnej 0. Planowanie jest zablokowane w obu wersjach.

  5. Nie Tak Diagram przebiegu procesu Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Zdarzenie ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Roczne planowanie operacyjne Kontroler kosztów Sprawdzenie danych podstawowych MPK (188) Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego AOP — Planowanie MPK produkcyj-nych (176) Planowane wartości w MPK Rozłożenia planowe Planowane wartości w MPK Kopiowanie budżetu z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Kopiowanie AOP do wersji aktywnej Planowane wartości w MPK Kopiowanie danych rzeczywistych z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP AOP — Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem (173) Planowane wartości w MPK Przeniesienie amortyzacji planowanej z aktywów Ustawianie profilu planisty Planowanie wskaźników statystycznych Planowane wartości na MPK Zapis rodzajów kosztów do programu Excel do budżetu przychodów/ wydatków Zablokowanie AOP i wersji aktywnej dla planowania Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowane wartości w MPK Kierownik MPK Czy dane są poprawne? Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji AOP = Roczne planowanie operacyjne

  6. Nie Tak Diagram przebiegu procesu Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych Zdarzenie ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Roczne planowanie operacyjne Kontroler kosztów Sprawdzenie danych podstawowych MPK (188) Sprawdzenie ważności wersji dla bieżącego okresu budżetowego Przeniesienie amortyzacji planowanej z0aktywów Ustawianie profilu planisty AOP — Budżet MPK operacyjnych Planowane wartości w MPK Kopiowanie AOP do wersji aktywnej Kopiowanie danych rzeczywistych z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Kopiowanie budżetu z poprzedniego roku jako podstawy dla AOP Planowane wartości w MPK AOP — Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem Zapis rodzajów kosztów do programu Excel do budżetu przychodów/ wydatków Wczytanie rodzajów kosztów dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji Planowane wartości w MPK Zablokowanie AOP i wersji aktywnej dla planowania Kierownik MPK Czy dane są poprawne? Aktualizacja wartości budżetowych dla przychodów i wydatków z wyjątkiem operacji AOP = Roczne planowanie operacyjne

  7. Połączenie z diagramem Legenda <Funkcja> Wydruk/ Dokument External to SAP Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Decyzja dotycząca procesu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Process Decision